Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương III. §4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Hoàng
Ngày gửi: 20h:25' 18-03-2021
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 1358
Số lượt thích: 0 người
TOÁN HÌNH HỌC 9
TIẾT 41: §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
(GIÁO ÁN THỜI COVID-19-20)
GV:HP
Cho hình vẽ : Hãy đo số đo các góc sau và so sánh.
BAx =............
ACB =............
Suy ra: BAx .......... ACB .
Bạn Huy có kết quả sau: BAx = ACB

Bạn Hoàng có kết quả sau: BAx =ACB

Theo em bạn nào đúng bạn nào sai?
TIẾT 41: §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
1.Khái niệm góc tạo bởi tia
tiếp tuyến và dây cung.
*Góc BAx có đỉnh nằm trên đường tròn.
Cạnh Ax là một tia tiếp tuyến còn cạnh kia
chứa dây cung AB.
*Góc BAx là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và
dây cung.
*Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn.
Xem hình vẽ cho biết góc BAx
có đặc điểm gì?
BAx (hoặc Bay)là góc tạo bởi
tia tiếp tuyến và dây cung
Trong các hình sau hình nào không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ?Vì sao?
Hình1
Hình6
Hình3
Hình2
Hình4
Hình5
1.Khái niệm góc tạo bởi tia
tiếp tuyến và dây cung.
BAx (hoặc Bay)là góc tạo bởi
tia tiếp tuyến và dây cung
Câuhỏi:-Hãy vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến
và dâycung trong ba trường hợp sau:
BAx = 30 ; BAx = 90 ; BAx =120
-Hãy cho biết số đo của cung bị chắn trong
mỗi trường hợp trên và điền vào bảng sau:
o
o
o
BAx
sđ AmB
BAx
BAx
sđAmB
sđ AmB
30
60
90
180
120
240
O
O
O
O
O
O
2. Định lí:
Suy ra:BAx = sđ AmB
?
1
2
1
2
BAx = AmB
TIẾT 41: §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
Có nhận xét gì về vị trí của tâm đường tròn trong ba hình vẽ trên.
Tâm đường tròn nằm trên
cạnh chứa dây cung
Tâm đường tròn nằm
bên trong góc
Tâm đường tròn nằm
bên ngoài góc
Ta có: BAx = 90

Sđ AB =180

Vậy BAx = sđ AB
Vẽ đường cao OH của cân OAB

Ta có:BAx = AOH(cùng phụ với OAB)

AOH= AOB(OH là phân

giác của AOB)

Suy ra BAx = AOB ;AOB = sđ AB.

Vậy BAx = sđ AB
0
0
1
2
b)
1
2
1
2
1
2
TIẾT 41: §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
Cho hình vẽ : Hãy đo số đo các góc sau và so sánh.
BAx =............
ACB =............
Suy ra: BAx .......... ACB .
Bạn Huy có kết quả sau: BAx = ACB

Bạn Hoàng có kết quả sau: BAx =ACB

ĐÚNG
SAI
Vậy bạn nào đúng bạn nào sai?Vì sao?
1.Khái niệm góc tạo bởi tia
tiếp tuyến và dây cung.
BAx (hoặc Bay)là góc tạo bởi
tia tiếp tuyến và dây cung
2. Định lí:
1
2
BAx = AmB
BAx = ACB
TIẾT 41: §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
3.Hệ quả:

CỦNG CỐ
CÂU SỐ 1
Cho hình vẽ: Số đo của góc BAx =
?
CÂU SỐ 2
Trong một đường tròn góc tạo bởi tia tiếp
tuyến và dây cung và góc ở tâm cùng chắn
một cung thì bằng nhau.
ĐÚNG
SAI
x
CÂU SỐ 3
Trong một đường tròn góc tạo bởi tia tiếp
tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn
một cung thì bằng nhau.
ĐÚNG
SAI
x
CÂU SỐ 4
Trong một đường tròn góc tạo bởi tia tiếp
tuyến và dây cung và góc nội tiếp thì bằng nhau.
ĐÚNG
SAI
x
CÂU SỐ 5
Trong một đường tròn góc tạo bởi tia tiếp tuyến
và dây cung có số đo bằng số đo của cung bị chắn.
ĐÚNG
SAI
x
CÂU SỐ 6
Trong một đường tròn góc tạo bởi tia tiếp tuyến
và dây cung có số đo bằng nửa số đo của cung
bị chắn.
ĐÚNG
SAI
x
* Bài tập 1
Cho hình vẽ có AC,BD là đường kính, xy là tiếp tuyến tại A của (O). So sánh

