Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 46. Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Tám
Ngày gửi: 16h:48' 04-09-2013
Dung lượng: 226.0 KB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
Bài 46:
hiện tượng quang điện trong
Giáo viên : ĐVT
Hiện tượng giảm điện trở suất , tức là tăng độ dẫn điện của chất bán dẫn khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là hiện tượng quang dẫn
chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong
1. Chất quang dẫn
Chúng là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu sáng thích hợp.

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
e d?n
Lỗ trống
Lỗ trống
2. Hiện tượng quang điện trong
Tinh thể silic (Si)
+ Hiện tượng ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để cho chúng trở thành các êlectron dẫn đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện, gọi là hiện tượng quang điện trong.
* Hiện tượng quang điện trong:
+ Để gây ra hiện tượng quang điện trong thì bước sóng
của ánh sáng kích thích  ≤ 0
(0 giới hạn quang điện của bán dẫn)
+ Năng lượng để giải phóng electron liên kết thường nhỏ hơn
công thoát A của electron từ mặt kim loại nên giới hạn quang
điện của nhiều chất bán dẫn nằm trong vùng hồng ngoại
II. Quang điện trở
Quang điện trở là một điện trở
làm bằng chất quang dẫn .
điện trở thay đổi khi cường
độ chùm sáng chiếu vào thay đổi
a. Khái niệm
b. Cấu tạo
Một lớp chất bán dẫn CdS (2)
Tấm cách điện (1)
Điện cực (3)
III. pin quang điện
1. Khái niệm
Là một nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng, nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng
2. Hiệu suất của các pin quang điện chỉ vào khoảng trên dưới 10%.
3. Cấu tạo và hoạt động
a. Cấu tạo
- Một tấm bán dẫn loại n,
bên trên có phủ một lớp bán dẫn loại p
- Trên cùng là một tấm kim loại rất mỏng. Dưới cùng là một đế kim loại. Các kim loại này đóng vai trò là các điện cực
b. Ho¹t ®éng
4. Ứng dụng:
- Trong các máy đo ánh sáng, vệ tinh nhân tạo, máy tính bỏ túi
- Ô tô máy bay chạy bằng pin năng lượng
Câu 1: Điện trở của quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?
A.Có giá trị rất lớn
Câu 2: Khi hiện tượng quang dẫn xảy ra, trong chất bán dẫn hạt mang điện tham gia vào quá trình dẫn điện là:
A.Êlectrôn và các ion dương
B. Êlectron và lỗ trống mang điện âm
C. Êlectrôn và hạt nhân
D.Êlectrôn và lỗ trống mang điện dương
B. Có giá trị rất nhỏ
C. Có giá trị không đổi
D. Có giá trị thay đổi được
Câu 3: Bước sóng lớn nhất của ánh sáng kích thích khi chiếu vào một tấm kim loại có thể gây ra được hiện tương quang điện là λ0 = 0,48μm. Năng lựong tối thiểu cần cung cấp để bứt êlectrôn khỏi kim loại là:
A. 4,4.10-20J
B. 2,60eV
C. 4,14.10-19J
D. 25,9eV
Câu 4: Biết giới hạn quang điện của một kim loại có bước sóng ?0 = 0,46 . Công thoát của kim loại này là:
 
Gửi ý kiến