Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §1. Hàm số lượng giác

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Phong
Ngày gửi: 10h:16' 05-09-2021
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 885
Số lượt thích: 0 người
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
. Một số giá trị đặc biệt:
sin𝑥=0⇔𝑥=𝑘𝜋,(𝑘∈ℤ)
sin𝑥=1⇔𝑥=𝜋/2+𝑘2𝜋,(𝑘∈ℤ)
sin𝑥=−1⇔𝑥=−𝜋/2+𝑘2𝜋,(𝑘∈ℤ)
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
. Tính chất:
Tập xác định ℝ.
Tập giá trị: [−1;1] ,có nghĩa là −1≤cos𝑥≤1,∀𝑥∈ℝ.
Hàm số tuần hoàn với chu kì 2𝜋, có nghĩa cos(𝑥+𝑘2𝜋)=cos𝑥 với 𝑘∈ℤ.
Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (−𝜋+𝑘2𝜋;𝑘2𝜋) và nghịch biến trên mỗi khoảng (𝑘2𝜋;𝜋+𝑘2𝜋),𝑘∈ℤ.
𝑦=cos𝑥 là hàm số chẵn, đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
➋. Tính chất:
Tập xác định: ℝ\{𝜋/2+𝑘𝜋|𝑘∈}
Tâp giá trị là R.
Hàm số tuần hoàn với chu kì 𝜋, có nghĩa tan(𝑥+𝑘𝜋)=tan𝑥,(𝑘∈ℤ).
Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (−𝜋/2+𝑘𝜋;𝜋/2+𝑘𝜋),(𝑘∈ℤ).
𝑦=tan𝑥 là hàm số lẻ, đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng và nhận mỗi đường thẳng 𝑥=𝜋/2+𝑘𝜋,𝑘∈ℤ làm đường tiệm cận.
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài tập minh họa
 
 
Bài tập minh họa
 
 
Bài tập minh họa
 
 
Bài tập minh họa
 
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài tập minh họa
 
 
 
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài tập minh họa
 
 
 
Bài 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 
Bài tập minh họa
 
 
 
CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
GIẢI TÍCH
New 2021-2022
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
Lời giải
Dễ thấy
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
Trong các hàm số sau đây, hàm nào có đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng?
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
Lời giải
 
Khẳng định nào dưới đây là sai?
Lời giải
 
Mệnh đề nào sau đây là sai?
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Lời giải
 
 
Gửi ý kiến