Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Giáo trình Lớp Bồi Dưỡng Cảm Tình Đoàn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: copyright©tranxuannhatap@yahoo.com
Người gửi: Trần Xuân Nhật (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:19' 10-03-2011
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 852
Số lượt thích: 0 người
1976 – 2011: 35 năm vì sự nghiệp trồng người
copyright©tranxuannhatap@yahoo.com
LỚP
BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN (26/3/1931 – 26/3/2011)
www.HNGHIA.Info
“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?” (Hồ Chí Minh).
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam.

Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bài 3: Phấn đấu để trở thành người đoàn viên.
Bài 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
Ngày 3/2/1930 là ngày thành lập Đảng. Đây là một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Mục đích của Đảng.
Đảng hoạt động dựa trên cơ sở.
Quá trình hoạt động cách mạng của Đảng.
Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.
Mục đích của Đảng là: Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Đảng hoạt động dựa trên cơ sở:
Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.
Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản.
Đảng ta gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ, dựa vào nhân dân để tiến hành cách mạng.
Đảng ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.
Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.
Quá trình hoạt động cách mạng của Đảng:
Từ ngày thành lập đến nay Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và đã giành được những thắng lợi vĩ đại:
Đó là, thắng lợi Cách mạng tháng 8/1945 và sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đó là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc…
ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954
GIẢI PHÓNG SÀI GÒN 30/4/1975
Đó là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên CNXH
Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên:
Đảng luôn đánh giá cao vai trò vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Công tác thanh niên là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội.
Nội dung cơ bản của công tác thanh niên là giáo dục, rèn luyện thanh niên trở thành lớp người có đủ phẩm chất, năng lực kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh …
Công tác thanh niên là một khoa học, vì vậy phải đối xử như một khoa học thực sự.
Xây dựng Đoàn là một bộ phận nằm trong xây dựng Đảng vì xây dựng Đoàn chính là tạo nguồn cung cấp cho Đảng những Đảng viên trẻ, cán bộ trẻ, góp phần làm cho Đảng ngày càng vững mạnh.
“ Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”
Bác Hồ nói chuyện với Bộ đội khi đến thăm đền Hùng năm 1954
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan.
Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng. Tháng 2 - 1941 Người trở về nước.
Ngày 2 - 9 - 1945, tại quảng trường Ba Đình, Người đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Bác mất ngày 2 – 9 – 1969.
Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO đã ghi nhận và suy tôn Người là “Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 – 2/9/1969)
Bài 2:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Truyền thống.
Mục đích của Đoàn.
Chức năng của Đoàn.
Nguyên tắc tổ chức của Đoàn.
Quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên.
1. TRUYỀN THỐNG
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26 – 3 – 1931. Đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.
Đoàn không ngừng lớn mạnh, từ chỗ chỉ có 8 đoàn viên đầu tiên, đến nay Đoàn đã có hơn 4 triệu đoàn viên.
2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐOÀN:
Phấn đấu thực hiện mục tiêu lí tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
3. CHỨC NĂNG CỦA ĐOÀN:
Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng.
Đoàn là môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động, giúp đỡ họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.
Đoàn là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền hợp pháp của tuổi trẻ.
Đoàn là người phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong.
4. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN
Đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này được thể hiện trên các mặt sau:
Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Giữa 2 kì đại hội, cơ quan lãnh đạo là BCH. Giữa hai kì họp BCH, cơ quan lãnh đạo là BTV do BCH bầu ra.
5. QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN VIÊN:
Đoàn viên có quyền:
- Được yêu cầu tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cảu mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
Được ứng cử, đề cử và bầu cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn
b. Đoàn viên có nhiệm vụ:
Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.
Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng Đoàn phí đúng quy định.
Liên hệ mật thiết với thanh niên. Tích cực xây dựng Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành Đoàn viên.
BÀI 3:
PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN
- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong môi trường tiên tiến, ở đó bạn sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện để bạn thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó là môi trường giúp bạn học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.
Tại sao nên phấn đấu để trở thành người Đoàn viên?
Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hóa, ở đó mọi người có điều kiện sinh hoạt tươi trẻ, hồn nhiên, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cân nền văn minh thời đại với những giá trị nhân văn cao quý.
Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mỗi người được chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống hằng ngày.
Vào Đoàn bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên, được các em thiếu nhi yêu mến.
2. Phấn đấu như thế nào để trở thành Đoàn viên?
Trước hết bạn hãy là một công dân tốt, tích cực học tập, lao động và tham gia các hoạt đng xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Bạn hãy nghiên cứu Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong cơ sở Đoàn, bạn sẽ được tôn vinh “Danh hiệu Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
Cụ thể, tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn những điều sau:
Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng để cống hiến và trưởng thành.
Tích cực trong lao động sản xuất.
Trung thành với tổ quốc, sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động phong trào, phấn đấu trở thành nguời thanh niên guơng mẫu.
Với nguyện vọng chính đáng và sự nỗ lực phấn đấu để thực hiện uớc mơ hoài bão cao đẹp của thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn luôn mở rộng cánh của chào đón các bạn.
CÂU HỎI THU HOẠCH
Câu 1: Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên ?
Câu 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn viên? Tại sao nên phấn đấu để trở thành Đoàn viên?
 Thời gian làm bài: 45 phút 
BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DUỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN
MẪU BÀI THU HOẠCH
 
Gửi ý kiến