Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Giao an tin hoc 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Luong Minh Hoang
Người gửi: Lương Minh Hoàng
Ngày gửi: 08h:57' 11-03-2009
Dung lượng: 110.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
CÁC BƯỚC
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
Bước 1: Xác định vấn đề - bài toán.
Bước 2. Lựa chọn phương pháp giải.
Bước 3. Xây dựng thuật toán hoặc thuật giải.
Bước 4. Cài đặt chương trình.
Lỗi cú pháp là lỗi do không tuân thủ đúng các quy tắc viết chương trình trên một ngôn ngữ lập trình cụ thể.
Lỗi ngữ nghĩa là lỗi làm sai lạc ý nghĩa hoặc dẫn đến bế tắc của chương trình.
Bước 5. Hiệu chỉnh chương trình.
Bước 6. Thực hiện chương trình.
CHƯƠNG 1:
CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN
1. Tập ký tự:
Tập ký tự cơ bản, gồm:
Các chữ cái la tinh: A,B,C,...,Z,a,b,c,...,z
Các chữ số :0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Các ký hiệu đặc biệt: +, -, *, /, =, <, {, }, [, ], %, $, &, #, ...
Ký tự gạch nối ‘_’ và ký tự trắng ‘ ‘ ( space)
Từ khóa (key word): một số từ được Pascal dành riêng cho việc xây dựng các câu lệnh, các khai báo, các phép tính,... gọi là từ khóa: and, array, begin, case, const, div, do, downto, else, end, file, for, function, if, in, mod, not, of, or, procedure, program, record, repeat, string, then, to, type, unit, until, uses, var, while,…
CHƯƠNG 1:
CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN (tiếp)
Tên (identifier): Các biến, các hằng, các hàm, các thủ tục, ... được sử dụng trong chương trình đều cần phải đặt tên, còn gọi là định danh hay danh hiệu
Các tên được đặt đúng: Delta, X1, X2, i, j, Chuc_vu, Luong, So_luong, Don_gia
Còn các tên: 3ABC, In, Chu vi, Ma-so là sai.
Cũng giống như từ khóa, Tên không phân biệt viết hoa hay viết thường.
Trong Pascal có một số tên đã được đặt sẵn rồi, gọi là tên chuẩn, chẳng hạn: Abs, Arctan, Boolean, Byte, Char, Cos, Copy, Delete, Eof, False, Longint, Ord, Integer, Real, Readln, Writeln, True, Text, ...
CHƯƠNG 1:
CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN (tiếp)
2. Cấu trúc chương trình Pascal:
Xét ví dụ:
PROGRAM VIDU51; {Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật}
Uses CRT;
Var a, b, S, P : Real ;
Begin
Clrscr;
Write( ‘Nhap chieu dai : ‘); Readln(a);
Write( ‘Nhap chieu rong : ‘); Readln(b);
S:=a*b; P:=2* (a+b);
Writeln (‘ Dien tich = ‘, S:8:2);
Writeln (‘ Chu vi = ‘, P:8:2);
Readln;
End.
CHƯƠNG 1:
CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN (tiếp)
Giải thích các dòng trong chương trình.
Cấu trúc chung của chương trình Pascal:
Program Têntựđặt; {Phần tiêu đề}
Uses ... {khai báo sử dụng thư viện chuẩn}
Label ... {khai báo nhãn}
Const ... {khai báo hằng}
Type ... {khai báo kiểu dữ liệu}
Var ... { khai báo biến}
Function ... { khai báo chương trình con: hàm}
Procedure ... {khai báo chương trình con: thủ tục }
{Phần thân chương trình}
Begin
{Các lệnh}
End.
 
Gửi ý kiến