Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nong Tuyet Anh
Ngày gửi: 09h:16' 08-01-2013
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 168
Số lượt thích: 0 người
Chương III
THỜI KỲ BẮC THUỘC
VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

Bài 17.
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
(NĂM 40)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của
nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc?
Chương III
THỜI KỲ BẮC THUỘC
VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

Bài 17.
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
(NĂM 40)
Tình hình nước Âu Lạc về hành chính sau năm 179 TCN có gì thay đổi?
a. Về hành chính:
1. Nước Âu Lạc từ thế kyû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
Luy Lâu
GIAO CHỈ: Tên quận
Luy Lâu : Thủ phủ châu Giao
Châu Giao
LƯỢC ĐỒ CHÂU GIAO
 Xóa tên nước ta, biến nước ta thành quận, huyện của Trung Quốc.
Nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành 3 quận , gộp với 6 quaän của Trung Quốc thành châu Giao.
a. Về hành chính:
1. Nước Âu Lạc từ thế kyû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
Th?o luận từng cặp :Vậy nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc nhằm mục đích gì?
b. Bộ máy cai trị:
Châu Giao
(Thứ sử )
Quận
(Thái thú - Đô úy)
Huyện
(Lạc tướng)
Người Hán
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CAI TRỊ CHÂU GIAO
Quận
(Thái thú- Đô úy)
Huyện
(Lạc tướng)
Huyện
(Lạc tướng)
Người Việt
Bộ máy cai trị rập khuôn của người Hán nhưng phải thông qua người Việt, thể hiện chính sách cai trị ở chỗ :Nhà Hán bố trí người Hán cai trị đến cấp Quận,còn cấp huyện ,xã chúng vẫn chưa thể vươn tới được.
Chính sách bóc lột về kinh tế của nhà Hán đối với nhân dân ta?
Nhân dân ta phải nộp các loại thuế naëng neà nhaát laø thueá muối vaø sắt
Cống nạp các sản vật quý: ngà voi, sừng tê, ngọc trai, đồi mồi…
a. Về hành chính:
b. Bộ máy cai trị:
c. Chính sách về kinh tế:
1. Nước Âu Lạc từ thế kyû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
Nhà Hán bắt nhân dân ta lên rừng kiếm ngà voi, sừng tê
Nhà Hán bắt nhân dân ta xuống biển kiếm ngọc trai, đồi mồi
Sản vật cống nạp
Ngọc Trai
Sừng tê giác
Đồi mồi
Ngà voi
Vì sao nhà Hán đánh thuế nặng các mặt hàng muối và sắt?
Nhân dân ta phải nộp các loại thuế nhaát laø thueá muối và sắt.
Cống nạp các sản vật quý: ngà voi, sừng tê, ngọc trai, đồi mồi…
a. Về hành chính:
b. Bộ máy cai trị:
c. Chính sách về kinh tế:
 Kìm hãm sự phát triển kinh tế
1. Nước Âu Lạc từ thế kyû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
Về hành chính:
b. Bộ máy cai trị:
c. Chính sách về kinh tế:
d. Chính sách về văn hóa:
Chính sách thống trị về văn hóa của nhà Hán?
- Đưa người Hán sang ở lẫn với ta
- Bắt ta theo phong tục Hán
Nhà Hán đua ngu?i Hán sang ? l?n v?i ta nh?m m?c đích gì?
? Đồng hóa nhân dân ta
Nhận xét về chính sách thống trị của nhà Hán đối với nhân dân ta?
? Nhà Hán rất thâm độc, tàn bạo
1. Nước Âu Lạc từ thế kyû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
* Nguyên nhân
- Do chính sch b?c l?t c?a nh Hn lm cho nhn dn kh?p noi cam ph?n
- Thi sch b? gi?t.
2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ
1. Nước Âu Lạc từ thế kyû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
Tiết 19. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
Em hãy cho biết nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này.

