Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 43. Giới thiệu chung hệ thần kinh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Xuân
Ngày gửi: 22h:08' 21-01-2019
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 536
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô
đến dự tiết học
Trường THCS Chánh Nghĩa
GV: Huỳnh Long
Sinh hoïc 8
Em hãy nêu các hình thức rèn luyện và nguyên tắc rèn luyện da?
* Các hình thức rèn luyện da:
Tắm nắng lức 8-9 giời
Tập chạy buổi sáng
Tham gia thể thao buổi chiều
Tắm nước lạnh vào mùa hè
Xoa bóp
Lao động chân tay vừa sức
* Các nguyên tắc rèn luyện da:
- Phải rèn luyện tư từ năng dần sức chiệu đựng
- Rèn luyện thích hợp với tình trạng sức khỏe của từng người
- Cần thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng để cơ thể tạo ra vitamin D chống còi xương
I/ Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh.
1/ Cấu tạo:
CHƯƠNG IX:
THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
TIẾT 45:
GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
1
Mô thần kinh gồm những thành phần nào ?
Các Tế
bào thần
kinh đệm
Tế bào
thần kinh
Mô thần kinh gồm:
+ Tế bào thần kinh đệm
+ Tế bào thần kinh ( nơron)
Hệ
thần
kinh
H 4.4 Mô thần kinh
1
2
2
5
6
1
Thân nơron
Nhân
Eo Răngviê
Sợi trục
Cúc xináp
Bao miêlin
Quan sát H 43.1. Em hãy xác định vị trí các thành
phần của nơron ?
H 43.1: Cấu tạo của nơron điển hình
3
7
4
Sợi nhánh
Dựa vào H 43.1. Em hãy mô tả cấu tạo của 1 nơron ?

- Cấu tạo nơron gồm:

+ Thân
+ Các sợi nhánh

+ Một sợi trục
thường có bao
miêlin bọc ngoài,
các bao miêlin
được ngăn cách bởi
eo răngviê, tận cùng
là cúc xináp.
Thân nơron
Nhân
Eo Răngviê
Bao miêlin
Sợi trục
Cuc xináp
H 43.1.
Chất xám
Chất trắng
và dây
thần kinh
Sợi nhánh
( chứa nhân )
- Về mặt cấu tạo nơron có gì giống và khác so với một tế bào bình thường?
H 3-1: Cấu tạo tế bào
H 43-1: Cấu tạo nơron điển hình
Sợi nhánh
Sợi trục
Nhân
Nhân
Màng
Chất tế bào
Chất tế bào
Màng
Tế bào
Nơron
- Màng
- Màng
- Chất tế bào
- Chất tế bào
- Nhân
- Nhân
-Thân có các nhánh và sợi trục
-Thân không có các nhánh và sợi trục
I/ Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh.
1/ Cấu tạo:
CHƯƠNG IX:
THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
TIẾT 45:
GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
Thân chứa nhân
Các sợi nhánh ở quanh thân
Một sợi trục thường có bao miêlin, tận cùng có các Xi-náp
Thân và sợi nhánh tạo nên chất xám
Sợi trục tạo nên chất trắng và dây thần kinh
2/ Chức năng:
Dựa vào cấu tạo của nơron và kiến thức
đã học. Em hãy nêu chức năng của nơron?
- Chức năng của nơron là:
+Cảm ứng:
Khi có kích thích từ môi trường trong hay môi trường ngoài tác động, nơron có khả năng hưng phấn, tạo ra xung thần kinh.
+ Dẫn truyền:
Xung thần kinh được dẫn truyền theo 1 chiều từ sợi nhánh vào thân nơron và từ thân ra sợi trục
I/ Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh.
1/ Cấu tạo:
CHƯƠNG IX:
THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
TIẾT 45:
GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
2/ Chức năng:
- Cảm ứng.
- Dẫn truyền xung thần kinh.
II/ Các bộ phận của hệ thần kinh:
1/ Cấu tạo:
Hệ thần kinh gồm nhựng bộ phận nào?
Trà lời: hệ thần kinh gồm 2 bộ phân. Bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên
Bộ phận trung ương gồm những thành phần nào?
Trà lời: Gồm não và tủy sống
Bộ phận ngoại biên gồm những thành phần nào?
Trà lời: Gồm dây thần kinh và hạch thần kinh
Hãy chọn các từ và cụm từ: Não, tuỷ sống, bó sợi cảm giác, bó sợi vận động điền vào chỗ thích hợp ở bài tập sau:

- Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên.
+ Bộ phận trung ương có não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ: Hộp sọ chứa………;……………...nằm trong ống xương sống.
+ Nằm ngoài trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên, có các dây thần kinh do các…………………..
và…………………….tạo nên. Thuộc bộ phân ngoại biên còn có các hạch thần kinh.
4
1
2
5
3
Hộp
sọ
Não
Tuỷ sống
Cột sống
Dây thần kinh tuỷ
H 43.2 Hệ thần kinh
não
(1)
Quan sát H 43.2. Xác định vị trí các thành phần của hệ thần kinh ?
(2)
(3)
(4)
tuỷ sống
bó sợi cảm giác
bó sợi vận động
Thảo luận:
Tr? l?i: Tại vì não và tủy đều mềm, dễ bị tổn thương, do đó cần phải được bảo vệ trong hộp xương cứng.
Tại sao não và tủy sống lại nằm trong hộp sọ và cột sống?
Não và tủy sống được bảo vệ như thế nào?
Trả lời: Não được bảo vệ trong họp sọ, tủy sống được bảo vệ trong ống xương sống
Dây thần kinh là do phần nào của nơron tạo nên?
Trả lời: do sợ trục của noron tạo thành.
Căn cứ vào khả năng dần truyền của nơron người ta có thể chia ra máy loại dây thần kinh?
Trả lời: 3 loại. Dây thần kinh hướng tâm, dây thần kinh li tâm và dây thần kinh pha
I/ Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh.
1/ Cấu tạo:
CHƯƠNG IX:
THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
TIẾT 45:
GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
2/ Chức năng:
II/ Các bộ phận của hệ thần kinh:
1/ Cấu tạo:
Hệ thần kinh
Bộ phận trung ương
Bộ phận ngoại biên
Não
Tuỷ sống
Dây thần kinh
Hạch thần kinh
I/ Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh.
1/ Cấu tạo:
CHƯƠNG IX:
THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
TIẾT 45:
GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
2/ Chức năng:
II/ Các bộ phận của hệ thần kinh:
1/ Cấu tạo:
2/ Chức năng:


Thảo luận:
Dựa vào thông tin SGK, hoàn thành bài tập sau:
Hệ thần kinh
………………………………
Hệ thần kinh vận động :
…………. hoạt động của các ……………………., sinh sản,là
hoạt động …………………..
………….. hoạt động của ………..
là hoạt động…………..
Hệ thần kinh sinh dưỡng :
(1)
(2)
……………………..
Điều khiển
cơ vân
có ý thức
(1)
(2)
(3)
Điều hòa
cơ quan sinh dưỡng
không có ý thức
(1)
(2)
(3)
Về chức năng hệ thần kinh sinh dưỡng và hệ thần kinh vận động khác nhau căn bản ở điểm nào?
Trả lời:
Hệ thần kinh vận động: Điều khiển các hoạt động có ý thức.
Hệ thần kinh sinh dưỡng: Điều hoà các hoạt động không có ý thức.
I/ Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh.
1/ Cấu tạo:
CHƯƠNG IX:
THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
TIẾT 45:
GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
2/ Chức năng:
II/ Các bộ phận của hệ thần kinh:
1/ Cấu tạo:
2/ Chức năng:
Hệ thần kinh
Hệ thần kinh vận động: Điều khiển sự hoạt động của cơ vân. Là hoạt động có ý thức
Hệ thần kinh sinh dưỡng: Điều hoà các cơ quan dinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Là hoạt động không có ý thức.
Nơron
(Đơn vị cấu tạo của)
...................
về cấu tạo
về chức năng
......................
Bộ phận ngoại biên
...............................
Hệ thần kinh sinh dưỡng
Não
.............
...............
...................
...................
Bó sợi vận động
Hoàn thành sơ đồ sau
1
2
3
4
5
6
7
Hệ thần kinh
Bộ phận trung ương
Hệ thần kinh vận động
Tủy sống
Dây thần kinh
Hạch thần kinh
Bó sợi cảm giác
Về nhà
Học bài theo câu hỏi SGK.
Đọc mục "Em có biết?".
Chuẩn bị thực hành: theo nhóm
Đọc kỹ 3 thí nghiệm các nhóm phải làm
Tìm hiểu chức năng và cấu tạo của tủy sống.

Chúc Thầy và Cô sức khỏe
Chúc các em học tốt
Bài học kết thúc
 
Gửi ý kiến