Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

HD viết SKKN năm 2013. Huyện Châu Thành - KG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Phong
Ngày gửi: 06h:15' 03-12-2013
Dung lượng: 9.4 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 55/HD-PGD&ĐT Châu Thành, ngày 25 tháng 11 năm 2013

HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ NỘP BÁO BÁO KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP
NĂM HỌC 2013-2014

Theo đề nghị của các Tổ chuyên môn và sự thống nhất của lãnh đạo Phòng GD&ĐT; bộ phận TĐ-KT hướng dẫn các trường trình bày báo cáo và nộp hồ sơ SKKN như sau:
I. NỘI DUNG, YÊU CẦU :
1- Về đối tượng nộp:
Là giáo viên đang trực tiếp dạy lớp (giáo viên có hưởng phụ cấp thâm niên); Hiệu Trưởng, Phó Hiệu Trưởng; GV không hưởng phụ cấp thâm niên và Cán bộ, công chức trực thuộc Phòng GD&ĐT Châu Thành;
2- Về thời gian hoàn thành:
- Thu nhận sáng kiến đợt 1: Từ ngày 01/12/2013 đến 06/12/2013;
+ Gồm: KN, giải pháp của giáo viên đang trực tiếp dạy lớp (giáo viên có hưởng phụ cấp thâm niên);
+ Hội đồng thẩm định SKKN cấp huyện về làm việc tập trung tại Hội trường A, Phòng GD&ĐT huyện bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 9/12/2013 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Thu nhận sáng kiến đợt 2: Từ ngày 24/02/2014 đến 28/02/2014:
+ Gồm: KN, giải pháp của bộ phận miễn huấn gồm Hiệu Trưởng, Phó Hiệu Trưởng; GV không hưởng phụ cấp thâm niên ( trừ TPT Đội) và Cán bộ Phòng GD&ĐT huyện;
+ Hội đồng thẩm định SKKN cấp huyện về làm việc tập trung tại Hội trường A, Phòng GD&ĐT huyện bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 06/03/2014 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
3- Về yêu cầu trình bày:
* Nội dung
3.1- Tên kinh nghiệm hoặc giải pháp: Chọn 1 trong 2, nêu rõ KN hay giải pháp;
3.2- Căn cứ: phải có số văn bản, ngày tháng năm ban hành và cấp ban hành phù hợp với đề tài mình báo cáo;
3.3- Thực trạng tình hình: Nêu được những khó khăn, hạn chế cốt lõi nhất;
3.4- Các nội dung chính của kinh nghiệm hoặc giải pháp: KN hoặc giải pháp đưa ra phải có qui trình cụ thể, phải nêu được cách tổ chức triển khai thực hiện từng phần việc nhằm giải quyết những tồn tại ở mục 3.3;
3.5- Kết quả thực hiện và phạm vi áp dụng nhân rộng:
+ Phần kết quả: Có số liệu so sánh sự tiến bộ Trước và sau khi áp dụng KN, (giải pháp) của mình; phải nêu được những lợi ích về kinh tế, xã hội, về vật chất, tinh thần mà KN,(GP) của mình đem lại. Lấy số liệu của năm học trước để báo cáo so sánh.
+ Phạm vi áp dụng nhân rộng: phải đạt đến phạm vi cấp huyện, tỉnh.
* Hình thức:
- Đề tài kinh nghiệm, (giải pháp)... năm nay phải khác những năm trước đây và chỉ làm báo cáo gói gọn trong 3 trang giấy A4; báo cáo nếu không đúng mẫu qui định sẽ bị loại từ đầu không phải trình HĐ chấm.
- Đánh máy trên phông chữ: Time new Roman; cỡ chữ từ 13 đến 14;
- Canh lề: Trên, dưới 1,5 cm; trái 2,5 và lề phải 1,5 cm.
- Rà soát lỗi chính tả, bố cục phải đầy đủ ý theo mẫu của Ban thi đua tỉnh;

II. HỒ SƠ, BIỂU MẪU:
1- Hồ sơ Sáng kiến nộp gồm:
- Báo cáo kinh nghiệm có số điểm chấm và phê duyệt của Hội đồng cấp trường: 01 bản cho các danh hiệu;
- Báo cáo chỉ có chữ ký của người viết: GV dạy giỏi 01 bản; CSTĐ cơ sở 2 bản và CSTĐ cấp tỉnh 3 bản
- 01 Biên bản chấm SKKN và Bảng tổng hợp số điểm đạt vòng trường ( xem mẫu Excel gởi kèm tập tin):
Bảng tổng hợp số điểm SKKN đạt vòng trường NH 2013-2014
( gởi 1 bản dấu đỏ, 1 bản qua mail của đ/c Tấn)
Số
TT
Họ tên
Chức vụ, lớp
Tên đề tài, KN, GP
Có yếu tố mới và sáng tạo
Hiệu quả và phạm vi áp dụng
Tổng số điểm đạt
Xếp loại

4/5
3/5
7/10
Đạt

 .......; ngày tháng năm 2013
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