Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Minh Luan
Ngày gửi: 15h:43' 04-09-2021
Dung lượng: 625.8 KB
Số lượt tải: 571
Số lượt thích: 0 người
Hệ số góc của
đường thẳng
y= ax + b
α
(
Khái niệm
Góc tạo bởi đường thẳng
y =ax + b và trục Ox
Hệ số
a : Hệ số góc
b : tung độ góc
Ví dụ
vẽ đồ thị hàm số
Tính góc
a > 0, tanα = a
a < 0, α = 1800- β
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
a. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox
a > 0
Góc nào là góc tạo bởi
đu?ng thẳng
y= ax + b và trục Ox?
T
α

α
a < 0
α là góc nhọn
α là góc tù
Là góc tạo bởi tia Ax và tia AT, trong đó A là giao điểm
của đường thẳng y = ax + b với trục Ox, T là điểm thuộc
đường thẳng y = ax + b và có tung độ dương
x
y
M
y = ax + b
O
x
A
y = ax + b
O
y
x
y
E
y = ax + b
O
A
x
y
B
y = ax + b
O
A
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Chọn đáp án đúng: Trong 4 hình 1, 2, 3, 4 dưới đây, góc giữa đường
thẳng y = ax + b và trục Ox trên mỗi hình theo thứ tự là:
A
B
C
D
x’
x’
x’
x’
O
y
x
)
)
α1
α2
-2
4
-2
1
y = 2x + 4
y = 2x - 2
b. Hệ số góc
Các đường thẳng có cùng hệ số a
(a là hệ số của x) thì tạo với trục Ox
các góc bằng nhau
Có nhận xét gì về
hai đường thẳng?
Cho đồ thị các hàm số y = 0,5x + 2 (1); y = x +2 (2) ;
y = 2x +2 (3) như hình vẽ:
* Hãy xác định các hệ số a của các hàm số.
y = 0,5x + 2 hệ số a3 = 0,5
y = x + 2 hệ số a2 = 1
y = 2x + 2 hệ số a1 = 2
Ta có:
α3 < α2 < α1
Và a3 < a2 < a1 (vì 0,5 < 1 < 2)
Cho đồ thị các hàm số y = -0,5x + 2 (1); y = - x +2 (2) ;
y = -2x +2 (3) như hình vẽ:
* Hãy xác định các hệ số a của các hàm số.
y = - 0,5x + 2 hệ số a1 = -0,5
y = - x + 2 hệ số a2 = -1
y = - 2x + 2 hệ số a3 = -2
Ta có:
β3 < β2 < β1
và a3 < a2 < a1 (vì -2 < -1 < -0,5)
Sai
Sai
Sai
Đúng
Chúc mừng bạn đã trả lời đúng!
?1=?2
?1>?2
?1?1??2
Bài tập 1: Cho đường thẳng
(d1): y = 2x – 3 tạo với trục Ox góc
(d2): y = -5x + 1 tạo với trục Ox góc
So sánh nào sau đây là đúng?
?1
?2
Hãy tìm hệ số góc của các đường thẳng sau:
(1) y = 2x + 3
 
 
 
a = 2
 
 
a = - 1
1
Chú ý: khi b = 0, ta có hàm số y = ax. Trong trường hợp này,
ta cũng nói rằng a là hệ số góc đường thẳng y = ax.
+ 0
y = a x + b (a ≠ 0)
hệ số góc
tung độ góc
Cho hàm số y = 3x + 2
a) Vẽ đồ thị của hàm số.
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 2 và trục Ox (làm tròn đến phút)
Giải
 
b) Ta có:
ΔAOB vuông tại O nên ta có:
 
 
tan α = a
Cho hàm số y = -3x + 3
a) Vẽ đồ thị của hàm số trên
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -3x + 3 với trục Ox (làm tròn đến phút)
a) Đồ thị hàm số y = -3x + 3 là một đường thẳng:
+ Cắt Oy tại A( 0 ; 3 )
+ Cắt Ox tại B(1 ; 0)
Ta có:
ΔAOB vuông tại O nên ta có:
 
 
tan β = |a|
Giải
((
 
Nhận xét:
Với a > 0
Với a < 0
+ Với a > 0 ; thì tanα = a
+ Với a < 0 ; thì α = 1800 - β
Trong đó tanβ = | a |
A. 300
B. 630
D. 850
C. 720
B. 630
b) Góc nào trong các góc sau là góc tạo bởi giữa đưu?ng thẳng y = -x + 5 và trục Ox (Lm trũn d?n d?)
A. 300
C. 1350
D. 850
B. 450
B. 1350
Bài tập 3:
Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau ?
A. a là hệ số góc của đu?ng thẳng y = ax + b ( với a ? 0 ).
B. Khi a > 0 góc tạo bởi đu?ng thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 900.
C. Khi a < 0 góc tạo bởi đưu?ng thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800.
D. a chỉ là hệ số góc của đu?ng thẳng y = ax + b (với a ? 0 ) khi giá trị b ? 0.
Đúng
Sai
Đúng
Sai
Hệ số góc của
đường thẳng
α
(
Khái niệm
Góc tạo bởi đường thẳng
y =ax + b và trục Ox
Hệ số
a : Hệ số góc
b : tung độ góc
Ví dụ
vẽ đồ thị hàm số
Tính góc
a > 0, tanα = a
a < 0, α = 1800- β
Bài học đến đây là kết thúc
Chúc các bạn học thật tốt
Tham gia nhóm Toán 9 - Thầy Luân qua link
https://zalo.me/g/isjfhc015
Hoặc quét mã:
 
Gửi ý kiến