Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Health and hygiene

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Đại
Ngày gửi: 20h:53' 13-01-2018
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 254
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Warm up :
Matching
1. Receive
2. Get up
3. Stay up late
4. Take morning exercise
5. Ion
a. Là , ủi
b. Tập thể dục buổi sáng
c. Nhận
d. Thức khuya
e. Thức dậy
 This is Hoa.
 She is a student.
Who is this ?
What does she do?
Unit 10 : HEALTH AND HYGIENE.
Period 65 A2. LISTEN
Teacher : Nguyen Thuy Duong
Wednesday, January 12th 2017
Vocabulary
( To) put on (v) : mặc vào
( to ) polish(v) : đánh bóng
(to ) change (v) : thay đổi
pants (n) : quần dài
Shower ( n) : vòi hoa sen
To put…..in…..: để vào
Sandals (n) : dép xăng đan
comb (n)/(to)comb (v) : cái lược/ chải tóc
Match vocabulary :
A
B
1) Put on
2) Polish
3) Sandals
4) change
5) pants
6) comb
7) shower
8) To put….in
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Dép xăng đan
Thay đổi
Mặc vào
Cái lược, chải tóc
Để vào
Vòi hoa sen
Đánh bóng
Quần dài
2. Look at the pictures and guess about Hoa’s activities.
Get up and take a shower
Go to bed
Change into red pants and shirt
Polish her shoes
Have breakfast
Eat sandwich and drink some water
Iron her clothes
Put a sandwich and a bottle of water in her bag
3.Listen and put the pictures in the order you hear.
1
2
3
4
5
6
7
8
Get up and take a shower
Go to bed
Change into red pants and shirt
Put a sandwich and a bottle of water in her bag
Polish her shoes
Have breakfast
Eat sandwich and drink some water
Iron her clothes
4. Listen to the tape again and complete the passage.
Yesterday, Hoa got up and took a……….. She put on clean clothes. She _________ her shoes and put them on. She had her breakfast and then she brushed her ________. She put a sandwich in her lunch box and a bottle of ________ in her bag. She ________ to school. At recess, she ate her ________. Then she drank some water and talked with her ________.
At home, she ________ into red pants and a shirt, and put on her sandals. After dinner, she washed and _______ her clothes. Then she did her ________ . She brushed her teeth and had a bath. Then she went to bed at 11 o’clock.
shower
polish
water
teeth
went
sandwich
friends
changed
ironed
homework.
Homework :
Learn the vocabulary by heart.
Do exercise in workbook.
Prepare the new lesson : unit 10 : lesson 3 (A3).
Goodbye class!

 
Gửi ý kiến