Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Quang Đưng
Người gửi: Lê Quang Đưng
Ngày gửi: 08h:13' 23-11-2011
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Lớp 11A15 quyết tâm học tốt


CHÀO CÁC EM
Giáo viên: Leâ Quang Ñöng
Sở GD - ĐT BếnTre
Ôn:
-Nêu định nghĩa tích vô hướng của haivéctơ trong không gian?

- Nêu định nghĩa góc giữa hai đường thẳng trong không gian ?
(a,b) =(a’,b’)


lần lượt là véc tơ chỉ phương của a và b
(a, b)= ?
Bài trước chúng ta đã xét mối quan hệ giữa hai đường thẳng vuông góc. Hôm nay chúng ta xét mối quan hệ vuông góc thứ hai đó là quan hệ giữa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
Quan sát mô hình hình lập phương.
Vaø aùp duïng ñònh nghóa goùc cuûa hai ñthaúng xeùt:

AA’ VUOÂNG GOÙC VÔÙI đường naøo trong mặt phẳng (ABCD).
Cho ñt a (ABCD).

AA’ a

Ta noùi AA’vuoâng goùc mp(ABCD)

Phaùt bieåu ñònh nghóa :Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi mp ??
a
????????
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
I/ Định nghĩa : Ñöôøng thaúng d ñöôïc goïi laø
vuoâng goùc vôùi mp(α) neáu d vuoâng goùc vôùi
moïi ñöôøng thaúng a naèm trong mp(α).
Kí hiệu : d (α)


II/ Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Định lý : Neáu moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi 2 ñt caét nhau cuøng thuoäc moät mp thì noù vuoâng goùc vôùi mp aáy
Ôn:Đk để 3vectơ đồng phẳng?


??
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
I/ Định nghĩa:

II/ Định lý :


CM
Cho a caét b coù vectô chæ phöông laø ,
Goïi ñt baát kì c (α) coù chæ phöông .Goïi chæ phöông cuûa d. vì

Khi ñoù
Vaäy :


Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tg thì nó có vuông với cạnh thứ ba không?


Tự ghi hệ quả:
Câu1: Muốn CM đt d vuông góc với mp(?) ta phải làm thế nào?
Câu2:cho 2 đt a//b, nếu d vuông góc với a và b thì d có vuông góc với mp(a,b) ???


tgSAC,tgSBD cân nên

Không
III.TÍNH CHẤT:
TC1: Có duy nhất mp đi qua một
Điểm cho trước và vuông góc
Với 1 đt cho trước
Mặt phẳng trung trực là gì?
tt đường trung trực của đoạn thẳng,
em nào Có thể đn mp trung trực
của đoạn thẳng AB?
TC 2:
Có duy nhất 1đt đi qua
một điểm cho trước và vuông
góc với 1 mp cho trước

ddd
*Tìm t?p h?p điểm M cách đều 3 đỉnh tgABC
VD1:Cho S.ABC,ñaùy tg ABCvuoâng taïi B coù SA (ABC)
a) CM : BC (SAB)
b) Goïi AH laø ñcao cuûa tgíac SAB. CM: AH SC

CM: Ñeå Cm BC (SAB)
ta cm theá naøo ???
a) Vìb)
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
I/ Định nghĩa :

II/ Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Định lý :

CHÀO CÁC EM

III.TÍNH CHAÁT:2tc

Xem IV-V
 
Gửi ý kiến