Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Thành Đạt
Ngày gửi: 20h:24' 23-04-2014
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 236
Số lượt thích: 0 người
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
Kiểm tra bài cũ:
1. Cơ quan sinh sản của thông là gì? Nêu đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh sản của thông?
2. Có thể coi nón của cây thông là hoa được không? Vì sao?
Trả lời:
1. Cơ quan sinh sản của thông là nón.

Vảy (nhị)
Túi phấn
Trục nón
Nón đực: nhỏ, màu
vàng,mọc thành cụm.
Nón cái: lớn hơn nón đực,
mọc riêng lẻ từng chiếc
2. Không thể coi nón thông là hoa, vì:nón thông
chưa có cấu tạo nhị và nhụy, chưa có bầu nhụy.
Câu 3: hãy nêu giá trị thực tiễn của cây hạt trần?
Câu 4: Vì sao cây thông được xếp vào nhóm thực vật hạt trần?
Trả lời:
Câu 1: Nhiều cây hạt trần có giá trị thực tiễn như:
- Cho gỗ tốt và thơm: thông đỏ, hoàng đàn…
- Làm cảnh: bách tán, trắc bách diệp…
- Làm đồ mĩ nghệ: kim giao…
Câu 2: cây thông được xếp vào nhóm thực vật hạt trần vì cây thông chưa có quả, hạt nằm lộ trên lá noãn hở
Tiết 51 - Bài 41
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Hãy quan sát mẫu vật và hình ảnh cho biết :
Thực vật gồm mấy nhóm cơ quan chính?
Hãy kể tên từng cơ quan cụ thể trong nhóm cơ quan đó?
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Rễ
Thân

Cơ quan
Sinh dưỡng
Hạt
Hoa
Quả
Cơ quan
sinh sản
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
1. Cơ quan sinh dưỡng:
Thảo luận nhóm các câu hỏi sau:
Câu 1: Có mấy dạng thân chính? Kể tên các loại thân biến dạng?
Câu 2: Có mấy nhóm lá? Nêu tên các kiểu gân lá? Nêu các loại lá biến dạng?
Câu 3: Có mấy loại rễ chính? Nêu tên các loại rễ biến dạng?
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

Câu 1: Có mấy dạng thân chính? Kể tên các loại thân biến dạng?
- Các dạng thân chính: thân đứng (thân gỗ, thân cột, thân cỏ); thân leo ( thân quấn, tua cuốn).
- Các loại thân biến dạng: thân củ, thân rễ, thân mọng nước
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN


Câu 2: Có mấy nhóm lá? Nêu tên các kiểu gân lá? Nêu các loại lá biến dạng?
- Lá gồm 2 nhóm: lá đơn, lá kép.
- Kiểu gân lá: hình mạng, song song, hình cung.
- Các loại lá biến dạng:lá biến thành gai, lá vảy, lá dự trữ, tay móc, tua cuốn.
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN


Câu 3: Có mấy loại rễ chính? Nêu tên các loại rễ biến dạng?
- Có hai loại rễ chính: rễ cọc, rễ chùm.
- Các loại rễ biến dạng: rễ củ, rễ móc, rễ thở, giác mút.
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

Sự đa dạng về cơ quan sinh dưỡng của thực vật Hạt kín thể hiện ở những điểm nào?
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
2. Cơ quan sinh sản:
▼ Hãy quan sát hình ghi nhận các đặc điểm hoa, quả, hạt của thực vật Hạt kín
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Căn cứ vào bộ phận sinh sản, người ta chia hoa
thành mấy nhóm?
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

Hãy quan sát hình và nhận xét về: cách mọc, màu sắc, số nhị của hoa?
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Hãy quan sát hình và cho biết quả được chia thành mấy nhóm? Kể tên? Hạt nằm ở vị trí nào của quả?
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

Hãy quan sát hình và cho biết quả được chia thành mấy nhóm? Kể tên? Hạt nằm ở vị trí nào của quả?
-Quả được chia thành 2 nhóm: quả thịt (quả mộng, quả hạch); quả khô ( quả khô nẻ, quả khô không nẻ)
-Hạt nằm trong quả
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Vì sao cây đu đủ, cây chanh, cây táo được xếp vào nhóm thực vật hạt kín?

Trả lời
Cây đu đủ, cây chanh, cây táo được xếp vào nhóm thực vật hạt kín vì: đã có hoa, quả, hạt, hạt nằm trong quả

Giữa cây Hạt trần với cây Hạt kín khác nhau ở đặc điểm nào?
Trả lời:
Cây Hạt kín khác cây Hạt trần là cây Hạt kín có hoa, quả, hạt nằm trong quả
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

Hãy nêu đặc điểm về cơ quan sinh sản của thực vật Hạt kín?
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
3. Đặc điểm chung của thực vật hạt kín:
▼ Các nhóm thảo luận hoàn thành bảng nội dung sau:
Gỗ
Cỏ
Cọc
Kép
Rời
Hình
mạng
Mọng
ở cạn
Cỏ
Cỏ
Chùm
Cọc
Cọc
Đơn
Đơn
Đơn
Song
song
Hình
mạng
Hình
mạng
Rời
Dính
Dính
Mọng
Khô nẻ
ở cạn
ở nước
ở cạn
Khô
không
nẻ
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
▼ Hãy quan sát hình kết hợp với mẫu vật và bảng trên hãy nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín
- Về cơ quan sinh dưỡng
- Cấu tạo trong của thân
- Cơ quan sinh sản
- Môi trường sống
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

Mạch rây
Mạch gỗ

Củng cố

Câu 1. Tính chất đặc trưng nhất của các cây hạt kín là:

a. Sinh sản
bằng hạt
b. Cĩ m?ch
d?n
c. Cĩ r?, thn, l
d. Có hoa, quả,
hạt nằm trong quả
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Câu 2: Trong nhóm cây sau, nhóm cây nào là cây hạt kín ?

a. Cây mít,
cây rêu, cây ớt
d. Cây pơmu,
cây cải, cây dừa
c. Cy thơng,
cy la, cy do
b. Cây ổi,
Cây cải, cây táo
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Câu 3: Cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín là:
a. Quả và hạt
b. Túi bào tử
c. Nĩn d?c v nĩn ci
d. Hoa, quả, hạt
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Câu 4: Các cây hạt kín khác nhau về đặc điểm hình thái của:
a. Cơ quan
sinh dưỡng.
b. Cơ quan sinh dưỡng
và môi trường sống đa dạng
c. Co quan sinh du?ng
v hình th?c th? ph?n da d?ng
d. Cơ quan sinh dưỡng
và cơ quan sinh sản
Bài 41: HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Câu 5: Cây hạt kín có đặc điểm chung nào?
a. Cơ quan sinh dưỡng
(rễ thân, lá) phát triển
b. Có hoa, quả. Sinh sản bằng hạt,
quả chứa hạt bên trong
c. Trong thn cĩ
m?ch d?n pht tri?n
d. T?t c? cc d?c di?m trn
Dặn dò
- Học bài
- Chuẩn bị bài tiếp theo
- Kẻ bảng trang 137 vào tập
- Chuẩn bị:cây lúa, cây bắp, cây ổi, cây nhãn…

 
Gửi ý kiến