Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

HDSD phần mềm Master test online (THCS Nguyên Hòa)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hòa
Ngày gửi: 21h:29' 12-09-2016
Dung lượng: 9.7 MB
Số lượt tải: 1146
Số lượt thích: 0 người
Phần mềm Master test online
Trường THCS Nguyên Hòa
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Phần mềm Master test online
NỘI DUNG
I. Giới thiệu.
II. Cài phần mềm và đăng kí bản quyền.
III. Tạo ngân hàng câu hỏi.
IV. Ra đề thi.
V. Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu.
VI. Đồng bộ cơ sở dữ liệu.
VII. Tạo ngân hàng câu hỏi chung cho trường.
I. Giới thiệu
MASTER TEST ONLINE là hệ thống quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến. Phần mềm hỗ trợ giáo viên trong công tác quản lý câu hỏi và ra đề thi, kiểm tra một cách tốt nhất.
- MASTER TEST ONLINE có hai chế độ hoạt động:
* Khi hoạt động Online
(Hoạt động khi kết nối tới máy chủ của đơn vị quản lý - PDG):
Khi máy tính kết nối internet giáo viên có thể tải dữ liệu của Phòng GD về máy cá nhân để sử dụng hoặc có thể đưa ngân hàng câu hỏi của mình lên máy chủ của đơn vị quản lí.
* Khi hoạt động Offline (Không kết nối tới máy chủ của đơn vị quản lý):    
Hệ thống MASTER TEST ONLINE cho phép người dùng hoạt động offline không cần kết nối internet. Giáo viên có thể xây dựng ngân hàng câu hỏi riêng của riêng mình khi không có kết nối internet và đồng bộ ngân hàng câu hỏi cá nhân lên máy chủ của đơn vị quản lý khi kết nối internet.   
 
MASTER TEST ONLINE cung cấp cho người dùng khả năng quản lý ngân hàng câu hỏi một cách linh hoạt và hiệu quả vì MASTER TEST ONLINE quản lý câu hỏi theo các khối lớp, môn học và chuyên đề.
II. Cài phần mềm và đăng kí bản quyền (offline)
1. Cài phần mềm.
- Bước 1: Cho đĩa bản quyền vào ổ CD/DVD của máy tính.
- Bước 2: Copy tất các folder (hình 1) trong đĩa vào máy tính (ổ D)


Hình 1

- Bước 3: Mở folder THCS NGUYÊN HÒA và chọn file cài đặt Master test client THCS để bắt đầu thực hiện công việc cài đặt.

2. Đăng kí bản quyền.
Sau khi cài xong phần mềm sẽ xuất hiện hộp thoại (hình 2):
Nhập tên người dùng là: admin
Mật khẩu là: admin
Sau đó nhấn vào đăng nhập
Hình 2

