Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Tuấn Thông
Ngày gửi: 17h:14' 16-03-2009
Dung lượng: 775.0 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo
về dự giờ thăm lớp 9a
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN tam ®iÖp - TRƯỜNG THCS ®ång v¨n
Gv:Hoµng TuÊn Th«ng
NGƯỜI THỰC HIỆN
MÔN: ®¹i sè 9
Tiết 47- BI 1. hàm số y=ax2 (a ?0)
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1:Tính giá trị của các biểu thức sau tại x=1; và x=2
a/ hàm số y = f(x) = 2x+1
b/ y = f(x) = 5x2
Câu 2: Mệnh đề sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng?
Cho công thức y=f(x); y gọi là hàm của x nếu cứ mỗi giá trị của biến x cho ta
hai giá trị của y

một giá trị tương ứng duy nhất của y
Tiết 47- BI 1. hàm số y=ax2 (a ?0)
Chương IV: Hàm số y = ax2 (a ?0)
Phương trình bậc hai một ẩn

Tiết 47- BI 1. hàm số y=ax2 (a ?0)
1/ Ví dụ mở đầu:
s = 5t2 Theo công thức này, mỗi giá trị của t xác định một giá trị tương ứng duy nhất của s.

5
20
45
80
s = 5t2 biểu thị một hàm số có dạng y=ax2 (a ?0)
S=5.(1)2=5.1=5
Tiết 47- BI 1. hàm số y=ax2 (a ?0)
1/ Ví dụ mở đầu:
2/ Tính chất của hàm số y = ax2 (a ? 0)
Xét hai hàm số y = 2x2 và y = - 2x2
? 1 Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:
8
2
0
2
18
-8
-2
0
-2
-18
y= 2.(-2)2=2.4=8
y= -2.(-2)2=-2.4=-8

Nhận xét tương tự đối với hàm số y = - 2x2
?2 Đối với hàm số y = 2x2, nhờ bảng các giá trị vừa tính được, hãy cho biết:
- Khi x tăng nhưng thì giá trị tương ứng của y
- Khi x tăng nhưng thì giá trị tương ứng của y
8
2
0
2
18
-2
-1
0
1
3
-3
2
18
8
tăng hay giảm
tăng hay giảm
luôn luôn âm
luôn luôndương
giảm
tăng
-8
-2
0
-2
-18
-2
-1
0
1
3
-3
2
-18
-8
- Khi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y tăng
- Khi x tăng nhưng luôn luôndương thì giá trị tương ứng của y giảm
Tổng quát, hàm số y=ax2 (a ?0) xác định vối mọi giá trị của x thuộc R và người ta chứng minh được nó có tính chất sau đây:
Bài tập vận dụng1: Tìm từ thích hợp( ; ) điền vào chỗ trống.
a/ Đối với hàm số y=ax2 (a ?0). Xác định với mọi giá trị của x thuộc R
Nếu a> 0 và x> 0 thì hàm số là..
Nếu a< 0 và x< 0 thì hàm số là..
? Từ đây em có rút ra lưu ý gì?
b/ Đối với hàm số y=ax2 (a ?0). Xác định với mọi giá trị của x thuộc R
Nếu a> 0 và x< 0 thì hàm số là..
Nếu a< 0 và x> 0 thì hàm số là..
? Từ đó em có rút ra lưu ý gì?
đồng biến
đồng biến
nghịch biến
nghịch biến
Hàm số đồng biến khi a và x cùng chiều
Hàm số nghịch biến khi a và x ngược chiều
( Hay cùng tính chất)
( Hay khác tính chất)
Đồng
Cùng
;
Nghịch
Khác
?3/ Đối với hàm số y=2x2, khi x 0 giá trị của y dương hay âm? Khi x=0 thì sao ?
* Cũng hỏi tương tự đối với hàm số y= - 2x2

Nếu a>0 thì y>0 với mọi x 0; y=0 khi x=0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y=0


Nếu a<0 thì y<0 với mọi x 0; y=0 khi x=0. Giá trị lớn nhất của hàm số là y=0

Nhận xét:

?4 Cho hai hàm số và . Tính giá trị của y rồi điền vào các ô trống tương ứng ở hai bảng sau; kiểm nghiệm lại nhận xét nói trên:
2
0,5
0
0,5
4.5
-2
-1
0
1
3
-3
2
4,5
2
-2
-0,5
0
-0,5
-4,5
-2
-1
0
1
3
-3
2
-4,5
-2
- Hàm số có
- Hàm số có;
y= 0 khi x =0
và y=0 là giá trị nhỏ nhất
Nên hàm số luôn dương;
Nên hàm số luôn âm;
y= 0 khi x =0
và y=0 là giá trị lớn nhất
Bài tập vận dụng 2: Các phát biểu sau đúng hay sai?
Nếu sai hãy sửa lại cho đúng?
* Nếu a>0 thì y>0 với mọi x 0; y=0 khi x=0.

Khi đó ta có
thể tìm được giá trị lớn nhất của hàm số
Khi đó ta có
thể tìm được giá trị nhỏ nhất của hàm số
* Nếu a<0 thì y<0 với mọi x 0; y=0 khi x=0.
thể tìm được giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài tập vận dụng 3 :
Lực của gió thổi vào cánh buồm khi vuông góc, tỷ lệ với bình phương vận tốc và theo công thức của hàm số y=f(x)=30x2( X là vận tốc)
Không cần tính giá trị của hàm số. Hãy so sánh độ lớn của lực khi vận tốc lần lượt là 111; 131; 231
f(111) f(131) f (231)

<
<
Hướng dẫn về nhà:
- Xem lại bài học.
Hoàn thành bài tập cuối bài.

No_avatar
bai` giang hay
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