Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §4. Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đức Hùng
Ngày gửi: 23h:07' 29-10-2015
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
1
Với mỗi giá trị thực của x, ta xác định được mấy giá trị của ax ?
Với mỗi giá trị thực dương của x, ta xác định được mấy giá trị logax ?
Từ đó ta có hàm số y=ax và hàm số y= logax
2
§4 HÀM SỐ MŨ
VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Hàm số mũ cơ số a là hàm số có dạng y = ax
Hàm số lôgarit cơ số a là hàm số có dạng y = loga x
1. Định nghĩa :

Các hm s? sau hm s? nào là hàm số mũ, hàm số lôgarit. Khi đó cho biết cơ số :
Hàm số mũ cơ số a =
Hàm số mũ cơ số a = 1/4
Hàm số mũ cơ số a = ?
Tại sao a>0, a≠1?
Phân biệt hàm số mũ và hàm số lũy thừa?
Tập xác định của hai hàm số?
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Hàm số mũ cơ số a là hàm số có dạng y = ax
Hàm số lôgarit cơ số a là hàm số có dạng y = loga x
1. Định nghĩa :

e) y = xx .
Không phải hàm số mũ
Không phải hàm số mũ
Hàm số lôgarit cơ số a = 3
Các hm s? sau hm s? nào là hàm số mũ, hàm số lôgarit. Khi đó cho biết cơ số :
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Hàm số mũ cơ số a là hàm số có dạng y = ax
Hàm số lôgarit cơ số a là hàm số có dạng y = loga x
1. Định nghĩa :

i) y = lnt
Hàm số lôgarit cơ số a = 1/4
Không phải hàm số lôgarit
Hàm số lôgarit cơ số a = e
Không phải hàm số lôgarit
Các hm s? sau hm s? nào là hàm số mũ, hàm số lôgarit. Khi đó cho biết cơ số :
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Hàm số mũ cơ số a là hàm số có dạng y = ax
Hàm số lôgarit cơ số a là hàm số có dạng y = loga x
1. Định nghĩa :

VD 1: Tìm tập xác định của hàm số
Giải
Điều kiện để hàm số xác định là:
Vậy:
Điều kiện để hàm số xác định?
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
1. Định nghĩa:
2. D?o hm c?a hm s? mu v
hm s? lơgarit
a. Đạo hàm của hàm số mũ
Định lí:
Đặc biệt:
Ví dụ1 : Tính đạo hàm các hàm số sau
y = 2x .
Đạo hàm của hàm số hợp?
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
1. Định nghĩa:
2. D?o hm c?a hm s? mu v
hm s? lơgarit
b. Đạo hàm của hàm số logarit
Định lí:
Đặc biệt:
Ap dụng công thức đổi cơ số a về cơ số e . Ta có :
Hãy chứng minh :
CM
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
1. Định nghĩa:
2. D?o hm c?a hm s? mu v
hm s? lơgarit
Định lí:
Đặc biệt:
b. Đạo hàm của hàm số logarit
Ví dụ: Tính đạo hàm của các hàm số sau
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
II. Kh?o st hm s? mu v
hm s? lơgarit
1.Kh?o st hm s? mu
a. Dạng đồ thị
b. Tính chất
Từ đồ thị suy ra các tính chất
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
a. Dạng đồ thị
b. Tính chất
II. Kh?o st hm s? mu v
hm s? lơgarit
Từ đồ thị suy ra các tính chất
2.Kh?o st hm s? lơgarit
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT

II. Kh?o st hm s? mu v
hm s? lơgarit
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
Hàm số mũ 
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
Hàm số lôgarit 
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
Hàm số lôgarit 
Hàm số mũ
Hàm số lũy thừa
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
Câu 1 : Tìm mệnh đề sai :
B
A
C
D
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
Câu 2 : Hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó ?
y = 2-x
B
A
C
D
S
S
S
Đ
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ


Học kỹ lý thuyết
Làm bài tập: 2,3,5 SGK
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
EM CÓ BIẾT ?
John Napier
(1550 - 1617)
Ông đã bỏ ra 20 năm ròng rã mới phát minh được hệ thống logarittme. . .
Việc phát minh ra logarithme đã giúp cho Toán học Tính toán tiến một bước dài, nhất là trong các phép tính Thiên văn .
 
Gửi ý kiến