Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Bá Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:07' 27-10-2014
Dung lượng: 678.3 KB
Số lượt tải: 829
Số lượt thích: 0 người
Tích vô hướng và ứng dụng
§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA
MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 00 ĐẾN 1800
Chương 2:
HÌNH HỌC 10
§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ
TỪ 00 ĐẾN 1800
Kiến thức đã học
 
sin =
cos =
tan =
cot =
Nhắc lại các tỉ số lượng giác của góc α?
 
 
 
 
§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ
TỪ 00 ĐẾN 1800
Bài toán:
* Trong mp Oxy, cho:
- Nửa đường tròn đơn vị (C) (tâm O, bán kính r=1) phía trên trục hoành.
- Góc nhọn α
Hãy chứng tỏ: sinα = y0 , cosα = x0
Hướng dẫn:
 
 
 
 
 
§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ
TỪ 00 ĐẾN 1800
Định nghĩa
 
 
1.
* Các số sinα, cosα, tanα, cotα: được gọi là
các giá trị lượng giác của góc α
* Chú ý:
§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ
TỪ 00 ĐẾN 1800
* Chú ý:
 
1. Dấu của các giá trị lượng giác
§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ
TỪ 00 ĐẾN 1800
Tính chất
 
 
2.
 
Ví dụ: Tính: cos1200
 
 
 
 
§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ
TỪ 00 ĐẾN 1800
Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt
3
Bảng giá trị
§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ
TỪ 00 ĐẾN 1800
Ví dụ:
1. Tính: tan1500
 
 
 
 
 
 
 
§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ
TỪ 00 ĐẾN 1800
Bài tập về nhà: 1  5 Tr.40
 
 
 
 
 
 
 
Gửi ý kiến