Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: duc binh
Ngày gửi: 10h:09' 31-03-2022
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 174
Số lượt thích: 0 người
HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG
ĐỊNH LÍ VI-ÉT
NHẨM NGHIỆM PT
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG
VÀ TÍCH
LẬP PT KHI BIẾT HAI NGHIỆM CỦA NÓ
TIẾT 62: LUYỆN TẬP
Nếu x1, x2 là hai nghiệm của PT ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)
thì:
HỆ THỨC VI-ÉT:
* Định lí VI-ÉT:
.........
.........
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài tập 1: Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm ( nếu có) của mỗi phương trình sau:

a) 4x2 + 2x -5 = 0

b) 5x2+ x + 2 = 0
Khi tính tổng và tích các nghiệm của phương trình bậc hai ta thực hiện theo các bước :
Bước 1: Kiểm tra ptrình có nghiệm hay không
 Ta tính:  (hoặc ’)


 Đặc biệt nếu a và c trái dấu thì phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.
Bước 2: Tính tổng và tích .
Nếu phương trình có nghiệm thì tính:
tổng x1+ x2 = -b/a và tích x1x2 = c/a
Nếu phương trình không có nghiệm thì không có tổng x1+ x2 và tích x1x2 .
Khi tính tổng và tích các nghiệm của phương trình bậc hai ta thực hiện theo các bước nào?
Bài 2 :
Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm theo m:
a) x2 - 2x + m = 0; b) x2 + 2(m-1)x + m2 = 0.
1.Xác định các hệ số a, b, c.
2.Lập hoặc
3.Phương trình có nghiệm khi nào ?
4.Giải bất phương trình tìm m.
5.Tính tổng và tích các nghiệm.
THEO GỢI Ý
Các em hoạt động cá nhân
a) x2- 2x + m = 0 (a = 1, b= -2, c = m )
Δ’ = b’2- ac = (-1)2- 1.m= 1 - m
Lời giải
Theo định lí Vi-et ta có:
 1 - m  0
-
b) x2 + 2(m-1)x + m2 = 0 (a = 1, b= 2(m-1), c = m2)
Δ’ = (m -1)2 – 1.m2 = - 2m +1
 - 2m + 1  0
Theo định lí Vi-et ta có:
Em hãy nêu các cách tính nhẩm nghiệm một số phương trình có dạng: ax2 + bx +c = 0 (a ≠ 0)
1. Dùng hệ thức Vi-et tính nhẩm nghiệm của phương trình.
Bài 3 : Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình :
x2 – 7x + 12 = 0
Giải:
Δ = (-7)2 – 4.1.12= 49 – 48 = 1>0
Theo định lý Vi-ét có :
x1 + x2 = 7 và x1.x2 = 12
Suy ra : x1 = 3; x2 =4
hoặc x1 = 4; x2 = 3


Các em hoạt động cá nhân
Bài 4 : Tính nhẩm nghiệm của các phương trình :

a) 8x2-15x +7 = 0; b)
Lời giải
a) 8x2-15x +7 = 0 có a = 8, b = -15, c = 7
=> a + b+ c = 8+(-15)+7= 0
Vậy nghiệm của phương trình là:
Các em hoạt động cá nhân
Bài 4 : Tính nhẩm nghiệm của các phương trình :

a) 8x2-15x +7 = 0;
Lời giải
Vậy nghiệm của phương trình là:
=>
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Xem lại các phần lý thuyết đã vận dụng vào các bài tập.
- Xem lại các bài tập đã giải
- Hoàn chỉnh các bài tập còn lại trong phần luyện tập
-Soạn bài tập 32,33 SGK/tr 54
NHẨM NGHIỆM PT
a + b + c = 0
X1 = 1, X2 = c/a
a - b + c = 0
X1= -1, X2 = -c/a
X1 + X2 =-b/a,
X1 .X2 = c/a
X1, X2
Định lí viet
Tquát 1
Tquát 2
Hướng dẫn :
Δ =………….
Theo định lý Vi-ét có :
x1 + x2 = ……… và x1.x2 = …………..
Suy ra : x1 = ………; x2 =………….
hoặc x1 =………; x2 = ………….


Bài 3 : Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình :
x2 – 7x + 12 = 0
NHẨM NGHIỆM PT
a + b + c = 0
X1 = 1, X2 = c/a
a - b + c = 0
X1= -1, X2 = -c/a
X1 + X2 =-b/a,
X1 .X2 = c/a
X1, X2
Định lí viet
Tquát 1
Tquát 2
 
Gửi ý kiến