Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Đình Hùng
Ngày gửi: 12h:15' 10-10-2021
Dung lượng: 537.5 KB
Số lượt tải: 118
Số lượt thích: 0 người
Tiết 27
§5 :HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0)
1> KHÁI NIỆM HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
Trường hợp a<0
a. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax +b ( a ≠ 0 ) với trục Ox
y
x
O
y = ax + b
A
y
x
O
A
y = ax + b
Trường hợp a>0
T
T
Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) với trục Ox là góc tạo bởi hai tia Ax và AT trong đó A là giao điểm của đường thẳng y=ax+b và trục Ox, T là điểm nằm trên đường thẳng y = ax+b có tung độ dương.
Nếu a > 0 thì góc đó là góc nhọn
Nếu a> 0 thì góc đó là góc tù


Khi a> 0 thì góc  có độ lớn như thế nào ?
Khi a< 0 thì góc  có độ lớn như thế nào ?
Tiết 27
§5 :HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0)
1> KHÁI NIỆM HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
a. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax +b ( a ≠ 0 ) với trục Ox
y
x
O
- 1
y = 2x + 2
2
1
- 2
y = 2x - 2
Hãy xác định góc tạo bởi hai đường thẳng trên với trục Ox rồi nhận xét số đo của hai góc này

’
*Vậy các đường thẳng có cùng hệ số a thì tạo với trục Ox các góc như thế nào ?
b> Hệ số góc
Các đường thẳng song song với nhau sẽ tạo với trục Ox các góc bằng nhau. Nghĩa là a = a’  = ’
Hãy xác định hệ số a các hàm số trên rồi so sánh mối quan hệ giữa các hệ số a với các góc
Vậy các đường thẳng có hệ số a khác nhau thì các góc tạo bởi các đường thẳng đó với trục Ox có khác nhau không ?
y = 0.5 x + 2 có a1 = 0.5 > 0
y = x + 2 có a2 = 1 > 0
y =2 x + 2 có a3 = 2 > 0
Ta có 0 < a1 < a2 < a3 suy ra
 1 <  2 <  3 < 90o
y
Tiết 27
§5 :HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0)
1> KHÁI NIỆM HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
a. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax +b ( a ≠ 0 ) với trục Ox
Tiết 27
§5 :HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0)
1> KHÁI NIỆM HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
a. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax +b ( a ≠ 0 ) với trục Ox
x
2
1
β 2
β 3
β 1
Y= - 2x + 2
Y= - x + 2
Y= - 0.5x + 2
0
2
y
4
b> Hệ số góc
Hãy xác định hệ số a các hàm số trên rồi so sánh mối quan hệ giữa các hệ số a với các góc õ
y = 0.5 x + 2 có a1 = - 2 < 0
y = x + 2 có a2 = -1< 0
y =2 x + 2 có a3 = - 0.5<0
Ta có a1 < a2 < a3 <0 suy ra
õ 1 < õ 2 < õ 3 < 180o
Tiết 27
§5 :HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0)
a> Góc tạo bởi đường thẳng y = ax +b ( a ≠ 0 ) với trục Ox
b> Hệ số góc
Vì có sự liên quan giữa hệ số a với góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox nênn ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
Y = ax + b ( a ≠ 0)
Hệ số góc
Tung độ gốc
Chú ý : khi b = 0 , a cũng được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax
Tiết 27
§5 :HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0)
a> Góc tạo bởi đường thẳng y = ax +b ( a ≠ 0 ) với trục Ox
b> Hệ số góc
2> VÍ DỤ.
Ví dụ 1 : Cho hàm số y = 3x + 2
A> Vẽ đồ thị hàm số
B> Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 2 và trục Ox ? ( làm tròn đến phút )
 
Gửi ý kiến