Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Quỳnh Dương
  Ngày gửi: 15h:59' 07-04-2018
  Dung lượng: 8.7 MB
  Số lượt tải: 208
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 14
  CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG
  VÀ AN NINH
  1.Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh:
  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Vì vậy, cùng với quá trình phát triển đất nước, công tác quốc phòng và an ninh cần luôn được đề cao coi trọng, được sự ủng hộ của toàn Đảng toàn quân và toàn dân ta nhằm xây dựng một nền quốc phòng an ninh vững mạnh, không ngừng phát triển bảo vệ đời sống nhân dân, bảo vệ tổ quốc.
  Hai bà Trưng đánh quân Đông Hán
  Bà Triệu đánh quân Ngô
  Bộ đội ta kéo pháo
  Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập
  KHÁI NIỆM QUỐC PHÒNG, AN NINH
  Quốc phòng là những công việc, những hoạt động nhằm phục vụ cho việc gìn giữ và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
  An ninh là những công việc, hoạt động nhằm đảm bảo sự ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực, làm thất bại mọi hành động phá hoại của các thế lực thù địch
  .
  Số liệu tháng 6 - 2009
  Bộ đội biên phòng đã bắt giữ được 340 vụ / 558 đối tượng:
  Trong đó: Tội phạm ma túy là 22 vụ / 52 đối tượng, thu 6,01 kg và 7 gói heroin, 30g thuốc phiện, 50 viên đạn

  Bắt giữ 81 vụ / 25 đối tượng có hành vi buôn bán và gian lận thương mại

  Bắt giữ và xử lý 30 vụ buôn bán, bắt cóc phụ nữ và trẻ em, bắt 22 đối tượng, giải cứu và tiếp nhận 29 nạn nhân

  Trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh
  Tiến sĩ, Luật sư Cù Huy Hà Vũ
  đã tuyên truyền, xuyên tạc,
  chống phá nhà nước.
  CÂU HỎI :Bạn suy nghĩ như thế nào về tầm quan trọng của Quốc phòng và An ninh trong tình hình hiện nay?
  Quốc phòng – An ninh có tầm quan trọng hết sức to lớn trong tình hình hiện nay. Vì quốc phòng an ninh nhằm phục vụ cho việc giữ gìn và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời nhằm đảm bảo sự ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực, làm thất bại mọi hành động phá hoại của các thế lực thù địch.
  Đại tướng Ngô Xuân Lịch Thượng tướng Tô Lâm
  1.VAI TRÒ CỦA QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
  Trực tiếp giữ gìn bảo vệ vững chắc
  tổ quốc Việt Nam XHCN


  Đảm bảo sự ổn định chính trị,
  kinh tế, an toàn xã hội
  Một số hình ảnh bảo vệ Tổ quốc, trật tự xã hội
  b.Nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh
  Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân vững mạnh, toàn diện.
  Bảo vệ vững chắc độc lập và chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN
  Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội
  Duy trì trật tự kỷ cương, an toàn xã hội
  Ổn định chính trị, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của kẻ thù

  2. Phương hướng cơ bản để tăng cường quốc phòng an ninh
  LUCKY NUMBER
  1
  5
  4
  3
  2
  6
  7
  8
  9
  TIẾP
  Lucky Number
  BACK


  Bạn hiểu thế nào là sức mạnh tổng hợp của khối đoàn
  kết toàn dân?
  Vì sao phải phát huy sức mạnh tổnghợp của khối
  đại đoàn kết toàn dân tộc?


  -Sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là
  có sự kết hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng quân đội và
  an ninh với nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
  -Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn
  kết toàn dân tộc vì: không thể dựa vào 1 cá nhân hay
  1 lực lượng nào đó mà phải dựa vào khối đại đoàn
  kết toàn dân tộc mới đập tan được âm mưu phá
  hoại của kẻ thù.
  ĐÁP ÁN
  BACK
  Bạn hiểu thế nào là sức mạnh dân tộc và sức mạnh
  thời đại?Vì sao phải kết hợp sứcmạnh dân tộc với
  sức mạnh thời đại?
  BACK  -Sức mạnh dân tộc bao gồm nguồn lực vật chất (tài
  nguyên thiên nhiên, khoáng sản, con người...) và
  nguồn lực tinh thần (lòng yêu nước, đoàn kết...).
  -Sức mạnh thời đại là những thành tựu KH-CN
  của nhân loại.
  Vì: để xây dựng nền quốc phòng và an ninh vững
  mạnh, rút ngắn khoảng cách với các nước, đưa
  đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu
  ĐÁP ÁN
  Lucky Number
  BACK
  Bạn hiểu thế nào là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn
  kết toàn dân? Vì sao phải phát huy sức mạnh tổng hợp
  của khối đại đoàn kết toàn dân tộc?
  BACK
  Sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
  là có sự kết hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng quân đội
  và an ninh với nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
  Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết
  toàn dân tộc vì: không thể dựa vào 1 cá nhân hay 1 lực
  lượng nào đó mà phải dựa vào khối đại đoàn kết
  toàn dân tộc mới đập tan được âm mưu phá hoại của
  kẻ thù.
  ĐÁP ÁN
  Lucky Number
  BACK
  Kết hợp Quốc phòng với An ninh là như thế nào?
  Phân tích tác dụng của nó?
  BACK
  _Kết hợp quốc phòng và an ninh là sự kết hợp
  giữa quân đội nhân dân và an ninh nhân dân.
  _Tác dụng: Tạo nên sức mạnh tổng hợp có hệ thống
  từ trung ương đến địa phương. Để cùng thực hiện
  những nhiệm vụ chung, thống nhất. Đó là giữ gìn
  trật tự an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  ĐÁP ÁN
  Tại sao phải kết hợp kinh tế với
  Quốc phòng, An ninh?
  Sự kết hợp đó thể hiện như thế nào?
  BACK
  Một quốc gia vững mạnh không chỉ có nền quốc phòng
  an ninh vững mạnh mà phải có nền kinh tế phát triển
  và sự ổn định về chính trị - xã hội. Kinh tế phát triển,
  xã hội ổn định thì sẽ tạo điều kiện cho việc nâng cao
  chất lượng QP – AN và ngược lại.
  ĐÁP ÁN
  BACK
  Lucky Number
  2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường Quốc phòng – An ninh
  Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng

  Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

  Kết hợp Quốc phòng với An ninh

  Kết hợp kinh tế với Quốc phòng, An ninh
  3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
  Tin tưởng vào chính sách Quốc phòng và An ninh của Đảng và nhà nước
  Thường xuyên nêu cao tinh thần cảch giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù
  Chấp hành pháp luật về Quốc phòng và an ninh
  Giữ gìn trật tự an ninh Quốc gia
  Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ Quân sự
  Tích cực tham gia các hoạt động trên lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
  Trách nhiệm của bản thân
  Rèn luyện sức khỏe
  Học tập nâng cao trình độ hiểu biết
  Có lối sống lành mạnh
  Không tham gia tệ nạn xã hội
  Động viên người thân bạn bè tham gia nghĩa vụ Quân sự
  Quan tâm , giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ
  Tăng cường đoàn kết tình quân dân qua các buổi giao lưu dân quân, bộ đội
  Thank you!
   
  Gửi ý kiến