Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 7. Áp suất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:27' 24-10-2011
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
1Hiệp Thuận
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
VẬT LÝ 8
2
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 1: Ma sát trượt xuất hiện khi nào?
Đáp án: Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.
Câu hỏi 2: Lực ma sát lăn xuất hiện khi nào?
Đáp án: Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác
Câu hỏi 3: Lực ma sát nghỉ có tác dụng gì?
Đáp án: Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của lực khác
3
Bài 1 :Trong caùc caùch laøm sau ñaây,caùch naøo giaûm ñöôïc löïc ma saùt?
A. Taêng ñoä nhaùm maët tieáp xuùc.
B. Taêng löïc eùp leân maët tieáp xuùc.
C. Taêng ñoä nhaün giöõa caùc maët tieáp xuùc.
D. Taêng dieän tích maët tieáp xuùc.
KIỂM TRA BÀI CŨ
4
Tại sao máy kéo nặng
nề lại chạy được bình
thường trên nền đất
mềm, còn ô tô nhẹ hơn nhiều lại có thể bị
lún bánh và sa lầy trên chính quãng đường này?

5
VẬT LÝ 8
Bài 7
ÁP SUẤT
6
I - áp lực là gì ?
áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
Bài 7: ÁP SUẤT
Người và tủ tác dụng lên nền nhà lực có phương ,chiều như thế nào so với mặt nền nhà ?
Người và tủ tác dụng lên nền nhà những lực ép có phương vuông góc với mặt sàn.
Những lực này gọi là áp lực
Vậy áp lực là gì?
7
Trong số các lực được ghi ở hình 7.3a và 7.3b, thì lực nào là áp lực?
Lực của máy kéo tác dụng lên mặt đường.
Lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh. - Lực của mũi đinh tác dụng lên gỗ.
Lực của máy kéo tác dụng lên khúc gỗ.
I - áp lực là gì ?
Bài 7: ÁP SUẤT
8
I - áp lực là gì ?
Bài 7: ÁP SUẤT
II – ÁP SUẤT
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Hãy dự đoán xem tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
9
C2. Hãy dựa vào thí nghiệm ở hình 7.4 cho biết tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào bằng cách so sánh các áp lực, diện tích bị ép và độ lún của khối kim loại xuống bột hoặc cát mịn của trường hợp (1) với trường hợp (2), của trường hợp (1) với trường hợp (3).
I - áp lực là gì ?
Bài 7: ÁP SUẤT
II – ÁP SUẤT
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
10
Hình 7.4
Từ kết quả TN hãy tìm các dấu "=", ">", "<" thích hợp vào bảng 7.1
>
=
>
=
<
>
Bài 7: ÁP SUẤT
11I - áp lực là gì ?
Bài 7: ÁP SUẤT
II – ÁP SUẤT
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
C3: Ch?n t? thớch h?p cho cỏc ch? tr?ng c?a k?t lu?n du?i dõy:
Tỏc d?ng c?a ỏp l?c cng l?n khi ỏp l?c ...... .v di?n tớch b? ộp......
Càng mạnh
Càng nhỏ
12I - áp lực là gì ?
Bài 7: ÁP SUẤT
II – ÁP SUẤT
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
2. Công thức tính áp suất
Áp suÊt là ®é lín cña ¸p lùc trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÞ Ðp
F : áp lực tỏc d?ng lờn m?t ộp
S : Diện tích bị ép
p : p suất
Trong đó
(N)
(m2)
Pa
Đơn vị : N/m2 ho?c Paxcan (pa)
1N/m2 =1pa
13
I - áp lực là gì ?
Bài 7: ÁP SUẤT
II – ÁP SUẤT
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
2. Công thức tính áp suất
600 N
34 0000N
2 0000N
30 000 Pa
226 666,6 Pa
80 Pa
14I - áp lực là gì ?
Bài 7: ÁP SUẤT
II – ÁP SUẤT
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
2. Công thức tính áp suất
III – VẬN DỤNG
C4: Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng hoặc giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng hoặc giảm áp suất trong thực tế.
*Muốn tăng áp suất ta phải tăng áp lực và giảm diện tích bị ép. *Muốn giảm áp suất ta phải giảm áp lực và tăng diện tích bị ép.
Đáp án
Ví dụ: Lưỡi dao, lưỡi kéo thường mài sắc để giảm điện tích bị ép cũng là nhằm tăng áp suất khí cắt các vật.
15Bài 7: ÁP SUẤT
III – VẬN DỤNG
C5: Một xe tăng có trọng lượng 340 000N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với đất là 1,5m2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của một ôtô nặng 20 000N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 250cm2.
Tóm tắt
F1 = 340 000N
S1 = 1,5 m2
F2 = 20 000N
S2 = 250 cm2
P1= ?
P2= ?
So sánh P1 và P2
Giải
Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang
Áp suất của một ôtô lên mặt đất nằm ngang
Đổi S2 = 250 cm2 = 250.10-4m2
So sánh P2 > P1  Do đó xe tăng chạy được trên đất mềm
16Dựa vào kết quả tính toán ở trên, hãy trả lời câu hỏi đã đặt ra ở phần mở bài.
Bài 7: ÁP SUẤT
III – VẬN DỤNG
Máy kéo nặng nề hơn ôtô lại chạy được trên nền đất mềm là do máy kéo dùng xích có bản rộng nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của máy kéo nhỏ. Còn ôtô dùng bánh ( diện tích bị ép nhỏ), nên áp suất gây ra bỏi trọng lượng của ôtô lớn hơn.
17CỦNG CỐ
Bài 1: Điều nào sau đây là đúng nhất khi nói về áp lực?
Áp lực là lực ép của vật lên mặt giá đỡ.
Áp lực là lực do mặt giá đỡ tác dụng lên vật.
Áp lực luôn bằng trọng lượng của vật.
Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
18

Bài 2: Trong các cách sau đây, cách nào là không đúng khi muốn tăng, giảm áp suất?
Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.
B. Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị ép.
C. Muốn giảm áp suất thì giảm áp lực v gi? nguyờn diện tích bị ép.
D. Muốn giảm áp suất thì phải tăng diện tích bị ép.
CỦNG CỐ
19GHI NHỚ
Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị điện tích bị ép.


Đơn vị của áp suất là paxcan ( pa): 1 pa = 1N/m2.
20

DẶN DÒ

- Học thuộc phần ghi nhớ.
- Làm bài 7.1 đến 7.6 trong SBT.
- Đọc phần có thể em chưa biết .
- Chu?b b? tru?c bài 8 : áp suất chất lỏng
Bình thông nhau.
 
Gửi ý kiến