Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Minh
Ngày gửi: 09h:51' 09-08-2012
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 412
Số lượt thích: 0 ngườiCHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNG
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
GV THỰC HIỆN: Nguyễn Văn Dư – Tổ sử - Địa - GDCD
Kiểm tra bài cũ
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác như thế nào?
- Tn trong chuí quyưn, li ch nưn vn hoạ
- Tip thu nhỉỵng iưu tt ẻp trong nưn
kinh t, vn hoạ-xaỵ hi cuía cạc dn tc
- Th hin loìng tỉ haìo dn tc chnh ạng.
TIẾT 10 - BÀI 9
GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ.
Quan sát các hình ảnh sau:

1- Nhỉỵng hin tỉng cạc em vỉìa quan sạt laì hin tỉng g?


2- Những hiện tượng đó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người dân?
Các hiện tượng thiếu lành mạnh, thiếu văn hóa
Gây ảnh hưởng xấu đến đời sống tinh thần và vật chất của người dân trong cộng đồng
Vì sao làng Hinh được công nhận là
làng văn hóa?
Làng Hinh được công nhận là làng văn hóa vì:
- Vệ sinh sạch sẽ
- Dùng giếng nước sạch
- Không có bệnh dịch lan lây
- Bà con đau ốm đến trạm xá
- Trẻ em đủ tuổi đến trường
- Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
- Đoàn kết, nương tựa, giúp đỡ nhau
- An ninh giữ vững, xóa bỏ phong tục tập quán cũ, lạc hậu
Những thay đổi ở làng Hinh có ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân cộng đồng?

- Mỗi người dân trong cộng đồng yên tâm sản xuất, làm ăn kinh tế
- Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân
NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Coäng ñoàng daân cö laø toaøn theå nhöõng ngöôøi cuøng sinh soáng trong moät khu vöïc laõnh thoå hoaëc ñôn vò haønh chính, gaén boù thaønh moät khoái, giöõa hoï coù söï lieân keát vaø hôïp taùc vôùi nhau ñeå cuøng thöïc hieän lôïi ích cuûa mình vaø lôïi ích chung
Em hiểu thế nào là cộng đồng dân cư ?
Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là thế nào?
2. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú như giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở; bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp; xây dựng tình đoàn kết xóm giềng; bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan và tích cực phòng, chống các tệ nạn xã hội.
Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đưng dân cư có ý nghĩa như thế nào?
3. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư góp phần làm cho cuộc sống bìnhyên,hạnh phúc, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Trách nhiệm của công dân và của học sinh trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ?
4.Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của mỗi công dân. Học sinh cần tránh những việc làm xấu và tham gia những hoạt động vừa sức trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
BÀI TẬP
Bài tập 2: Theo em những biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hóa ( và ngược lại)? Vì sao?
Trồng cây ở đường làng ngõ xóm
Tảo hôn (lấy vợ,lấy chồng trước tuổi mà pháp luật quy định)
Tích cực đọc sách báo có nội dung lành mạnh.
Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép
Sinh đẻ có kế hoạch
Làm vệ sinh đường phố,làng xóm
Các gia đình giúp nhau làm kinh tế,xóa đói giảm nghèo
Trẻ em tụ tập quán xá la cà ngoài đường
Bỏ trồng cây thuốc phiện

Trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường
Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em
Tổ chức cưới xin ,ma chay linh đình
Tụ tập đánh bạc ,hút chích ma túy
X
X
P
X
X
X
X
X
P
X
P
P
P
Những biểu hiện của nếp sống văn hóa ở khu dân cư
Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo
Bỏ trồng cây thuốc phiện
Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường
Sinh đẻ có kế hoạch
Trồng cây ở đường làng ngõ xóm
Tích cực đọc sách báo
- Làm vệ sinh đường phố, làng xóm
Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em
Chào tạm biệt
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em !
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt!
Chúc các em học sinh
Cham ngoan học giỏi
Giờ học kết thúc!
Hẹn gặp lại!
 
Gửi ý kiến