4. LUYỆN TẬP
Chứng minh


+) Xét (O) có:
- Góc A1 là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AB.
- Góc C và góc D là 2 góc nội tiếp cùng chắn cung AB
( Hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung)
+) Xét (O) có:
- Góc A4 là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AD
- Góc B1 là góc nội tiếp chắn cung AD
(Hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung)
* Bài tập 1
Cho hình vẽ có AC,BD là đường kính, xy là tiếp tuyến tại Acủa (O). So sánh

Chứng minh


+) Xét (O) có:
- Góc A3 là góc nội tiếp chắn cung CD
Góc B2 là góc nội tiếp chắn cung CD
(Hệ quả của góc nội tiếp)
+) Xét (O) có:
- Góc A1 là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AB sđ AB
- Góc BOA là góc ở tâm chắn cung AB
sđ AB

Suy ra:
4. LUYỆN TẬP
Bài 27/SGK: Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy điểm P khác A và B trên đường tròn. Gọi T là giao điểm của AP và tiếp tuyến tại B của đường tròn. Chứng minh: APO = PBT
Chứng minh
+) Xét (O) có:
- Góc TBP là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung PB
- Góc PAB là góc nội tiếp chắn cung PB
( Hệ quả )
(1)
+) Có góc AO = PO ( cùng là bán kính (O))
∆ APO cân tại O
hay (2)
+) Từ (1) và (2)
( T/c bắc cầu)
∆ APO cân tại O
Hệ quả góc nội tiếp
AO = PO
=>
=>
=>
=>
)
)
)
4. LUYỆN TẬP
Bài 28/SGK:
Chứng minh
+) Xét (O) có:
- Góc BPx là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung PB
- Góc PAB là góc nội tiếp chắn cung PB
( Hệ quả ) (1)
+) Xét (O/) có:
- Góc PAB là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AB
- Góc AQB là góc nội tiếp chắn cung AB
( Hệ quả ) (2)
+) Từ (1) và (2) suy ra:
( T/c bắc cầu)
+) Mà Góc AQB và Góc BPx ở vị trí so le trong của 2 đường thẳng AQ và Px
AQ // Px (đpcm).
AQ // Px
Hệ quả góc nội tiếp
trong (O)
=>
=>
=>
=>
x
)
)
)
Hệ quả góc nội tiếp
trong (O/)
Phân tích bài
4. LUYỆN TẬP
Bài 32/SGK:
Chứng minh
+) Xét (O) có:
- Góc BPT là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung PB
- Góc POB là góc ở tâm chắn cung PB
(Hệ quả) (1)
+) Xét (O) có:
PT là tiếp tuyến tại P (giả thiết)
=> PT  PO tai P
∆PTO vuông tại P

(2)
+) Từ (1) và (2) suy ra:
(T/c bắc cầu)

∆ POT vuông tại P
Hệ quả góc nội tiếp
trong (O)
=>
=>
=>
=>
PT  PO tại P
Phân tích bài
4. LUYỆN TẬP
2. T/c: Trong (O) có góc xAB là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AmB thì ta có:
sđ AmB

)
3. Hệ quả: Trong đường tròn (O) có
Hq1:
+) Góc xAB là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AmB
+) Góc ACB là góc nội tiếp chắn cung AmB.
Khi đó ta có :
Hq2:
+) Góc xAB là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AmB
+) Góc AOB là góc ở tâm chắn cung AmB.
Khi đó ta có:
4. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến
Trong (O) nếu có:
+)
+) Góc ACB là góc nội tiếp chắn cung AmB
+) Ax thuộc nửa mặt phẳng bờ AB không chứa đỉnh C
=> Ax là tiếp tuyến tại A của (O)
Đ/n: Trong (O) có góc xAB là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AmB
+) Đỉnh A nằm trên (O)
+) Ax là tia tiếp tuyến
+) AB là dây cung


KIẾN THỨC CẦN NHỚ
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!!!
 
Gửi ý kiến