Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:28' 10-03-2010
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
Môn Địa Lí 6
TrƯờng thcs quảng Hợp
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP.
Chúc các em học tốt
Chí tuyến Bắc
Chí tuyến Nam
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
- Chí tuyến Bắc: 23027` B
- Chí tuyến Nam: 23027` N
? Quan sát hình bªn, hãy x¸c ®Þnh ®­êng chÝ tuyÕn B¾c vµ chÝ tuyÕn Nam? Cho biÕt c¸c chÝ tuyến này n»m ë vÜ ®é nµo?
- Các chí tuyến là những đường có ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí và đông chí.
HẠ CHÍ
ĐÔNG CHÍ
? Quan sát hình d­íi, hãy cho biÕt c¸c tia s¸ng mÆt trêi chiÕu vu«ng gãc víi mÆt ®Êt ë c¸c chÝ tuyÕn B¾c - Nam vµo c¸c ngµy nµo?
- Vòng cực Bắc: 66033`B.
- Vòng cực Nam: 66033`N.
? Quan sát hình bªn, hãy x¸c ®Þnh ®­êng vßng cùc B¾c vµ vßng cùc Nam? Cho biÕt c¸c vßng cùc này n»m ë vÜ ®é nµo?
- Các vòng cực là những đường giới hạn cđa khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.
HẠ CHÍ
66033`B
66033`N
23027`N
23027`B
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
Hãy cho biết vai trò của các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất?
?
Các chí tuyến và các vòng cực là những đường ranh giới phân chia bề mặt Trái Đất ra năm vành đai nhiệt song song với xích đạo. Đó là: - Một vành đai nóng.
- Hai vành đai ôn hòa.
- Hai vành đai lạnh.

2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ:
- Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ:
+ Một đới nóng.
(Nhiệt đới)
+ Hai đới ôn hòa.
(Ôn đới)
+ Hai đới lạnh.
(Hàn đới)
Nhiệt đới
Ôn đới
Ôn đới
Hàn đới
Hàn đới
? Quan sát hình bªn, hãy x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña 5 ®íi khÝ hËu?
Yêu cầu: Thảo luận nhóm.
(Mỗi tổ phân ra thành 2 nhóm nhỏ).
Nội dung thảo luận:
Tìm hiểu về đặc điểm của các đới khí hậu trên Trái Đất.
Phân công:
Nhóm 1 và 2: Một đới nóng (Nhiệt đới).
Nhóm 3, 4 và 5: Hai đới ôn hòa (Ôn đới).
Nhóm 6, 7 và 8: Hai đới lạnh (Hàn đới).
Thời gian thảo luận: 3 phút.
Đã hết giờ rồi!
00:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
02:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
Thời gian:
Từ chí tuyến Bắc 23027`B đến chí tuyến Nam 23027`N.
- Từ 23027`B đến 66033`B.
- Từ 23027`N đến 66033`N.
- Từ 66033`B đến cực Bắc.
- Từ 66033`N đến cực Nam.
- Quanh năm lớn.
- Thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít.
Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau nhiều.
- Quanh năm nhỏ.
- Thời gian chiếu sáng trong năm dao động lớn.
Nóng quanh năm.
Nhiệt độ trung bình.
Quanh năm giá lạnh.
Tín phong.
Tây ôn đới.
Đông cực.
Từ 1000mm đến trên 2000mm.
Dao động từ 500mm - 1000mm.
Thường dưới 500mm.
MT
25-8
22-12
23-9
20-10
22-2
21-3
18-4
Gợi ý
Vĩ tuyến nào là đường giới hạn khu vực nhận được ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc. Vậy khu vực đó sẽ có nhiệt độ như thế nào?
300
300
100
00
10047’
23027’
23027’
Chí tuyến Bắc
Chí tuyến Nam
Quan st hình v?, cho bi?t t?i sao íi nng du?c gi?i h?n b?i hai chí tuy?n ?
1. Em hãy xác định vị trí của các vành đai nhiệt trên trên Trái Đất?
2. Em hãy xác định vị trí của các đới khí hậu trên Trái Đất phân theo vĩ độ?
Điểm đặc biệt của các vành đai nhiệt và các đới khí hậu trên bề mặt Trái Đất là chúng có sự đối xứng với nhau qua đường Xích đạo.
CŨNG CỐ VÀ ĐÁNH GIÁ
23027`N
00
23027`B
NHIỆT ĐỚI
Chí tuyến Nam
Chí tuyến Bắc
Đặc điểm:
+ Nhiệt độ: nóng quanh năm.
+ Gió thổi chủ yếu: Tín phong.
+ Lượng mưa trung bình năm: từ 1000mm đến trên 2000mm.
3. Nước Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Có đặc điểm ra sao?
VIỆT NAM
1. Về nhà học bài, làm các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK ở vở bài tập và trong Tập bản đồ Địa lí 6.
2. Ôn lại các kiến thức đã học từ bài 17 đến bài 22, tiết sau ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN
Bài học đến đây kết thúc
Xin cảm ơn thầy cô giáo, chúc thầy cô mạnh khoẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em!
Khi mặt trời lên thiên đỉnh ở I-xra-en (chí tuyến Baéc) ngày 22/6/2000
 
Gửi ý kiến