Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §3. Khoảng cách và góc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Xá (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:25' 02-12-2010
Dung lượng: 33.7 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
§3 kho¶ng c¸ch vµ gãc
Người thực hiên:Vũ Thị Bích Thu
Trường: THPT Lê Quí Đôn
Tiết 2
? Nêu công thức tính khoảng cách từ điểm M(xM;yM)
đến đt: ax + by + c = 0
1) A(5;-1) và

b. 1/2
c. 35
a. 36
d. 0
2) B(1; 2) và : 2: 3x - 4y + 1 = 0
b. -4/5
c. 4/5
a. 28/5
d. 0
d(A;?1) là
d(B;?2) là
? áp dụng
Kiểm tra bài cũ
Bài toán 2:
Cho 2 đt cắt nhau có PT
?1: a1x + b1y + c1 = 0 và ?2: a2x + b2y + c2 = 0.
Chứng minh rằng PT 2 đường p/g của góc tạo bởi 2 đt đó có dạng:
Ta có thể a/d công thức tính khoảng cách để viết PT các đường phân giác của góc hợp bởi 2 đt cắt nhau
CM:
Giả sử điểm M(x;y) thuộc 1 trong các đường p/g nói trên
Khi đó d(M; ?1) = d(M; ?2) ?
=> ĐPCM
Phương trình 2 đường phân giác của các góc tạo bởi 2 đường thẳng
?1: a1x + b1y + c1 = 0 và ?2: a2x + b2y + c2 = 0.

VD3: Cho
ABC có:
Viết phương trình các đường phân giác của góc A.
Giải
Phương trình 2 đường phân giác của góc A là:
hoặc
Hay:
(d1)

(d2)
AB: 4x - 3y + 2 = 0
AC: y - 3 = 0
Làm cách nào để phân biệt đường phân giác trong, đường phân giác ngoài của góc trong tam giác?
đ? phõn bi?t du?ng phõn giỏc trong, du?ng phõn giỏc ngoi c?a gúc A trong tam giỏc ? ABC?
. Gọi d1,d2 là PT 2 đường p/g của góc A trong ?ABC
. Hai điểm B, C nằm cùng 1 phía với đường p/g ngoài và nằm khác phía đ/với đường p/g trong của góc A
=>Ta chỉ cần xét vị trí của B, C đ/v 1 trong 2 đường
VD:
Cho tam giác ABC có các đỉnh là A(1; 0), B(2; -3), C(-2, 4)
Viết PT đường phân giác trong của góc A
Giải:
PT cạnh AB là: 3x + y - 3 = 0
PT cạnh AC là: 4x + 3y - 4 = 0
PT 2 đường p/g của góc A là
Cho tam giác ABC có các đỉnh là A(1; 0), B(2; -3), C(-2; 4)
Hay các đường p/g trong và p/g ngoài của góc A có PT :
Viết PT đường phân giác trong của góc A
Hoặc
Hay:
(d1)
(d2)
Thay toạ độ của điểm B và C lần lượt vào vế trái của (d1), ta được
Vậy (d1) là đường p/g trong góc A của t/g ABC
II) Góc giữa 2 đường thẳng
a
b
Định nghĩa:
Hai đt a và b cắt nhau tạo thành 4 góc. Số đo nhỏ nhất của các góc đó được gọi là số đo của góc giữa 2 đt a và b, hay đơn giản là góc giữa a và b.
Khi a song song hoặc trùng với b, ta qui ước góc giữa chúng bằng O0
1200
Ví dụ:
ở hình bên cạnh, góc giữa 2 đt a và b bằng bao nhiêu độ?
ở hình bên thì góc giữa 2 đt a và b bằng 60o
Kí hiệu: + Góc giữa 2 đt a và b là (a,b)
Góc giữa a và b có số đo ntn?
+ Góc giữa a và b có số đo ? 90o
Có NX gì về góc giữa 2 đt a và b với góc giữa 2 VT u và v
+ (a;b) = (u;v) nếu (u;v) ? 90o, (a;b) = 180o - (u;v) nếu(u;v) ? 90o
Trong đó u và v lần lượt là VTCP của 2 đt a và b
Ví dụ: Cho biết PT của 2 đt ? và ?` là
Tìm toạ độ véc tơ chỉ phương của 2 đt và tìm góc hợp bởi 2đt đó ?

Giải:
Véc tơ chỉ phương của ? và ?` là u? (-2;-1) và u?`(1; 3)
Tính góc hợp bởi 2 véc tơ u? và u?` ?
=>
Vậy góc giữa ? và ?` bằng ?
Vậy góc giữa ? và ?` bằng 180o - 135o = 45o
Bài toán 3:
a) Tìm cosin góc hợp bởi 2 đt ?1 và ?2 lần lượt cho bởi các PT:
a1x + b1y + c1 = 0 và a2x + b2y + c2 = 0.
b) Tìm đk để 2 đt trên vuông góc với nhau ?
c) Tìm điều kiện để 2 đt y=kx+b và y=k`x+b` vuông góc với nhau
Giải
a) Hai đt ?1 và ?2 lần lượt có VTPT là n1 = (a1;b1); n2 = (a2;b2) . Do đó góc hợp bởi 2 VTPT là
Theo chú ý bên cạnh, ta có: cos(?1;?2) = |cos(n1;n2)|
Nên cos(?1;?2) =
BT 3 (Tiếp)
b) §K ®Ó 2 ®t trªn  nhau lµ: n1.n2=0  a1a2 + b1b2 = 0
c) §iÒu kiÖn ®Ó 2 ®t y = kx + b vµ y = k’x+ b’ vu«ng gãc víi nhau lµ k.k’ = -1
V× ®t y = kx + b cã VTPT lµ: (k;-1) ; ®t y = k’x+ b’ cã VTPT lµ: (k’;-1)
Theo ý b) th× ®Ó 2 ®t trªn  th× 
k.k’+(-1)(-1) = 0  k.k’= -1
b) Tìm đk để 2 đt trên vuông góc với nhau.
?1) a1x + b1y + c1 = 0 và ?2) a2x + b2y + c2 = 0.
c) Tìm điều kiện để 2 đt y=kx+b và y=k`x+b` vuông góc với nhau
Củng cố:
Tìm góc giữa 2 đt ?1 và ?2 sau:
a)
b)
c)
?1: x = 5 ?2: 2x + y - 14 = 0
Tìm góc giữa 2 đt ?1 và ?2 sau:
a)
a) Ta có VTCP của đt ?1 và ?2 lần lượt là: u1(1;2) và u2(-2;1)
=> u1? u2
=> ?1 ? ?2
Hay góc giữa 2 đt ?1 và ?2 bằng 90o
b)
b) Ta có VTCP của đt ?1 và ?2 lần lượt là: u1(-1;3) và u2 (3;-2)
(?1 ;?2 ) ? 37052`
c)
?1: x = 5 ?2: 2x + y - 14 = 0
c)
Gọi n1 và n2 lần lượt là VTPT của ?1 và ?2 : n1 (1;0); n2 (2;1)
=> (?1 ;?2) ? 26o34`
Giải
Bài tập về nhà: Bài 15- 20/90
Bye bye!
See you again !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