Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. Life stories. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:25' 14-08-2021
Dung lượng: 115.0 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
ĐỖ VĂN BÌNH
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
LẬP THẠCH – VĨNH PHÚC
WELCOM TO
MY DIGITAL TEACHING PLANS
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HỆ THỐNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Chi tiết liên hệ: binhbac72@gmail.com
https://violet.vn/quocbinh72
https://facebook.com/d.q.binh
https://www.youtube.com/channel/UCr9-RZ7LvDXAAOibSAsC8Mg
tel: +84987827866
ERROR IDENTIFICATION
(TÌM LỖI SAI CỦA PHẦN GẠCH CHÂN TRONG CÂU)
1. Phân loại lỗi sai: Lỗi sai trong bài thi môn Tiếng Anh TN THPT chia làm các loại sau:
- Lỗi chính tả - Lỗi dùng sai giới từ, mạo từ.
- Lỗi từ loại (Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ,…)
- Lỗi cụm động từ, cấu trúc câu đặc biệt
- Lỗi dùng sai dạng động từ V, to V, V-ing
- Lỗi thiếu thành phần của câu - Lỗi ngữ pháp
- Lỗi về sự hòa hợp chủ ngữ và động từ
- Lỗi về thì của động từ
- Lỗi về dạng chủ động bị động
- Mệnh đề quan hệ chưa đúng - Lỗi về dùng sai liên từ
- Lỗi về câu điều kiện - Lỗi về dạng so sánh
2. Nguyên tắc chung: Ta chia thành hai dạng bài cơ bản là lỗi sai chính tả và lỗi sai ngữ pháp:
a. Lỗi sai chính tả: Trong đề sẽ có một từ hay một cụm từ viết sai chính tả (sai vì thừa hoặc thiếu “s”/ “es”, cách viết từ, hoặc cụm từ sai).
b. Lỗi sai ngữ pháp: Đây là dạng phổ biến nhất trong dạng bài xác định lỗi sai.
Trên đây là một số lỗi mà các đề thi thường hay đề cập đến. Tuy nhiên, trong quá trình làm bài ta chỉ cần nhớ nguyên tắc cơ bản sau:
1. Lỗi sai thường đi kèm các liên từ “and/ but/or”.
2. Lỗi sai thường là cách dùng bổ ngữ: -ing/-ed.
3. Lỗi sai thường là trật tự từ, từ loại, chính tả, số từ,…
4. Lỗi sai thường là sự hòa hợp giữa các thành tố của câu…
3. Phương pháp xác định lỗi sai: Để xác định được các lỗi, mời các trò đi theo lần lượt các bước cơ bản sau:
a. Phân tích câu thành các thành tố.
b. Phân tích mệnh đề chính theo thành tố: S - V - O - C - A
c. Phân tích mệnh đề phụ theo thành tố: S - V - O - C - A
(S: subject - chủ ngữ/ V: verb - động từ/ O: object - tân ngữ/ C: complement - bổ ngữ/ A: adverbial - trạng ngữ)
- Mệnh đề trạng ngữ: + MĐTN chỉ thời gian
+ MĐTN chỉ nơi chốn
+ MĐTN chỉ sự nhượng bộ
+ MĐTN chỉ nguyên nhân kết quả
+ …………..
MĐ quan hệ: + MĐQH thuộc về chủ ngữ chỉ người/ vật?
+ MĐQH thuộc về tân ngữ chỉ người/ vật?
+ MĐQH lược bỏ (thay cho tân ngữ)?
+ MĐQH giản lược (V-ing/ V-ed/ To V) ?
+ ………….
Chú ý: Với mỗi câu chữa lỗi sai, việc đầu tiên cần làm là xác định mệnh đề chính và mệnh đề phụ của câu. Điều này rất hữu ích để tìm ra:
* Lỗi sai mệnh đề chính: Câu có thiếu thành phần hay không?
Câu có dùng sai từ loại hay không (be + adj )?
* Lỗi sai mệnh đề phụ: - Liên từ dùng đã đúng nghĩa chưa?
- Cấu trúc câu đa đúng hay không?
- Đại từ quan hệ đã dùng đúng chưa?
- Câu điều kiện 2 vế đã tương quan chưa?
Practical Exercise: Bài tập thực hành
01. According to most medical experts, massage relieves pain and anxiety, eases depression and speeding up recovery from illnesses.
A. illnesses B. medical experts C. relieves pain D. speeding up
02. On the table is hundreds of books written in English.
A. is B. On the table C. hundreds of D. written
03. By the time they reach the summit, they will have been exhaustive.
A. By the time B. exhaustive C. reach D. will have been
04. Antarctica, which is largely covered by ice, receive hardly any rainfall.
A. largely B. rainfall C. receive D. hardly any
05. The passengers, tired after a very long trip, was relaxing in every available seat in the airport lobby.
A. The B. very C. was relaxing D. available
06. Sleeping, resting, and to drink fruit juice are the best ways to care for a cold.
A. Sleeping B. to drink C. juice D. best ways
07. He was so exhausted that he felt asleep at his desk.
A. so B. exhausted C. felt asleep D. at
08. Mrs. Adams was surprising that her son and his friend had gone to the mountains to ski.
A. her B. to ski C. surprising D. had gone
09. His last test results showed he was the quickest typist, yet he was the less accurate of all the applicants.
A. the less B. last C. of D. the quickest
10. That secretary of mine is so efficient that she always amazes myself with her speed.
A. she B. mine C. her D. myself
11. It is vitally important that she takes this medication night and morning.
A. vitally B. that C. takes D. medication
12. She asked why did Mathew look so embarrassed when he saw Carole.
A. embarrassed B. did Mathew look C. saw D. asked why
13. The professor together with his three students have been called to court.
A. to B. The C. have D. together
14. They are planning on attending the convention next month, and so I am.
A. planning on B. attending C. next D. so I am
15. Today was such beautiful day that I couldn’t bring myself to complete all my chores.
A. myself B. such beautiful C. my chores D. to complete
16. Had it not been for you help me, I wouldn`t have succeeded.
A. not B. wouldn`t C. succeeded D. you help me
14. Because his sickness, he didn’t take part in the English competition held last Sunday.
A. held B. take C. he D. Because
15. I found my new contact lenses strangely at first, but I got used to them in the end.
A. strangely B. my new C. in the end D. got used
16. My father asked me where had I gone the night before.
A. the night B. had I C. before D. asked
17. The harder he tried, the worst he danced before the large audience.
A. tried B. before C. worst D. The
_____Hết_____
 
Gửi ý kiến