Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

HAT DAN CA

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: bao ngoc
Ngày gửi: 12h:07' 24-03-2019
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
ha
hội thi
cô và bé hát dân ca
phần thi kiến thứC
MẫU GIáO 4 TUổI
Bộ thớch hoa no?
Sỏo
Bé thích hoa nào?

hoa cúc
hoa sen
hoa loa kèn
PHầN THI KIếN THứC
DàNH CHO CÔ GIáO
PHẦN THI KIẾN THỨC
DÀNH CHO CÔ GIÁO
Trò chơi âm nhạc
Bạn h·y nªu tÇm quan träng cña viÖc lång ghÐp, tÝch hîp tôc ng÷, ca dao, d©n ca vµo c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ mÇm non?
Trò chơi âm nhạc
§ång chÝ ®· lµm g× ®Ó ®­a d©n ca ®Õn víi tr­êng mÇm non?
phần thi kiến thứC
MẫU GIáO 5 TUổI
Bé yêu con vật nào
Ët nµo
Bé yêu con vật nào
Trò chơi âm nhạc
Trò chơi âm nhạc
PHẦN THI KIẾN THỨC
DÀNH CHO CÔ GIÁO
Trò chơi âm nhạc
Đồng chí hiểu thế nào là dân ca Việt Nam?
Trò chơi âm nhạc
Đồng chí hãy cho biết để lồng ghép tích hợp tục ngữ, ca dao, trò chơi dân gian, bài hát dân ca vào các hoạt động có tác dụng giáo dục trẻ đồng chí đã làm gì?
 
Gửi ý kiến