Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Hô hấp tế bào

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đỗ huyền trang
Ngày gửi: 18h:39' 29-12-2021
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 504
Số lượt thích: 0 người
Tiết 15 - Bài 16.

Hô hấp tế bào
Chuyển đổi năng lượng
BÀI 16
Gạo và tiền, loại nào dễ sử dụng hơn?
Trong tế bào, Glucozơ và ATP, loại năng lượng nào dễ sử dụng hơn?
C6H12O6
ATP

O2
CO2
H2O
I- Khái niệm hô hấp tế bào.
1. Khái niệm
Chuyển đổi năng lượng
Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng trong các tế bào sống. Trong đó Cacbonhiđrat phân giải đến sản phẩm cuối cùng CO2, H2O, và Năng lượng (ATP + nhiệt)
- PTTQ
2. Bản chất của hô hấp tế bào:

Hô hấp tế bào có bản chất là một chuỗi các phản ứng oxi hoá khử. Năng lượng được giải phóng từng phần ở các giai đoạn.

Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào
II. Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào.
QUÁ TRÌNH h« hÊp tÕ bµo.
ATP
ATP
ATP
GLUCoZƠ
6C
2A.PIRUVIC
3C
BÀO TƯƠNG
2Axetyl
-CoA
2C
ĐƯỜNG PHÂN
C.T CREP
O2
Quá trình hô hấp tế bào chia làm 3 giai đoạn:
- Đường phân.
- Chu trình Crép
- Chuỗi chuyền elêctron hô hấp
..H2O
..CO2
II. Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào.
SO D? TểM T?T QU TRèNH hô hấp tế bào.
4ATP
2ATP
?ATP
GLUCZƠ
6C
2A.PIRUVIC
3C
BÀO TƯƠNG
2Axetyl
-CoA
2C
ĐƯỜNG PHÂN
C.T. CREP
2 NADH
8NADH
2FADH2
10NADH
2FADH2
6CO2
8NADH
2FADH2
2 NADH
2ATP
O2
..H2O
34ATP
2Axetyl
-CoA
2C
Bào tương
(TBC)
1 Glucôzơ
2 ATP
2 A.Piruvic.
4 ATP.
2 NADH
Chất nền
của ti thể
2
Axờtyl -CoA.
- 6 CO2.
2 ATP.
8 NADH.
2 FADH2
Màng trong
của ti thể
-10 NADH.
- 2 FADH2
- O2
34 ATP
Nhi?u H2O
4ATP
2ATP
?ATP
GLUCZƠ
6C
2A.PIRUVIC
3C
BÀO TƯƠNG
2Axetyl
-CoA
2C
ĐƯỜNG PHÂN
C.T. CREP
2 NADH
8NADH
2FADH2
10NADH
2FADH2
6CO2
8NADH
2FADH2
2 NADH
2ATP
O2
..H2O
..CO2
34ATP
2Axetyl
-CoA
2C
- QT hô hấp TB tạo ra 40ATP
- QT hô hấp TB sử dụng 4ATP
 QT hô hấp TB thu được 36ATP
Tại sao TB không sử dụng luôn năng luượng có trong các phân tử glucôzơ mà phải đi vòng qua hoạt động phân giải năng lượng của Glucôzơ thành năng lưuợng ATP rồi mới sử dụng?
C6H12O6 = 40ATP

ATP
1ATP = 7.3KCal
292KCal
Năng lượng chứa trong phân tử glucôzơ quá lớn so với nhu cầu năng lượng của các phản ứng đơn lẻ trong tế bào. Trong khi đó ATP chứa vừa đủ năng luượng cần thiết cho các phản ứng của tế bào.
?KCal
Glucôzơ.
2 Axit Piruvic
2 Axêtyl - CoA
Chu trình
Crep
2 NADH
2 NADH
6 NADH
2 FADH2
38 ATP
2 ATP
2 ATP
QU TRèNH hô hấp tế bào.
ATP
GLUCoZƠ
6C
2A.PIRUVIC
3C
BÀO TƯƠNG
ĐƯỜNG PHÂN
O2
..H2O
..CO2
1
2
3
4
5
6
7
2ATP
8
34ATP
Đường phân
BÀI 16
2Axetyl
Co.A (2C)
Glucôzơ
(6C)
2 Axít
Piruvic
(3C)
2 NADH
Chuỗi truyền
Êlectrôn
Hô hấp
2ATP
2 NADH
6 NADH
2FADH2
10 NADH
2FADH2
II. Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào.
34ATP
2ATP
2ATP
4ATP
O2Chu trình
Crep
2 ATP
2 NADH
2 CO2
2 NADH
4 CO2
2 ATP
6 NADH
2 FADH2
4 ATP
18 ATP
6 ATP
6 ATP
38 ATP
Glucôzơ
2 axit pyruvic
2 axetyl - CoA
CŨNG CỐ
CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP
Tại sao khi vận động quá sức ta thường thấy mỏi cơ?
Khi tập luyện quá sức, quá trình hô hấp ngoài (hít thở) không cung cấp đủ ôxi cho quá trình hô hấp tế bào, các tế bào cơ phải sử dụng quá trình lên men kị khí để tạo ra năng lượng ATP. Một sản phẩm của quá trình lên men kị khí này là axit lactic, chất này tích lũy trong tế bào dẫn đến hiện tượng đau mỏi cơ.
Bài tập
38 ATP
7.3 kcal
278 kcal/686kcal
Khoảng
40% hiệu quả
X
=
BẠN TÍNH ĐƯợC CHỨ ?
2. Bản chất của hô hấp tế bào:
Hô hấp tế bào có bản chất là một chuỗi các phản ứng oxi hoá khử Phân tử Glucozơ được phân giải dần dần và năng lượng được giải phóng từng phần ở các giai đoạn.
- Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào và được điều khiển qua enzim hô hấp
Đường phân
BÀI 16
HÔ HẤP TẾ BÀO
Diễn biến tóm tắt các giai đoạn chính của quá trình hô hấp.
2
Axetyl
Co.A
Glucôzơ
2 Axít
Piruvic
2 NADH
1NADH
Chuỗi truyền
Êlectrôn
Hô hấp
2
ATP
34
ATP
2
ATP
3ATP
1FADH2
2ATP
2 NADH
6 NADH
2FADH2
TI THỂ
BÀO TƯƠNG
1 p.tử glucozơ hô hấp tạo ra: 38ATP
Màng trong
ty thể
10 NADH
2FADH2
truyền e
Bào tương
Chất nền của ti thể
1
2
3
Đường phân
C.T Crep
Chuyền e
 Quá trình hô hấp tế bào có mấy giai đoạn? Là những giai đoạn nào?
Màng trong của ti thể
 
Gửi ý kiến