Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Nghị (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:12' 05-03-2010
Dung lượng: 856.0 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
BÀI GIẢNG HOÁ HỌC LỚP 8
Tiết 49
GV :
Phản ứng oxi hóa - khử
KIỂM TRA BÀI CŨ :
Trình bày tính chất hóa học của hiđro.
Viết phương trình phản ứng minh họa ?
Chữa bài tập 1/109
Phản ứng oxi hóa - khử
Tiết 49, Bài 32
O
H2
Cu
O
+
Sự oxi hóa H2
H2
+
Cu
to
Sự khử CuO
Tiết 49, Bài 32
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
I. Sự khử, sự oxi hóa :
Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử.
Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự oxi hóa.
Vậy sự khử là gì ? Sự oxi hóa là gì ?
Bài 1(a, b)/109 :
Xác định sự khử, sự oxi hóa trong các phản ứng :
Tiết 49, Bài 32
Fe2O3 + 3H2 3Fe + 3H2O
PbO + H2 Pb + H2O
to
to
a
b
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Tiết 49, Bài 32
II. Chất khử, chất oxi hóa :
O2
Fe2O3
CuO
H2
CO
C
CHẤT KHỬ
CHẤT
OXI HÓA
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Tiết 49, Bài 32
II. Chất khử, chất oxi hóa :
Vậy chất nào được gọi là chất oxi hóa, chất khử ?
Chất chiếm oxi của chất khác gọi là chất khử.
Chất nhường oxi cho chất khác gọi là chất oxi hóa.
Trong một số phản ứng oxi tác dụng với các chất  bản thân oxi là chất oxi hóa.
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Tiết 49, Bài 32
Bài tập 2 : Xác định chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa trong các phản ứng oxi hóa - khử sau :
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Tiết 49, Bài 32
III. Phản ứng oxi hóa - khử :
- Là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời :
+ Sự oxi hoá
+ Sự khử
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Tiết 49, Bài 32
Bài tập 3 : Hãy cho biết mỗi phản ứng dưới đây thuộc loại nào ? Đối với phản ứng oxi hóa - khử hãy chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa.
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Sản xuất sắt, thép
Tiết 49, Bài 32
IV. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử :
Dùng trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa chất.
Làm tăng hiệu suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
* Lợi ích và tác hại của mỗi phản ứng oxi hoá - khử :
3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2
to
C + O2 CO2
to
Tiết 49, Bài 32
IV. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử :
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Sắt bị gỉ trong không khí
Tiết 49, Bài 32
IV. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử :
* Lợi ích và tác hại của phản ứng oxi hóa – khử :
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
* Thể lệ cuộc chơi : Ô chữ gồm 9 hàng ngang và một hàng dọc từ chìa khoá. Mỗi hàng ngang là một cụm từ và được gợi ý bằng 1 câu.
* Luật chơi : Đoán đúng mỗi từ hàng ngang được tính 1 điểm . Đoán được hàng dọc từ chìa khoá được tính 6 điểm.
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Tiết 49, Bài 32
Trò chơi đoán ô chữ :
O
X
i
X
i
t
o
c
h

t
o
x
i
h
o
á
h
a
t
n
h
â
n
m
o
l
s

o
x
i
h
o
á
s

k
h

c
h

t
k
h

p
h
â
n
t

Hàng 2 :Tên của một chất khí rất cần cho sự sống ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hàng 1 :Hợp chất 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi
Hàng 3 : Cụm từ chỉ tên chất nhường oxi cho chất khác
Hàng 4 : Khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết ở phần này.
Hàng 5 : Từ chỉ lượng chất chứa 6.10 23 nguyên tử
hoặc phân tử chất đó .
Hàng 8 : Cụm từ chỉ sự tác dụng của oxi với 1 chất.
Hàng 9 : Cụm từ chỉ sự tách oxi khỏi hợp chất .
Hàng 6 : Cụm từ chỉ tên chất chiếm oxi của chất khác.
Hàng 7 : Tên của một loại hạt vi mô đại diện cho chất
và mang đầy đủ tính chất hoá học của chất
X
O
I
H
O
H

á
K
X
O
I
H
O
H

á
K
Tiết 49, Bài 32
V. Luyện tập:
Bài tập 1 : Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau :
Cho các phản ứng sau :
a. HCl + KOH KCl + H2O

b. PbO + H2 Pb + H2O

c. CaO + CO2 CaCO3

d. CuO + CO Cu + CO2

e. KCl + AgNO3 AgCl + KNO3

f. CO2 + 2Mg 2MgO + C
to
to
to
to
to
to
Phản ứng oxi hóa khử là :
A. a, b ,c
B. b, d, f
C. c, d, e
D. b, e, f
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Tiết 49, Bài 32
(2)

Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
(A) (B)

(1)

- Chất khử là (A hay B)…………………...
- Chất oxi hóa là (A hay B)…………….…
- Sự khử là quá trình (1 hay 2)………..…
- Sự oxi hóa là quá trình (1 hay 2 )…..…
to
Bài tập 2 : Cho phương trình phản ứng sau :
B
A
1
2
PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
Tiết 49, Bài 32
Bài tập 3 : Hãy ghép một hoặc một số phương trình ở cột B tương ứng với tên phản ứng ở cột A sao cho hợp lí nhất
to
to
to
(B1, B3)
(B2)
(B2, B4, B5)
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Tiết 49, Bài 32
Học bài theo vở ghi và SGK
Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 tr.113 SGK
Xem trước nội dung bài 33:
“ĐIỀU CHẾ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ”
Về nhà :
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Chân thành cám ơn
thầy cô và các em!
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác