Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. Health. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thiên Ân
Ngày gửi: 21h:00' 08-10-2021
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
Unit 2: HEALTH
Lesson1:
GETTING STARTED
(p.16,17)
Vĩnh Thạnh Trung Lower Secondary School, An Giang.
Teacher: Nguyễn Thị Đầm
a. Match the health problems in the box with the pictures. Then listen and repeat.
f. sickness
a. spots
b. sunburn
c. (put on) weight
d. flu
e. (an) allergy
Unit 2: HEALTH
Lesson1:
GETTING STARTED
(p.16,17)
Monday, October 4th, 2021
Teacher: Nguyễn Thị Đầm
I. Vocabulary:
- wake s.o up
- count me out. (exp)
- junk food
- put on weight : tăng cân
- get sunburnt
- get enough sleep (exp)
: đánh thức ai
: đừng rủ mình
# lose weight: giảm cân
: rám nắng
: ngủ đủ giấc rồi
: thức ăn nhanh
- won’t take no for an answer
: không chấp nhận câu trả lời không
- sound down
: trông không khỏe
Nick
Phong
1. Listen and read.
Nick: Hi, Phong.
Phong: Oh, hi. You woke me up, Nick.
Nick: But it`s ten o`clock already. Let`s go out.
Phong: No, count me out. I think I`ll stay at home and play Zooniverse on my computer.
Nick: What? It`s such a beautiful day. Come on! You already got enough sleep. Let`s do something outdoors - it`s healthier.
Phong: What like, Nick?
Nick: How about going swimming? Or cycling? They are both really healthy.
Phong: No, I don`t feel like it.
Nick: You sound down Phong, are you OK?
Phong: I do feel kind of sad. I eat junk food all the time, so I`m putting on weight too.
Nick: All the more reason to go out.
Phong: No, Nick. Plus, I think I have flu -I feel weak and tired. And, I might get sunburnt outside.
Nick: I won’t take no for an answer. I`m coming to your house now!
a. Can you find a word or expression that means:
1. the name of a computer game
2. I don’t want to
3. Feeling sad
4. becoming fatter
5. I don’t accept it
Zooniverse
I don’t feel like it
sound down
putting on weight
won’t take no for an answer
b. Read the conversation again. Who wants to do the following things?

2. a. Match the health problems in the box with the pictures. Then listen and repeat.
f. sickness
a. spots
b. sunburn
c. (put on) weight
d. flu
e. (an) allergy
2. b. Which problems do you think are most common with your classmates? Rank the problems from the most common (1) to the least common (6). Then share with a partner.
THE REASON?
3. These people have the wrong advice. Can you match the correct advice (1-5) with the people (a-e)?
Take a card with a health problem or a piece of advice. Walk around and try to find the person with the card that matches yours.
Example:
A: I have spots.
B: Oh, I`m sorry. My advice is `Wear a hat.` / Yes! My advice is `Wash your face regularly.`
4. Game
* Homework:


- Read the dialogue again
- Do the tasks again.
- Prepare unit 2: HEALTH : A closer look 1 (P. 18)
 
Gửi ý kiến