Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

GIÁO ÁN TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: VŨ THỊ HƯỜNG
Ngày gửi: 18h:52' 20-06-2017
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 143
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS!
TOPIC
ANIMALS
Would you like listen a song?
DOG /
PIG
CAT
DUCK  /dʌk/ 
CHICKEN /ˈtʃɪk.ɪn/ 

GOOD BYE!
RABBIT
MOUSE /maʊs/
TIGER /ˈtaɪ.gəʳ/ 
LION /ˈlaɪ.ən/

ELEPHANT /ˈel.ɪ.fənt/
MONKEY  /ˈmʌŋ.ki/
BEAR  /beəʳ/ 
COW /kaʊ/
HORSE /hɔːs/
CRAB /kræb/ 
SHEEP/ʃiːp/

BEE /biː/
FISH
 
Gửi ý kiến