Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Thuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:39' 28-03-2018
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 372
Số lượt thích: 0 người
MÔN TOÁN. LỚP 9E
Chào mừng các thầy cô
giáo về dự giờ

KIỂM TRA BÀI CŨ
Áp dụng: Tính nhẩm nghiệm của phương trình: x2 - 7x + 10 = 0
ĐS: x1 = 2; x2 = 5
Điền vào chỗ trống để được câu trả lời đúng
Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)
Có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là
x1 = … còn nghiệm kia là x2 =……
hoặc có a - b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là
x1 = … .còn nghiệm kia là x2 =…
1
 
-1
 
Giải
a) Ta có: a + b + c = -4 + 2 + 2 = 0
 
b) Ta có: a - b + c = 2017 - 2018 + 1 = 0
 
2. Tìm hai số biết tổng và tích của chúng:
Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là nghiệm của phương trình
x2 – Sx + P = 0
Điều kiện để có hai số đó là: S2 – 4P ≥ 0
Áp dụng:
Tìm hai số u và v biết: a/ u + v = 14 và u.v = 48
b/ u + v = 1 và u.v = 5
2. Tìm hai số biết tổng và tích của chúng:
Áp dụng:
Tìm hai số u và v biết: a/ u + v = 14 và u.v = 48
b/ u + v = 1 và u.v = 5
Giải:
a) Hai số u và v là hai nghiệm của pt: x2 – 14x + 48 = 0
Ta có: Δ’ = (-7)2 – 48 = 49 – 48 = 1> 0
x2 = 7 + 1 = 8
x1 = 7 – 1 = 6,
Vậy u = 6 và v = 8 hoặc u = 8 và v = 6
b) Hai số u và v là hai nghiệm của pt: x2 – x + 5 = 0
Ta có: Δ = (-1)2 – 4.5 = -19 < 0
Vậy không có hai số u và v thõa mãn điều kiện đã cho.
Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau
u + v = 12, u . v = 20 (tổ 1, 2)
u + v = 2, u . v = 9 (tổ 3, 4)
Giải:
a) Hai số u và v là hai nghiệm của pt: x2 – 12x + 20= 0
Ta có: Δ’ = (-6)2 – 20 = 36 – 20 = 16> 0,
x2 = 6 - 4 = 2
x1 = 6+ 4 = 10,
Vậy u = 10 và v = 2 hoặc u = 2 và v = 10
b) Hai số u và v là hai nghiệm của pt: x2 –2x + 9= 0
Ta có: Δ’ = (-1)2 – 9 = -8 < 0,
Vậy không có hai số u và v thõa mãn điều kiện đã cho
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau
Phương trình: x2 – 7x + 12 = 0 có hai nghiệm là:
A. x1= -3, x2 = 4
B. x1= 3, x2 = 4
C. x1= 3, x2 = -4
D. x1= -2, x2 = 4
CHÍNH XÁC
HỘP QUÀ MAY MẮN
TRÒ CHƠI HỘP QUÀ MAY MẮN
1
2
3
4
PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ MỘT TRÀNG PHÁO TAY, XIN CHÚC MỪNG
PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ MỘT ĐIỂM 9, XIN CHÚC MỪNG
PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ MỘT ĐIỂM 10 , XIN CHÚC MỪNG
PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ 5 CÂY KẸO MÚT, XIN CHÚC MỪNG
5
PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ 2 BÌ BIMBIM, XIN CHÚC MỪNG
Hãy chọn phương án đúng.
Phương trình: 4x2 -2x – 5= 0 có tổng hai nghiệm x1 + x2 bằng
 
 
 
 
A
B
C
D
Hãy chọn phương án đúng.
Phương trình: 159x2 -2x – 1= 0 có tích hai nghiệm x1 .x2 bằng
 
 
 
 
A
B
C
D
Hãy chọn phương án đúng.
Phương trình: x2 + 5x – 6 = 0 có hai nghiệm phân biệt là
x1=1, x2=-6
A
B
C
D
x1=-1, x2= 6
x1=-1, x2=-6
x1=-1, x2=-1
Hãy chọn phương án đúng.
Phương trình: 2x2 + 8x + 6 = 0 có hai nghiệm phân biệt là
x1=1, x2=3
A
B
C
D
x1=-1, x2= 3
x1=-1, x2=-6
x1=-1, x2=-3
Hôm nay là một ngày may mắn đối với bạn . Bạn được mở một hộp quà mà không phải trả lời câu hỏi
Làm các bài tập 25, 26, 27, 28 Tr. 52,53 SGK.
Đọc mục “có thể em chưa biết” Tr. 53 SGK.
Xem trước các bài tập 29, 30, 31, 32, 33 Tr. 54 SGK chuẩn bị tiết sau luyện tập.
Hướng dẫn về nhà
Bài tâp: Tìm hai số u và v biết: u – v = 5 , u . v = 24
Gợi ý: Đặt t = -v
Ta có u + t = 5 và u.t = -24
Cảm ơn quý thầy cô về dự giờ với lớp !
CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE !
Chúc các em ngoan và học giỏi !

 
Gửi ý kiến