(Thiên Nam ngũ lục, áng sử ca dân gian thế kỉ XVII)
Trưng Trắc đọc lời thề
Qua 4 câu thơ trên , em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khơi nghĩa?
3/40
- Mùa xuân năm 40, Hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn(Hà Tây)
b. Diễn biến:

- Nghĩa quân làm chủ Mê Linh
-Tô Định bỏ trốn về nước
Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng
- Bao vây thành Luy Lõu
- Tiến xuống Cổ Loa
Nơi Hai Bà Trưng khởi nghĩa :
Hướng tấn công của quân ta:
Nơi nghĩa quân ta dành thắng lợi:
Đường rút chạy của quân giặc:

Cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi
c. Kết quả
Ông Cai (Thanh Oai H Tõy (H N?i)
Bà Vĩnh Huy ( Bắc Ninh)
Bà Lê Thị Hoa
(Thanh Hoá)
Bà Thỏnh Thiờn
( Bắc Ninh)
Nàng Quốc
( Gia Lâm - H N?i)
Bà Lê Chân (Hải Phòng)
Ng. Tam Trinh ( H n?i)
Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
Theo em, việc khắp nơi kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì ?
1. Gồm 6 chữ cái: Nơi đây diễn ra sự kịên 3/40
2. Gồm 7 chữ cái: Tên một quận ở Âu Lạc dưới thời kì đô hộ của nhà Hán
3. Gồm 7 chữ cái:Tên người con trai của lạc tướng huyện Chu Diên bị Tô Định giết hại?
4. Gồm 6 chữ cái: Sau khi thiết lập bộ máy cai trị, nhà Hán đã làm gì đối với nhân dân Châu Giao?
5. Gơ`m 7 chu~ ca?i : Tn g?i m?t n? tu?ng hi?n dang du?c th? ? dình lng Vinh Ninh huy?n Thanh Trì?
6. Gơ`m 7 chu~ ca?i : Dy l m?t ch?c quan cai tr? c?p qu?n th?i nh Hn?
7. Gồm 6 chữ cái : Để không bị phát hiệ̣n khi bỏ trốn vào Nam Vịệt, Tô Định đã làm gì?
8. G?m 8 chu~ ca?i : Dy l m?t ch?c quan cai tr? c?p huy?n th?i nh Hn?
9. Gồm 7 chữ cái : âm mưu thâm độc của nhà Hán với nhân dân Âu Lạc?
10. Gồm 8 chữ cái: Đây là một trong những sản vậ̣t quí híêm mà nhân dân ta phải cống nộp?
1
2
3
4
5
6
7
8
Trò chơi:
Đoán ô chữ
G
R
H
Á
T
M
Ô
N
A
O
C
H

I
S
Á
C
H
H
B
Ó
C
L

T
N
À
N
T
G
C
Í
A
A

N
G
T
H
I
Á
H
T
Ú

O
R
Â
U
I
T
H
G

N
T
C

C
T
Ư
N

G
Á
O
Đ
L
I
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
9
10
Câu hỏi ?
1 2 3 4 5 6
Cc em hy tìm cu tr? l?i thích h?p cho m?i cu h?i hng ngang d? tìm ra t? chìa khố n?m ? 1 ơ ch? hng d?c.
3/40
- Mùa xuân năm 40, Hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn(Hà Tây)
* CỦNG CỐ:

- Nghĩa quân làm chủ Mê Linh
-Tô Định bỏ trốn về nước
Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng
- Bao vây thành Luy Lõu
- Tiến xuống Cổ Loa
Nơi Hai Bà Trưng khởi nghĩa :
Hướng tấn công của quân ta:
Nơi nghĩa quân ta dành thắng lợi:
Đường rút chạy của quân giặc:

Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
“ Tröng Traéc ,Tröng Nhò laø phuï nöõ, hoâ 1 tieáng maø caùc quaän Giao Chæ, Cöûu Chaân, Nhaät Nam, Hôïp Phoá cuøng 65 thaønh ôû Lónh ngoaïi ñeàu höôûng öùng, vieäc döïng nöôùc xöng vöông deã nhö trôû baøn tay, coù theå thaáy hình theá ñaát Vieät ta ñuû döïng ñöôïc nghieäp baù vöông”
Leâ Vaên Höu
(Nhaø söû hoïc theá kæ XVIII)
Em coù suy nghæ gì veà lôøi nhaän xeùt cuûa Leâ Vaên Höu?
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Học bài, veõ baûn ñoà tö duy theo noäi dung baøi hoïc .
Chuẩn bị bài 18 “TRÖNG VÖÔNG VAØ CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG QUAÂN XAÂM LÖÔÏC HAÙN”
- Trả lời caùc câu hỏi trong SGK.
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ HỘI GIẢNG .
XIN THÂN ÁI CHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI!
 
Gửi ý kiến