Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thu An
Ngày gửi: 23h:04' 26-12-2021
Dung lượng: 457.3 KB
Số lượt tải: 1121
Số lượt thích: 0 người
Tiết 26 - BÀI 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Khi nào hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và

+ Song song với nhau?
+ Trùng nhau?
+ Cắt nhau?
Hai đường thẳng (d): y = 2x – 3 và
(d’): y = 2x + 5 như thế nào với nhau ?
Không có liên hệ
Trùng nhau
Cắt nhau
Song song với nhau
Sai
Sai
Sai
Đúng
Chúc mừng bạn đã trả lời đúng
KIỂM TRA BÀI CŨ
y = x + b (a  0)
a
a
Tiết 26-Bài 5
HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG
y = ax + b (a ≠ 0)
a < 0
A
O
y
x
T
y = ax + b
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ≠ 0 )
a > 0
A
T
O
x
y
α
y = ax + b
Tiết 26-Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
Góc  tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc TAx tạo bởi tia Ax và tia AT, trong đó:
α
a > 0 thì là góc nhọn
α
a < 0 thì là góc tù
α
A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với trục Ox.
T là một điểm thuộc đường thẳng y = ax+b và có tung độ dương.
Góc nào là góc tạo bởi đường thẳng
y = ax + b và trục Ox?
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ≠ 0 )
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ≠ 0 )
Tiết 26-Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
b) Hệ số góc
* Các đường thẳng có hệ số a bằng nhau thì tạo với trục ox các góc bằng nhau.
y
α1
α2
y1 = 2x + 2
y2 = 2x - 3
Các đường thẳng song song với nhau sẽ tạo với trục Ox các góc như thế nào?
2
- 1
-3
1
-2
1
2
3
(d1): y = 0,5x + 2
(d2): y= x + 2
(d3): y = 2x + 2
- 4
- 2
-1
2
O
x
y
+ Hình 11a vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0):
y = 0,5x + 2 ; y = x + 2 ; y = 2x + 2
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ≠ 0 )
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
b) Hệ số góc
0 < a1 < a2 < a3 00 < 1 < 2 < 3 < 900
a1 = 0,5
a2 = 1
a3 = 2
a1 < a2 < a3
1 < 2 < 3
00 <
< 900
* Các đường thẳng có hệ số a bằng nhau thì tạo với trục ox các góc bằng nhau
0 <
Hãy so sánh hệ số a của các đường thẳng và các góc 1, 2, 3 tương ứng rồi rút ra nhận xét?
* Khi a > 0 thì là góc nhọn, a càng lớn thì càng lớn (00 <  < 900)
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ≠ 0 )
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
b) Hệ số góc
1
2
(d2):y = - x +2
(d3):y = - 0,5 + 2
y
O
2
(d1):y = - 2x + 2
x
1
4
3
+ Hình 11b vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a < 0):
y = - 2x + 2 ; y = - x + 2; y = - 0,5x + 2
a1 = -2
a2 = -1
a3 = -0,5
a1 < a2 < a3
< 0
900 <
< 1800
a1 < a2 < a3 < 0 900 < 1 < 2 < 3 < 1800
1 < 2 < 3

2
Hãy so sánh hệ số a của các đường thẳng và các góc 1, 2, 3 tương ứng rồi rút ra nhận xét?
* Khi a < 0 thì  là góc tù, a càng lớn
thì  càng lớn (900 <  < 1800)
-1
-2
1
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ≠ 0 )
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
b) Hệ số góc
* Khi a < 0 thì  là góc tù, a càng lớn
thì  càng lớn (900 <  < 1800)
Sai
Sai
Sai
Đúng
Chúc mừng bạn đã trả lời đúng!
1 = 2
1 > 2
1 < 2
1 ≥ 2
Bài tập 1: Cho đường thẳng
(d1): y = 2x – 3 tạo với trục Ox góc
(d2): y = -5x + 1 tạo với trục Ox góc
So sánh nào sau đây là đúng?
1
2
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ≠ 0 )
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
b) Hệ số góc
* Vì có sự liên quan giữa hệ số a và đường thẳng y = ax + b nên ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
a = 2
* Chú ý: Khi b = 0, ta có hàm số y = ax. Trong trường hợp này, ta cũng nói rằng a là hệ số góc của đường thẳng y = ax
Bài tập 2: Hãy tìm hệ số góc của các đường thẳng sau:
( 1 ) y = 2x + 3
( 2 ) y = 5 - x
( 3 ) y = x + 2
( 4 ) y = - 3x
a = -1
a = 1
a = -3
y = ax + b (a 0)
Hệ số góc
Tung độ gốc
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
2. Ví dụ
* Ví dụ 1: Cho hàm số y = 3x + 2
a) Vẽ đồ thị của hàm số.
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x+ 2
và trục Ox (làm tròn đến phút).
x
O
y
y = 3x + 2
2
1.Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 )
B
A
Giải
a) Vẽ đồ thị của hàm số y = 3x + 2.
2
Đường thẳng đi qua A, B là đồ thị của hàm số y =3x+ 2
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
2. Ví dụ
Cho hàm số y = 3x + 2
a) Vẽ đồ thị của hàm số.
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x+ 2
và trục Ox (làm tròn đến phút).
ABO vuông tại O nên ta có:
x
O
y
y = 3x + 2
2
1.Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 )
B
A
α
Giải
a) Vẽ đồ thị của hàm số.
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 2 và trục ox.
Gọi α là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục ox
NX: Với a > 0 ta có tan = a.
Dùng máy ta tính được .
= 3
71034’
 
NX:
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
A. 300
B. 630
D. 850
C. 720
B. 630
b) Góc nào trong các góc sau là góc tạo bởi giữa đường thẳng y = x + 5 và trục Ox (Làm tròn đến độ)
A. 300
C. 600
D. 850
B. 450
B. 450
Ta có tan = a = 2
Ta có tan = a = 1
* Ví dụ 2: (HS tự học) Cho đường thẳng (d’): y = -3x + 3
a. Vẽ đường thẳng (d’)
b. Tính góc tạo bởi (d’) và trục Ox
b. Xét tam giác vuông AOB
- Ta có: tan =
  = 71034’
- Vậy  = 1800 -  = 108026’
Ta có: với a < 0, tan(1800 - ) =
Từ đó dùng máy ta tính được 
a)

* Cách xác định góc  tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục ox.
* a > 0 thì  là góc nhọn.
a < 0 thì  là góc tù.
* a càng lớn thì  càng lớn.
* a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b, y = ax
* Với a > 0 ta có tan = a, từ đó tính  bằng máy tính bỏ túi
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
GHI NHỚ
NỘI DUNG HỌC NGÀY HÔM NAY
Bài tập về nhà: Bài 27; Bài 28 ý a (SGK – 58)
Bài tập 4:
Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau ?
A. a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( với a ≠ 0 ).
B. Khi a > 0 góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 900.
C. Khi a < 0 góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800.
Đúng
Sai
Đúng
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
 
Gửi ý kiến