Hình 3
Hình 4
III. Tạo ngân hàng câu hỏi (offline)
Muốn tạo được ngân hàng câu hỏi thì trước hết là phải tạo môn học và các chuyên đề trong các môn học đó.
1. Tạo môn học:
- Bước 1: Chọn biểu tượng “Quản trị hệ thống” sau đó chọn chức năng “quản lí môn học” (hình 5). Sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại như hình 6
Hình 5
Hình 6
- Bước 2: Chọn khối lớp và chọn biểu tượng “Thêm”. Sau đó gõ tên môn học của mình và nhấn nút “Lưu”
Giả sử đã tạo được môn học là Tiếng Anh lớp 8 (hình 7). Sau đó cần tạo các chuyên đề trong môn Tiếng Anh này.
Hình 7
2. Tạo chuyên đề.
- Bước 1: Chọn biểu tượng “Quản trị hệ thống” sau đó chọn chức năng “quản lí chuyên đề”. Sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại như hình 8.
- Bước 2: Chọn khối lớp cần tạo chuyên đề (giả sử khối lớp 8). Sẽ xuất hiện môn học vừa tạo là môn Tiếng Anh.
- Bước 3: Chọn biểu tượng “Thêm” và nhập tên chuyên đề cần tạo (VD: Chương 1 Linh) sau đó nhấn chữ Lưu sẽ tạo được chuyên đề mới như hình 9.
Hình 8
Hình 9
Hình 10
Hình 11
3. Tạo các câu hỏi làm ngân hàng câu hỏi
- Bước 1: Chọn biểu tượng “Ngân hàng câu hỏi” chọn chức năng “Cập nhật từ file” (hình 10).
- Bước 2: Xuất hiện hộp thoại (hình 11), chọn khối lớp 8, chọn môn Tiếng Anh, chọn chuyên đề cần tạo câu hỏi, chọn mức độ kiến thức.
- Bước 3: Chọn chức năng “mở file” sau đó chọn đường dẫn tới file đã tạo trước các câu hỏi.
- Bước 4: Xuất hiện các câu hỏi trong cửa sổ hiển thị nội dung thì chọn chức năng “cập nhật”.
Câu hỏi nối chéo.
Chú ý: Sau khi soạn xong các câu hỏi đúng theo các quy tắc trên nên chia các câu hỏi theo các mức độ kiến thức khác nhau thành từng file riêng.
- Ví dụ: Để tạo ngân hàng câu hỏi cho bộ môn Tiếng Anh 8, chuyên đề 1 thì chia thành 4 file word tương ứng với các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
VI. Ra đề thi (offline)
- Bước 1: Chọn biểu tượng “Ra đề thi” và chọn chức năng “Làm đề từ CSDL” (hình 12)
- Bước 2: Chọn chức năng “Thêm ma trận” (hình 13)
Hình 12
Hình 13
Hình 14
Hình 15
- Bước 2: Chọn chức năng “Thêm ma trận” xuất hiện giao diện Thiết lập chung. Sau đó điền đầy đủ thông tin: Khối lớp, môn học, thang điểm, tên ma trận. Nhấn nút “tiếp tục” (H.14)
- Bước 3: Chọn “% điểm” và nhấn nút “lưu chuyên đề” sau đó nhấn nút “tiếp tục” (hình 15)
- Bước 4: Sau khi lưu xong chuyên đề sẽ xuất hiện giao diện thiết lập chi tiết điểm trong chuyên đề. Giáo viên tự quy định số lượng câu hỏi và số điểm của mình với từng mức độ kiến thức theo hai nhóm loại câu: Trắc nghiệm và Tự luận. Sau đó nhấn “Lưu” (hình 16)
- Bước 5: Xuất hiện giao diện mới thì chọn ma trận vừa tạo rồi chọn “Tiếp tục” (hình 17)
Hình 16
Hình 17
- Bước 6: Giáo viên lựa chọn cách thức lấy câu hỏi. Có thể lấy từng câu hỏi hoặc chọn lấy câu hỏi ngẫu nhiên. Chọn nút “Tiếp tục” (hình 18)
- Bước 7: GV tự lấy loại câu hỏi theo mức độ kiến thức và số câu đã được thiết lập ở ma trận đề. Sau khi lấy đủ số câu hỏi thì nhấn nút “Tiếp tục” (hình 19)
Hình 18
Hình 19
- Bước 8: Đóng gói.
GV điền đầy đủ thông tin vào các mục:
+ Tiêu đề
+ Số đề cần tạo
+ Tạo mã đề
+ Thời gian làm bài
+ Mẫu đề
+ Nơi lưu
Sau đó nhấn
vào nút “Xuất đề”
(hình 22)
Như vậy quá trình ra đề đã hoàn tất.
Hình 22
V. Sao lưu và phục hồi dữ liệu (hoạt động offline)
