Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

GIÁO DỤC TÍCH HỢP

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoa Ban (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:50' 04-02-2012
Dung lượng: 17.8 MB
Số lượt tải: 298
Số lượt thích: 0 người
DẠY HỌC TÍCH HỢP LÀ GÌ?

LAØ KEÁT HÔÏP CAÙC KIEÁN THÖÙC, KHAÙI NIEÄM THUOÄC CAÙC MOÂN HOÏC KHAÙC NHAU THAØNH MOÄT ND THOÁNG NHAÁT

(NGÔI NHÀ TRÊN CÂY)

- ĐI XUỐNG PHỐ
- ĐI XUYÊN QUA RỪNG
- ĐI QUA CẦU
- Ở PHÍA DƯỚI CÁC NHÁNH CÂY
- ĐI QUA LÒNG SÔNG CẠN
- PHÍA SAU MỘT TẢNG ĐÁ
- LEO LÊN THANG
ĐỂ ĐẾN NGÔI NHÀ TRÊN CHÁNG CÂY CỦA TÔI

"NGÔI NHÀ TRÊN CÂY"
PHÂN BIỆT
LÀ ĐAN XEN VÀO NHAU, TẠO NÊN MỘT CHỈNH THỂ

KHÔNG PHẢI LÀ ĐẶT CẠNH NHAU
TẠI SAO PHẢI GD
TÍCH HỢP?

- CUỘC SỐNG VỐN LÀ MỘT CHỈNH THỂ
- TRẺ NHỎ CÓ THỂ HỌC TÍCH HỢP
- TÍCH HỢP GIÚP KẾT NỐI GIỮA:
KIẾN THỨC & GIÁ TRỊ CỦA KIẾN THỨC

CÁI GÌ ĐÂY? DÙNG VÀO VIỆC GÌ?
(THÚC ĐẨY "HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH")

A TREE CAN BE
CÁC HĐ XOAY QUANH MỘT CHỦ ĐỀ

VỚI "CÂY CÓ THỂ LÀ NƠI."
CHÚNG TA SẼ TỔ CHỨC CHO TRẺ NHỮNG HĐ NÀO?
KHÔNG CHỈ DH "THEO CHỦ ĐỀ" !
MANG CHU DE
CAC TIEU
H Đ
ĐOẠN PHIM SAU ĐÂY CHO THẤY
VẤN ĐỀ GÌ TỪ TRẺ?
*

*

*

*

*
HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM"MẸ MANG CON NHƯ THẾ NÀO?"
DẠY KỸ NĂNG

- TAÏI SAO?
- KHI NAØO?
- LÓNH VÖÏC NAØO?
TÍCH HỢP VÀI MẶT PT TRONG MỘT HĐ
YÊU CẦU ĐỐI VỚI GV:
- TỰ GIÁC TRAU DỒI KIẾN THỨC

- CẢI TẠO MÌNH
ĐỂ CÓ NĂNG LỰC/BẢN LĨNH

- TÁC ĐỘNG LÊN TGXQ
GV CẦN LÀM GÌ?
- ÑAËT LOØNG TIN VAØO TREÛ
- MOÃI HAØNH ÑOÄNG D-H HIEÄN ÑAÏI COÙ 2 TAÙC DUÏNG :
1.HÌNH THAØNH/ PT TRÍ TUEÄ (DUY LYÙ)
2.PHAÙT HUY TRÍ TUEÄ CAÛM XUÙC
- PPDH PHAÛI THÍCH HÔÏP VÔÙI HÌNH THÖÙC DH


XIN CAÙM ÔN
 
Gửi ý kiến