Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §12. Hình vuông

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thanh Huyền
Ngày gửi: 15h:38' 04-12-2017
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC CỦA LỚP 8A
GV: Hoàng Thị Thanh Huyền
Tổ: Khoa học tự nhiên
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau.
1. Định nghĩa:
HÌNH HỌC: TIẾT 21 – BÀI 12. HÌNH VUÔNG
 Hình vuông là hình thoi có 4 góc vuông.
 Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.
Hình vuông có tất cả các tính chất của
hình chữ nhật và hình thoi.
HÌNH HỌC: TIẾT 21 – BÀI 12. HÌNH VUÔNG
2. Tính chất:
Hình
Tính
chất
Hình thoi
Hình vuông
Hình chữ nhật
Bốn cạnh bằng nhau.
Bốn góc bằng nhau và bằng 90O
Hai đường chéo:
- Bằng nhau.
- Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
- Vuông góc với nhau.
- Là các đường phân giác của các góc của hình vuông.
Dựa vào tính chất của hình chữ nhật và hình thoi hãy nêu các tính chất về cạnh, góc, đường chéo của hình vuông ?
3. Dấu hiệu nhận biết:
Hình
chữ nhật
Hình
vuông
Có 2 cạnh kề bằng nhau
Có hai đường chéo vuông góc
Có một đường chéo là đường
phân giác của một góc
Hình thoi
Có một góc vuông
Có hai đường chéo bằng nhau
Nhận xét: Một tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông.
a)
b)
c)
d)
Hình vuông
Không phải hình vuông
Hình vuông
Hình vuông
Có hai cạnh kề bằng nhau
Hai đường chéo vuông góc
Có một đường chéo là đường phân giác của một góc
Tứ giác có 4 góc vuông và có 4 cạnh bằng nhau
Các cạnh bằng nhau
Hai đường chéo bằng nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, vuông góc với nhau và là các đường phân giác của các góc của hình vuông.
Hình chữ nhật
Hình thoi
Có một góc vuông
Hai đường chéo bằng nhau
Các góc bằng nhau và bằng 90o
Nhóm 2
Em hãy vẽ các trục
đối xứng của hình
vuông dưới đây.
Nhóm 3
Lấy một tờ giấy gấp làm
tư như hình dưới đây.
Em hãy tìm cách làm sao
chỉ cắt một nhát thì được
một hình vuông.
Nhóm 1
Quan sát hình vẽ. Hãy cho
biết tứ giác AEDF là hình
gì? Giải thích bằng cách
điền vào chỗ ‘…’ dưới
đây:
Tứ giác AEDF có:
 = … + … = ….. = Ê =
Nên là hình ......…………….
Hình chữ nhật ………..lại có
AD là tia phân giác của góc A.
Do đó AEDF là hình…..........
HOẠT ĐỘNG NHÓM
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
45O
45O
90O
Chữ nhật
AEDF
vuông
.
.
LIÊN HỆ THỰC TẾ CỦAHÌNH VUÔNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Học thuộc định nghĩa, tính chất và các dấu hiệu nhận biết của hình vuông.
Làm bài tập 79, 82, 83 trang 108, 109 SGK.
Tiết sau học luyện tập.
 
Gửi ý kiến