Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Ôn tập Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Gấm
Ngày gửi: 20h:24' 26-09-2021
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
§2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
cạnh kề
cạnh đối
? AC là cạnh đối của góc B
? AB là cạnh kề của góc B
cạnh kề
cạnh đối
a) Mở đầu : (SGK trang 71)
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5;6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
b) Định nghĩa:
? Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc ? , ký hiệu là sin?.
? Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cosin của góc ? , ký hiệu là cos?.
? Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc ? , ký hiệu là tan?.
? Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là côtang của góc ? , ký hiệu là cot?.
*Nh?n xt:
Với mọi góc nhọn α
ta luôn có:
* Chú ý: SGK/74
Cách nhớ
Tìm sin l?y d?i chia huy?n
Cos thời hai cạnh kề, huyền chia nhau
Còn tang ta hãy tính sau
Đối trên kề dưới chia nhau thấy liền
Tiết 5;6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
? Câu 1: Trong hình bên, cos? bằng :
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
? Câu 2: Trong hình bên, sinQ bằng :
?
?
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5;6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
SinN =
CosN =
TanN =
CotN =
SinP=
CosP =
TanP =
CotP =
SinN = CosP
CosN = SinP
TanN = CotP
CotN = TanP
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.
* D?nh lí:
Bảng lượng giác của các góc đặc biệt:
Tỉ số lượng giác
?
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5;6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
Tìm cạnh y trong hình vẽ sau:
Gi?i
* Chú ý: (SGK/75)
Ví dụ 1
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5;6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
B
A
C
3. Ví dụ:
Ví dụ 2: Bài 11 tr 76 SGK.
Giải
Vì góc A và góc B là hai góc phụ nhau, ta có
Tiết 5;6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
3. Ví dụ:
Ví dụ 3: Bài 12 tr 76 SGK.
Giải
Tiết 5;6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
3. Ví dụ:
sin600 ; cos750 ; sin52030` ; cot820 ; tan800
_ Học thuộc các công
thức tỉ số lượng giác
của góc nhọn.
_ Làm bài tập 16; 17
SGK/77
 
Gửi ý kiến