Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị The
Ngày gửi: 21h:27' 05-11-2021
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Hai góc Ô1 và Ô3 được gọi là hai góc đối đỉnh.
Hãy nhận xét quan hệ cạnh Ox và Oy; Ox’ và Oy’
x
x`
y`
y
2
3
1
4
O
Ô1
Ô3
Ô1 đối đỉnh với Ô3
Định nghĩa:
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
Ô2 và Ô4 có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?
Ô1 đối đỉnh với Ô3
Ô2 đối đỉnh với Ô4
Định nghĩa:
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
Nhận xét: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh.
Cách vẽ góc đối đỉnh nếu không yêu cầu về số đo
Cách 1:
Vẽ hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm
Cách 2:
-Vẽ một góc khác góc bẹt
-Vẽ 2 tia đối của 2 cạnh của góc
Bài 1 SGK/82: Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia
đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là . . . của cạnh Oy’.
b. Góc x’Oy và góc xOy’ là . . . . . . . . . . vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …
(1)
tia đối
hai góc đối đỉnh
Ox’
Oy là tia đối của cạnh Oy’
(2)
(3)
(4)
(5)
x’Oy’
Xem hình a, b, c, d, e.
Cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?
Vẽ đường thẳng xy cắt x’y’ tại O.
Dùng thước đo độ, đo và
so sánh:
+ các góc O1 và O3
+ các góc O2 và O4
Vẽ đường thẳng xy cắt x’y’ tại O.
Dùng thước đo độ, đo và
so sánh:
+ các góc O1 và O3
+ các góc O2 và O4
Vẽ đường thẳng xy cắt x’y’ tại O.
Dùng thước đo độ, đo và
so sánh:
+ các góc O1 và O3
+ các góc O2 và O4
Vẽ đường thẳng xy cắt x’y’ tại O.
Dùng thước đo độ, đo và
so sánh:
+ các góc O1 và O3
+ các góc O2 và O4
Ô1 = Ô3
Ô2 = Ô4
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Ô1 = Ô3 ; Ô2 = Ô4
Chứng minh
Ta có:
(2) (kề bù)
(1) (kề bù)
Từ (1) và (2):
Suy ra:
CỦNG CỐ
a. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
b. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Ví dụ 1: §iÒn §, S vµo « trèng ë cuèi mçi c©u sau:
c. Hai góc có chung đỉnh, bằng nhau thì đối đỉnh.
S
Đ
S
Cho góc AOB có số đo bằng 1200. Góc đối đỉnh với góc AOB có số đo là
600
800
1000
1200
Ví dụ 2: Chọn đáp án đúng
x
B
y
600
x`
y`
?
Ví dụ 3: Cho hình vẽ gãc xBy cã sè ®o b»ng 600, vÏ gãc x’By’ là góc ®èi ®Ønh víi gãc xBy. Hái gãc nµy cã sè ®o b»ng bao nhiªu ®é?
Giải:
Ta có: (2 góc đối đỉnh)

Nên
Ví dụ 4: Cho đường thằng xx’ cắt đường thẳng yy’ tại O, biết Tính số đo các góc còn lại?
Ví dụ 4: Cho đường thằng xx’ cắt đường thẳng yy’ tại O, biết . Tính số đo các góc còn lại?
+ Ta có:
( 2 góc đối đỉnh)

Nên
+ Ta có:
( 2 góc kề bù)

Tính
Tính
Tính
+ Ta có:

Nên
( 2 góc đối đỉnh)
Bài 1: Cho hình vẽ:
Tính
?
?
Luyện tập
Ta có

Nên
(hai góc kề bù )
( hai góc đối đỉnh)
Tính
?
?
600
1200
Tính
DẶN DÒ VỀ NHÀ

Học các lý thuyết
Làm bài 2 (Hạn cuối nộp bài 12h ngày 18/09/2021)
Bài 2 : Cho hình vẽ sau: Tính số đo các góc còn lại biết
góc COB = 550
+ Ta có:
( 2 góc đối đỉnh)

Nên
Tính
+ Ta có:
( 2 góc kề bù)
Tính
Tính
+ Ta có:

Nên
( 2 góc đối đỉnh)
550
 
Gửi ý kiến