- Sau khi tạo được ngân hàng câu hỏi cho riêng mình thì để tránh bị mất dữ liệu cục bộ có trong máy tính (trong trường hợp máy tính bị sự cố) GV nên sao lưu dữ liệu. Sau đó nếu muốn lấy lại dữ liệu đã sao lưu thì chọn chức năng phục hồi dữ liệu.
1. Sao lưu dữ liệu.
- Bước 1: Chọn biểu tượng “Quản trị hệ thống” sau đó chọn chức năng “Sao lưu và phục hồi CSDL” (hình 20)
- Bước 2: Chọn sang mục “sao lưu dữ liệu” (có thể sao lưu theo chuyên đề hoặc sao lưu toàn bộ). Chọn nơi lưu trữ sau đó nhấn nút “sao lưu” (hình 21)
Hình 20
Hình 21
2. Phục hồi cơ sở dữ liệu.
- Bước 1: Chọn biểu tượng “Quản trị hệ thống” sau đó chọn chức năng “Sao lưu và phục hồi CSDL” (hình 23)
- Bước 2: Chọn sang mục “Phục hồi dữ liệu” chọn đường dẫn tới nơi lưu trữ file đã sao lưu trước đó sau đó nhấn nút “Phục hồi” (hình 24)
Hình 23
Hình 24
VI. Đồng bộ cơ sở dữ liệu (hoạt động online)
- Khi máy tính có kết nối internet, GV có thể dùng tài khoản online của mình (do quản lí nhà trường cấp) để đồng bộ cơ sở dữ liệu (tức tải về) các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi của cấp quản lí để sử dụng. Hoặc cập nhật (tải lên) dữ liệu của mình lên server (máy chủ) của cấp quản lí (Phòng GD).
- Tài khoản online của mỗi GV như sau:
Tài khoản online của GV THCS Nguyên Hòa.
Các bước để đồng bộ cơ sở dữ liệu.
- Bước 1: Trong giao diện offline chọn “Quản trị hệ thống” và chọn tính năng “đồng bộ CSDL”
- Bước 2: Giao diện đăng nhập lại hiện lên, lần này GV đăng nhập tài khoản online mà mình được cấp để đăng nhập vào hệ thống Master test online trong chế độ online (hình 25)
- Bước 3: Giao diện đồng bộ CSDL xuất hiện (hình 26). GV lựa chọn:
+ Tải dữ liệu lên server: Tải dữ liệu các câu hỏi cục bộ trong máy tính lên dữ liệu chung của cấp quản lý.
+ Đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu: Tải các câu hỏi trên dữ liệu chung về máy để sử dụng. Sau đó GV chọn chuyên đề nguồn và chuyên đề đích.
- Bước 4: GV nhấn “Đồng bộ” để hệ thống tự động thực hiện các thao tác với dữ liệu.
Hình 25
Hình 26
VII. Tạo ngân hàng câu hỏi chung cho trường.
Sau khi mỗi GV tự tạo ngân hàng câu hỏi riêng cho mình trong chế độ offline (cục bộ) thì sao lưu dữ liệu đó thành 1 file rồi gửi về cho quản lí nhà trường để cập nhật vào ngân hàng câu hỏi chung của trường.
- Bước 1: Quản lí nhà trường đăng nhập tài khoản offline trên máy tính của nhà trường sau đó chọn biểu tượng “Ngân hàng câu hỏi” và chọn chức năng “Cập nhật từ ngân hàng khác” (H.27)
- Bước 2: Tại giao diện “Quản lí ngân hàng câu hỏi” quản lí sẽ nhấn nút “ Chọn CSDL nguồn” (nơi lưu file dữ liệu của GV gửi về). Quản lí nhà trường chọn thông tin và chuyên đề của cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sở dữ liệu đích sau đó nhấn nút “Cập nhật” (H.28)
Hình 27
Hình 28
Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các đồng chí!
Avatar

Thầy làm ơn cho em xin file sao lưu phục hồi môn vật lý và CN 8,9 đi thầy. Giờ trờờng em mới triển khai cái này, tính hỏi thầy có xin được dùm em file sao lưu của môn vật lý và CN 8,9 cho em xin với. Em tên Huynh giáo viên vật lý CN trường TH&THCS Phú Điền, huyện Tháp Mười,, tỉnh Đồng Tháp.

Em xin chân thành cảm ơn

email: huynhththcsphudien@gmail.com

01655120736

 
Gửi ý kiến