Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 23. Sông và hồ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:13' 13-03-2010
Dung lượng: 312.0 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
Chúc các em một
buổi học thú vị !
Giáo viên: Nguyễn Xuân Hoàng
Trưuờng THCS Quảng Hợp
cần ghi chép khi có:
chữ màu xanh mực cửu long, nền hồng,
biểu tượng: ?
Cần thực hiện khi gặp các lệnh trên nền khác màu hình vẽ
 TiÕt 29 - Bµi 23: S«ng vµ hå

Quan s¸t b¶n ®å miÒn Nam n­íc ta nhËn biÕt chç mµ mòi tªn chØ vµo lµ yÕu tè tù nhiªn nµo?

-Mũi tên 1 chỉ?

-Mũi tên 1 chỉ: Hồ

Mũi tên 2 chỉ?

Mũi tên2 chỉ: Sông

-Để biết được đặc điểm của: Sông và hồ, cô hướng dẫn các em khám phá tiết 29 - bài 23
Các mũi tên chỉ vào yếu tố tự nhiên nào?-Để biết được đặc điểm của: Sông và hồ, cô hướng dẫn các em khám phá tiết 29 - bài 23

 TiÕt 29 - Bµi 23: S«ng vµ hå
Hoạt động cá nhân
Quan sát:
Hình 59 tr70 ->
-Nêu khái niệm về sông?
-Nguồn nước cấp cho sông lấy từ đâu?

1- S«ng vµ l­îng n­íc cña s«ng
 TiÕt 29 - Bµi 23: S«ng vµ hå
-Quan sát Hình 59 tr70 ->
Nêu khái niệm về sông?
Sông là dòng nước chảy thường xuyên
tương đối ổn định trên bề mặt lục địa,
được nước mưa, ngầm, băng ... nuôi dưỡng
Hãy xác định trên hình vẽ về vị trí và chức năng của các bộ phận trong hệ thống sông?
-Sông chính
Phụ lưu
Chi lưu
Hệ thống sông
Hãy xác định trên hình vẽ về vị trí và chức năng của các bộ phận trong hệ thống sông?
-Sông chính
Phụ lưu
Chi lưu
Hệ thống sôngHình dưới cho biết mũi tên chỉ vào yếu tố tự nhiên nào?-Để biết được đặc điểm của: Sông và hồ, cô hướng dẫn các em khám phá tiết 29 - bài 23

Sông là dòng nước chảy thường xuyên
tương đối ổn định trên bề mặt lục địa,
được nước mưa, ngầm, băng ... nuôi dưỡng
 TiÕt 29 - Bµi 23: S«ng vµ hå
Sông chính thường to lớn, dài nhất
Phụ lưu là sông nhỏ đổ nước vào sông chính
Chi lưu là các sông thoát nước đi cho sông chính
Hệ thống sông gồm: sông chính, các phụ lưu, chi lưu hợp lại tạo thnàh
Nội dung cần ghi nhớ ->?
-ChÐp l¹i, häc thuéc phÇn ghi nhí
-Lµm/TËp b¶n ®å, bµi: 23
-Lµm/s¸ch gi¸o khoa, bµi: 4 (t72)
-§äc -> chuÈn bÞ bµi: 24
 TiÕt 29 - Bµi 23: S«ng vµ hå

Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ
?1- Sông và lượng nước của sông

 S«ng lµ dßng n­íc ch¶y th­êng xuyªn, t­¬ng ®èi æn ®Þnh trªn bÒ mÆt lôc ®Þa, ®­îc n­íc m­a, ngÇm, b¨ng ... nu«i d­ìng
Sông chính thường to lớn, dài nhất
Phụ lưu là sông nhỏ đổ nước vào sông chính
Chi lưu là các sông thoát nước đi cho sông chính
Hệ thống sông gồm: sông chính, các phụ lưu, chi lưu hợp lại tạo thnàh
? Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ
-Sông - Quốc lộ
-Đường biển -Giới hạn tỉnh
-Dòng có các mũi tên chỉ vào -> xác định các bộ phận của sông gồm:
-Mũi tên xanh to nhất chỉ ?
-Mũi tên đỏ chỉ?

-Mũi tên tím chỉ?

Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng / bảng dưới
Tại sao:- lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công lớn hơn nhiều sông Hồng?
- Tổng lượng nước mùa cạn(%) nhỏ hơn tổng lượng nước mùa lũ(%)
lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công lớn hơn nhiều sông Hồng vì sông Mê Công rất dài, nhiều phụ lưu hơn => có diện tích đất cấp nước cho nó rất rộng
? => Lưu vực mỗi sông là diện tích đất cấp nước cho nó
Tổng lượng nước mùa cạn(%): thấp => sông cạn, lưu lưọng nhỏ do mùa khô ít có mưa
Tổng lượng nước mùa lũ(%): cao =>sông đầy, lưu lưọng lớn do mùa mưa có mưa nhiều

 ChÕ ®é ch¶y (thuû chÕ) kh¸c nhau phô thuéc vµo nguån cÊp n­íc cho s«ng lµ: m­a, b¨ng, tuyÕt tan
Vậy Lưu lượng là gì?


Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông / 1 giây đồng hồ (m3/s) và nhịp điệu thay đổi gọi là chế độ chảy

Theo em mỗi sông có lưu vực, lưu lượng, nguồn cấp nước ..như thế nào với nhau?
Mỗi sông có lưu vực, lưu lượng, nguồn cấp nước . rất khác nhau => Mỗi sông có đặc điểm riêng
Mỗi sông có đặc điểm riêng gồm:
lưu vực, lưu lượng, nguồn cấp nước . rất khác nhau
?
Nước ta có những sông nào lớn? Nêu các lợi ích , tác hại của sông?

Sông có lợi ích là cấp, thoát nước, giao thông đường sông, cấp phù sa, nuôi cá.
Sông có tác hại gây luc lụt phải đắp đê
Xin chân thành cảm ơn
các thầy, cô giáo đã đến dự giờ!
Cảm ơn tập thể lớp 6
Trường THCS Ngô Sỹ Liên
No_avatarf

bài giag quá tệ

 

No_avatar

chan

 

 
Gửi ý kiến