Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu Thuỷ
Ngày gửi: 15h:14' 09-12-2014
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 1448
Chào Mừng Quý Thầy Cô
Đến Dự Giờ lớp 6A4

Bộ môn: Sinh học 6
Năm học:2011 - 2012
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỘC HOÁ
TRƯỜNG THCS BÌNH TÂN
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Kiểm tra bài cũ

Câu 1/ Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô với quả thịt? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương em?
Câu 2/ Tại sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

1. Các bộ phận của hạt.
2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm.
1. Các bộ phận của hạt.
Hình 33.1. Một nửa hạt đỗ đen đã bóc vỏ
 - Lấy một hạt đỗ đen đã ngâm nước một ngày , dùng dao nhỏ bóc vỏ đen, sau đó tách đôi 2 mảnh hạt. Dùng kính lúp quan sát.
Hãy tìm tất cả các bộ phận của hạt đỗ đen như đã ghi ở H.33.1
1. Các bộ phận của hạt.
Hình 33.2. Hạt ngô đã bóc vỏ
- Lấy một hạt ngô đã được để trên bông ẩm từ 3 – 4 ngày (cho phần phôi của hạt trương lên để có thể quan sát dễ dàng). Bóc lớp vỏ của hạt rồi dùng kính lúp để quan sát.
Hãy tìm tất cả các bộ phận của ngô như đã ghi ở H.33.2
1. Các bộ phận của hạt.
Hình 33.1. Một nửa hạt đỗ đen đã bóc vỏ
Hình 33.2. Hạt ngô đã bóc vỏ
3 PHÚT
HẾT GIỜ
1. Các bộ phận của hạt.
Hình 33.1. Một nửa hạt đỗ đen đã bóc vỏ
a. Lá mầm chứa chất dinh dưỡng dự trữ
b.Chồi mầm
c.Thân mầm
d. Rễ mầm
Phôi gồm:
Lá mầm chứa chất dinh dưỡng dự trữ
Chồi mầm
Thân mầm
Rễ mầm
1. Các bộ phận của hạt.
Hình 33.2. Hạt ngô đã bóc vỏ
1.Phôi
Phôi nhũ chứa chất dinh
dưỡng dự trữ
c.Thân mầm
d. Rễ mầm
b.Chồi mầm
a. Lá mầm
2
1. Các bộ phận của hạt.
Hình 33.1. Một nửa hạt đỗ đen đã bóc vỏ
Hình 33.2. Hạt ngô đã bóc vỏ
a. Lá mầm chứa chất dinh dưỡng dự trữ
b.Chồi mầm
c.Thân mầm
d. Rễ mầm
c.Thân mầm
d. Rễ mầm
b.Chồi mầm
a. Lá mầm
1.Phôi
2.Phôi nhũ chứa chất dinh dưỡng dự trữ
1
2
Phôi gồm:
Lá mầm chứa chất dinh dưỡng dự trữ
Chồi mầm
Thân mầm
Rễ mầm
Vỏ, phôi
Vỏ, phôi, phôi nhũ
Vỏ hạt
Vỏ hạt
Lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm
Lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm
Hai lá mầm
Một lá mầm
Lá mầm
Phôi nhũ
1. Các bộ phận của hạt.
Hình 33.1. Một nửa hạt đỗ đen đã bóc vỏ
Hình 33.2. Hạt ngô đã bóc vỏ
a. Lá mầm chứa chất dinh dưỡng dự trữ
b.Chồi mầm
c.Thân mầm
d. Rễ mầm
c.Thân mầm
d. Rễ mầm
b.Chồi mầm
a. Lá mầm
1.Phôi
Phôi nhũ chứa chất dinh dưỡng dự trữ
2
Hạt gồm: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
Phôi của hạt gồm: rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm.
- Chất dinh dưỡng dự trữ
chứa trong lá mầm hoặc
trong phôi nhũ .
2
3
1
TRÒ CHƠI CHỌN Ô SỐ
Em hãy chọn một ô số bất kỳ và đáp ứng các yêu cầu trong câu hỏi để có cơ hội may mắn được trúng điểm thưởng.
Câu 1: Phôi của hạt gồm những bộ phận nào ?
A. Rễ mầm, thân mầm.
B. Chồi mầm, lá mầm.
C. Cả A và B đúng.
D. Cả A và B sai.
Xin chúc mừng
Bạn được 10 điểm thưởng
Câu 2 : Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu ?
A. Trong vỏ hạt.
B. Trong lá mầm.
C. Trong phôi nhũ.
D. Trong lá mầm hoặc trong phôi nhũ.
Bạn được thưởng tràng pháo tay
Câu 3 : Hạt gồm những bộ phận nào ?
A. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.
B. Vỏ, là mầm, chồi mầm.
C. Vỏ, phôi nhũ, chồi mầm.
D. Vỏ, thân mầm, rễ mầm.
Xin chúc mừng
Bạn được 10 điểm thưởng
2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm.
Hạt ngô
1. Các bộ phận của hạt.
Vỏ, phôi
