Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Mỹ Hạnh
Ngày gửi: 19h:03' 12-11-2018
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 1108
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
KIỂM TRA MIỆNG
Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hàm số y = 2x + 2 và đồ thị của hàm số y = 2x - 4. (8 điểm)
2) Hai đồ thị trên có đặc điểm gì? (2 điểm)
2. Đồ thị của hàm số y = 2x+2 song song với đồ thị của hàm số y = 2x - 4. Vì có hệ số a bằng nhau và b khác nhau.
Bảng giá trị
Đồ thị
Đáp án
1.
x
y
y = x + b (a  0)
a

a)
Bài: 5- Tiết: 25
HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y= ax + b
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y= ax + b
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox
a < 0
A
O
y
x
T
y = ax + b
a > 0
A
T
O
x
y
α
y = ax + b
Góc  tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tạo bởi tia Ax và tia AT, trong đó:
α
A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với trục Ox
T là một điểm thuộc đường thẳng y = ax+b và có tung độ dương
Góc nào là góc tạo bởi đường
thẳng y=ax + b và trục Ox?

a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox
Bài: 5- Tiết: 25
HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y= ax + b
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y= ax + b
b) Hệ số góc
-Các đường thẳng có cùng hệ số a ( a là hệ số của x) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau.
?1 Quan sát đồ thị của các hàm số cho trong hình dưới đây:
a) Xác định hệ số a trong các hàm số đã cho và điền vào bảng sau:
b) Nhận xét về liên hệ giữa hệ số a với góc tạo bởi mỗi đường thẳng trên với trục Ox.

?2 Quan sát đồ thị của các hàm số cho trong hình dưới đây:

a) Xác định hệ số a trong các hàm số đã cho và điền vào bảng sau:
b) Nhận xét về liên hệ giữa hệ số a với góc tạo bởi mỗi đường thẳng trên với trục Ox.

y = -0,5x+5
y = -2x + 5
y = -x + 5
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox
Bài: 5- Tiết: 25
HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y= ax + b
1) Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y= ax + b
b) Hệ số góc
- Các đường thẳng có cùng hệ số a ( a là hệ số của x) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau.
- Khi hệ số a dương thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn .
- Khi hệ số a âm thì góc tạo bởi đường thẳng y= ax + b và trục Ox là góc tù. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn .
Ta g?i: a là hệ số góc của đường thẳng y= ax + b.
Chú ý: Khi b = 0, ta có hàm số y = ax. Trong trường hợp này, ta cũng nói rằng a là hệ số góc của đường thẳng y = ax.
y = a x + b (a ? 0)
hệ số góc
tung độ gốc
Bài: 5- Tiết: 25
HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y= ax + b
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y= ax + b
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox
b) Hệ số góc
Bài: 5- Tiết: 25
HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y= ax + b
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y= ax + b
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox
b) Hệ số góc
2. Ví d?
Cho hàm số y = 3x + 3.
a) Vẽ đồ thị của hàm số.
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 3 và trục Ox
(làm tròn đến phút).
Bài 1: Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai?
A. a là hệ số góc của đư?ng thẳng y = ax + b ( với a ? 0 ).
B. Khi a > 0 thì góc tạo bởi đư?ng thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 900.
D. Khi a < 0 thì góc tạo bởi đư?ng thẳng y = ax+ b và trục Ox lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800.
C. a chỉ là hệ số góc của đư?ng thẳng y = ax + b (với a ? 0 ) khi giá trị b ? 0.
Đúng
Sai
Đúng
Sai
Bài 2: Haõy tìm heä soá goùc cuûa caùc ñöôøng thaúng sau:
a) y = 3x – 2 b) y = 2 – 5x c) y = -x
a) Hệ số góc của đường thẳng y = 3x - 2 l 3
Gi?i
b) Hệ số góc của đường thẳng y = 2 - 5x l -5
c) Hệ số góc của đường thẳng y = -x l -1
46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AI NHANH HON
Baøi 3:
a) Tính số đo của góc tạo bởi đường thẳng y = 2x + 2 và trục Ox (làm tròn đến độ)
tan 1 = a = 2

a) Góc 1 là góc tạo bởi đường thẳng y = 2x + 2 và trục Ox. Vì a = 2 > 0, ta có:
Gi?i
Vậy
46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AI NHANH HON
Baøi 3:
Tính số đo của góc tạo bởi đường thẳng y = 2x + 2 và trục Ox (làm tròn đến độ)
Tính số đo của góc tạo bởi đường thẳng y = 2x – 4 và trục Ox (làm tròn đến độ)
*Đối với bài học ở tiết học này:
- H?c thu?c m?i lin h? gi?a h? s? a v
- Làm bài tập: 27; 28a/ 58 SGK.
*Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Tiết 26 Luyện tập
- Ôn tập:
+ Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau.
+ Cách tìm tan và tìm góc khi biết tan
-Chuẩn bị: Thước thẳng, máy tính bỏ túi.
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
Bài 27/ 58/ SGK
Cho hàm số bậc nhất y= ax + 3
a)Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6).
b)Vẽ đồ thị của hàm số với a vừa tìm được.
c)Tính góc tạo bởi đồ thị của hàm số vừa tìm được và trục Ox. ( Làm tròn đến phút)
Hướng dẫn
a/ Vì đồ thị qua điểm A(2; 6) nên:
b/ Vẽ đồ thị hàm số y = 1,5x + 3
- Đồ thị qua hai điểm B(0; 3) và C(-2; 0)
Ta có: 6 = a.2 + 3
 a = 1,5
x y
c/ Ta có:
 
Gửi ý kiến