Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lai Thu Hang
Ngày gửi: 14h:17' 22-11-2014
Dung lượng: 291.5 KB
Số lượt tải: 496
Số lượt thích: 0 người
Tiết 29
Hai mặt phẳng vuông góc
Kiểm tra kiến thức cũ
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau?
Thế nào là một đường thẳng và một mặt phẳng vuông góc với nhau?
trả lời
a
b
a
b’
b
a’
O
1. Nhận xét
Nếu:
thì
Thật vậy: Gọi c là giao tuyến của (P) và (Q) thì trong (Q) chỉ cần lấy b ?c, do a ?b nên b ? mp(P)
2.Hai mặt phẳng vuông góc:

Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu một trong hai mặt phẳng đó chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.
Ký hiệu:(P)?(Q) hay (Q)?(P)
VD: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc. CMR: (OAB), (OAC), (OBC) cũng đôi một vuông góc.
CM: Vì OA ? OB và OA ? OC
mà OA ?(OAC)
T ươ ng tự cho các trường hợp còn lại.

nên OA ?(OBC)
nên (OAC) ?(OBC) .
3.Các tính chất:

CM:
Do (P) ? (Q) nên trong (Q) ? b ?(P),
ĐL1:(P) ? (Q), (Q) ? (P)= c

Ta có a ? c
a? b
a  (P), a c
suy ra b ? a
3.Các tính chất:

Kẻ a` nằm trong (P), đi qua A và a` ? c.
(P) ? (Q), A?(P)

Ta có a ?(Q)
a`?(Q)
mà A ? a và A ? a`
c

( theo ĐL 2 Đ2)? a ? a` ? a ?(P)
a  A , a (Q)
CM: (Q) ? (P)= c
ĐL2:
Theo ĐL 1 suy ra a`?(Q)
ứng dụng:
3.Các tính chất:

Gọi a` đi qua O và a` ? (R).
(P) ? (Q) = a
 (P)  (Q) = a`,
(P)  (R), (Q)  (R)
CM: Giả sử O ? a
a
Theo ĐL 2 suy ra a` ? (P) và a` ? (Q).
? a ? a` nên a ? (R)
3.Các tính chất:

Hai đường thẳng a, b phân biệt cắt nhau tại O xác định mp(Q) ? (P).

ĐL4: Cho a, mp(P)
Duy nhÊt: Gi¶ sö cã (Q`) kh¸c (Q) mµ (Q`)  a, (Q`)  (P).

 duy nhÊt (Q)  a,
(Q)  (P)
CM: Tồn tại:
a không vuông góc với (P)
Theo ĐL 3 thì (Q`) ? (Q) = a, a ?(P) (trái giả thiết).
Từ O ? a, kẻ b ? (P)
Ví dụ 2
3. Nếu một đường thẳng song song với mặt phẳng này và vuông góc với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.
Xét sự đúng , sai của các mệnh đề sau:
2. Nếu một mặt phẳng vuông góc với một trong hai mặt phẳng song song thì vuông góc với mặt phẳng còn lại.
1.Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
Sai
Đúng
Đúng
Củng cố:
1.Thế nào là hai đường thẳngvuông góc?một đường thẳng và một mặt phẳng vuông góc? hai mặt phẳng vuông góc ?
2.Những dấu hiệu nào cho ta nhận biết 2 mặt phẳng vuông góc?
Trả lời 2
Trả lời1
Bài về nhà:1, 2, 3, 4 (tr 77)
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh lớp 11A3
trả lời
a
b
a
b’
b
a’
O
Trả lời 2
Cách nhận biết hai mặt phẳng vuông góc:
1. Dựa vào định nghiã
 
Gửi ý kiến