Vỏ, phôi, phôi nhũ
Vỏ hạt
Vỏ hạt
Rễ mầm, thân mầm, lá mầm, chồi mầm
Hai lá mầm
Một lá mầm
Lá mầm
Phôi nhũ
 Nhìn vào bảng trên, hãy chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô.
Vỏ hạt
Rễ mầm, thân mầm, lá mầm, chồi mầm
Rễ mầm, thân mầm,
lá mầm, chồi mầm
Phôi có hai lá mầm
Phôi có một lá mầm
Chất dinh dưỡng dự
trữ chứa ở hai lá mầm
Chất dinh dưỡng dự
trữ chứa ở phôi nhũ
Không có phôi nhũ
Có phôi nhũ
Rễ mầm, thân mầm,
lá mầm, chồi mầm
Vỏ hạt
Hạt ngô
Hạt đỗ đen
Giống nhau.
- Có vỏ hạt.
- Có phôi gồm : lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm.
- Có chất dinh dưỡng dự trữ
Khác nhau:
- Không có phôi nhũ.
- Phôi của hạt có hai lá mầm
- Chất dinh dưỡng dự trữ chứa ở hai lá mầm.
- Có phôi nhũ .
- Phôi của hạt có một lá mầm
- Chất dinh dưỡng dự trữ chứa ở phôi nhũ .
Sự khác nhau chủ yếu giữa hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm là gì?
số lá mầm của phôi.
2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm.
- Sự khác nhau chủ yếu giữa hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm là số lá mầm của phôi.
Có 2 nhóm cây:
+ Cây Hai lá mầm: phôi của hạt có hai lá mầm: cây đậu, cây lạc, cây bưởi…
+ Cây Một lá mầm: phôi của hạt có một lá mầm: cây lúa, cây ngô…
1. Các bộ phận của hạt.
Cây Hai lá mầm phôi của hạt có mấy lá mầm? Cho ví dụ?
Cây Một lá mầm phôi của hạt có mấy lá mầm? Cho ví dụ?
Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh?
2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm.
1. Các bộ phận của hạt.
2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm.
1. Các bộ phận của hạt.
Sự khác nhau giữa hạt một lá mầm và hạt
hai lá mầm là gì?
Bài tập
Bạn được thưởng tràng pháo tay
A. Số cánh hoa.
B. Kiểu gân lá.
C. Số lá mầm của phôi.
D. Kiểu rễ.
X
Ghi nhớ:
Hạt gồm: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
Phôi của hạt gồm: rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm.
Chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong lá mầm hoặc trong phôi nhũ .
Cây Hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm, cây Một lá mầm phôi của hạt có một lá mầm
Hướng dẫn về nhà
- Học thuộc bài .Vẽ H 33.1,H33.2 SGK.
Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK trang 109.
Soạn bài : Phát tán của quả và hạt
+ Kẻ bảng trang 111 vào vở bài học.
+ Quả và hạt được phát tán nhờ động vật có những đặc điểm gì ?
+ Quả và hạt được phát tán nhờ gió thường có đặc điểm gì ?
+ Kể tên những quả và hạt có thể tự phát tán mà em biết.
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ THU HỒNG – TRƯỜNG THCS BÌNH TÂN
2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm.
1. Các bộ phận của hạt.
Sự khác nhau giữa hạt một lá mầm và hạt
hai lá mầm là :
A. Số cánh hoa.
B. Kiểu gân lá.
C. Số lá mầm của phôi.
D. Kiểu rễ.
Bài tập
Đánh dấu (X) vào câu trả lời đúng nhất
X
Bạn được thưởng tràng pháo tay
Xin chúc mừng
Bạn được 10 điểm thưởng
No_avatarf

Bài giảng của cô that la hay qua Cười nhăn răngCười nhăn răngKhông biết ngượngNụ hônNụ hôn


No_avatar

Cau màyKhóc

 

No_avatarf

cảm ơn cô nhiều

No_avatarf

Hay đấy

 

No_avatar

Ngây thơstupidddddddddddddddd.........................

No_avatar

Rất hay nhưng sẽ hay hơn nếu có phần trả lời câu hỏi cuối bài

Có câu hỏi nhưng đâu có câu trả lời

No_avatar

cảm ơn cô

No_avatar

cảm ơn cô Mỉm cườiMỉm cười

 

No_avatar

cảm ơn cô rất nhiều Mỉm cườiCười nhăn răng

 

No_avatarf

KhócXấu hổ hay quá cảm ơn cô

 

 
Gửi ý kiến