Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Văn Thái
Ngày gửi: 21h:01' 30-11-2016
Dung lượng: 616.5 KB
Số lượt tải: 695
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ, đồ thị hai hàm số
y = 0,5x + 2 và y = 0,5x – 1
Nêu nhận xét về hai đường thẳng này.
Đáp án:
Nhận xét : hai đường thẳng trên
song song với nhau
vì có a = a (0,5 = 0,5) và b  b (2  –1)

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ? 0 )
a/ Góc tạo bởi đường thẳng y =ax + b và trục Ox
y
x
O
A
y = ax + b
y
x
O
A
T
y = ax + b
a > 0
a < 0
.
1
3
4
.
T
2
a)
b)
a > 0 thì ? là góc nhọn
a < 0 thì ? là góc tù
Góc nào là góc tạo bởi đường thẳng y=ax + b và trục Ox?
Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ? 0 )
a/ Góc tạo bởi đường thẳng y =ax + b và trục Ox
b/ Hệ số góc
Các đường thẳng song song với nhau sẽ tạo với trục Ox các góc như thế nào?
y2 = 2x - 3
2
- 1
-3
y1 = 2x + 2
?2
?1
Các đường thẳng có cùng hệ số a ( a là hệ số của x ) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau
Ti?t 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ? 0 )
a/ Góc tạo bởi đường thẳng y =ax + b và trục Ox
b/ Hệ số góc
Cho hình vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0):
y1 = 0,5x + 2 ; y2 = x + 2 ; y3 = 2x + 2
? Hãy so sánh các góc ?1 , ?2 , ?3 và so sánh các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số trên (trường hợp a>0) rồi rút ra nhận xét ?
Khi hệ số a dương (a > 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 900.
Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ? 0 )
a/ Góc tạo bởi đường thẳng y =ax + b và trục Ox
b/ Hệ số góc
Cho hình vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a < 0):
y1 = -2x + 2 ; y2 = -x + 2 ; y3 = -0,5x + 2
? Hãy so sánh các góc ?1 , ?2 , ?3 và so sánh các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số (trường hợp a < 0) rồi rút ra nhận xét ?
Khi hệ số a âm (a < 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 1800.
Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ? 0 )
a/ Góc tạo bởi đường thẳng y =ax + b và trục Ox
b/ Hệ số góc
*Khi hệ số a dương (a > 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 900.
*Khi hệ số a âm (a < 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 1800.
a gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
Hóy tỡm h? s? gúc c?a cỏc du?ng th?ng sau:
( 1 ) y = 2x + 3
( 2 ) y = 5 - x
( 3 ) y = x + 2
( 4 ) y = - 3x
Chú ý: Khi b = 0, ta có hàm số y = ax. Trong trường hợp này, ta cũng nói rằng a là hệ số góc của đường thẳng y = ax
y = a x + b (a ? 0)
hệ số góc
tung độ gốc
*Các đường thẳng có cùng hệ số a ( a là hệ số của x ) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau
Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ? 0 )
2. Ví dụ
Ví dụ 1: Cho hàm số y = 2x + 3.
a) Vẽ đồ thị của hàm số.
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 2x + 3 và trục Ox
(làm tròn đến phút).
Ví dụ 2: Cho hàm số y = -2x + 2.
a) Vẽ đồ thị của hàm số.
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 2 và trục Ox
(làm tròn đến phút).
tan ? = a
tan(1800 - ?) = | a |
Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ? 0 )
Với a > 0
Với a < 0
+ V?i a > 0: Thỡ tg? = a . Dựng b?ng ho?c mỏy tớnh ta tớnh du?c ?
+ V?i a < 0: Thỡ : ? = 1800 - ?` Trong dú tg?` = | a |
Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ? 0 )
Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau ?
A. a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b( với a ≠ 0 ).
B. Khi a > 0 góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 900.
C. Khi a < 0 góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800.
D. a chỉ là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (với a ≠ 0 ) khi giá trị b ≠ 0.
Đúng
Sai
Đúng
Sai
Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ? 0 )
2. a l h? s? gúc c?a du?ng th?ng y = ax + b
+ Với a > 0: Thì tan = a . Dùng bảng hoặc máy tính ta tính được 
+ Với a < 0: Thì :  = 1800 - ’ Trong đó tan’ = | a |
1. Gúc t?o b?i du?ng th?ng y = ax + b v tr?c Ox
Là góc tạo bởi tia Ax và tia AT. Trong đó A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với trục Ox, T là điểm thuộc đường thẳng y = ax + b và có tung độ dương.
3. Cách tính góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox
Kiến thức cần ghi nhớ
Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ? 0 )
hướng dẫn về nhà
Bài 27 trang 58 (SGK)
Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3
a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A ( 2; 6 ).
b) Vẽ đồ thị hàm số
a) Thay x = 2 ; y = 6 vào hàm số . Tính được a
Bài 29 trang 59 (SGK)
Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b trong mỗi trường hợp sau:
a) a = 2 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.
b) a = 3 và đồ thị hàm số đi qua điểm A ( 2 ; 2)
a) Thay a = 2 vo hm s?. Ta du?c y = 2x + b Thay x = 1,5 ; y = 0 ta tớnh du?c b
b) Thay a = 3 vào hàm số ta được y = 3x + b. Thay x = 2 ; y = 2 ta tính được b
Bài 28 trang 58 (SGK)
Cho hàm số y = -2x + 3
a) Vẽ đồ thị của hàm số
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút)
Ghi nhớ mối liên hệ giữa hệ số góc a và góc .
Biết tính góc  bằng máy tính hoặc bảng số.
Làm bài tập 27, 28, 29, 30, (SGK trang 58 - 59),
Tiết sau luyện tập mang thước kẻ, compa,máy tính bỏ túi.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
 
Gửi ý kiến