Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. Health. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: bùi thị huê
Ngày gửi: 22h:04' 26-09-2021
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 190
Số lượt thích: 0 người
Talk about your hobbies.
My hobby is…………
I started this hobby ……….
I think the hobby is easy/ difficult because…………and
it is useful/ useless because…….In the future
I will….
Unit 2: HEALTH
Lesson 1. GETTING STARTED
Going out, or staying in
Monday, September 27th, 2021
Unit 2. HEALTH
Lesson 1. Getting started
I. New words:
- allergy (n)
- (to) sound down(v . p)
- sunburn (n)
- sunburnt (adj)
- put on weight (v . p)
: dị ứng
: feel unhappy
: sự cháy nắng
: rám nắng
: tăng cân
- no take no for an answer (v . p)
- spot (n)
: mụn nhọt
- junk food (n) = fast food
: đồ ăn nhanh
buồn
Không chấp nhận điều gì
Unit 2. HEALTH
Lesson 1. Getting started
Lesson 1. Getting started
Unit 2. HEALTH
A name of a
computer game
2. I don’t want to.
3. Feeling sad.
4. Becoming fatter.
5. I don’t accept.
Zoomiverse
I don’t feel like it
Sound down
Putting on weight
I won’t take no for an answer.
1a. Can you find a word or expression that means:
II. Practice
Unit 2. HEALTH
Lesson 1. Getting started
1b. Read the conversation again. Who wants to do the following things?
HEALTHY PROBLEMS
Lesson 1. Getting started
Unit 2. HEALTH
e. (an) allergy
f. sickness
d. flu
c. (put on) weight
b. sunburn
a. spots
2. Match the healthy problems with the picture.
1……………..
2……………..
3…………………..
4……………..
5……………..
6……………..
a. spots
f. sickness
d. flu
c. (put on) weight
b. sunburn
e. (an) allergy
WRONG ADVICE
Exercise regularly
Wash you hand regularly
Be careful with what you eat and drink
Wear a hat
Wash your face regularly
1. Wear a hat
2. Wash you hand regularly
4. Exercise regularly
3. Be careful with what you eat and drink
5. Wash your face regularly
Unit 2. HEALTH
Lesson 1. Getting started
3. Match each picture with the correct advice.
a
e
b
d
c
1. Wear a hat
2. Wash you hand regularly
4. Exercise regularly
3. Be careful with what you eat and drink
5. Wash your face regularly
Unit 2. HEALTH
Lesson 1. Getting started
5. Wash your face regularly
1. Wear a hat
2. Wash you hand regularly
4. Exercise regularly
3. Be careful with what you eat and drink
a
b
e
d
c
Talk about health problems and advice.
A: I have ………….
B: Yes, my advice is……
HOMEWORK
Prepare new lesson – A closer
look 1
Learn new words and
structure by heart
Make a dialogue about health
 
Gửi ý kiến