Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 6. Saccarozơ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Lâm
Ngày gửi: 15h:51' 01-02-2010
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
2/1/2010
Quy Hop 2
TRường THPT Quỳ Hợp 2
2/1/2010
Quy Hop 2
Bài cũ.
Haõy traõ lôøi caùc caâu hoûi sau?
C.Quỳ tím và Ag2O/NH3
D.Cu(OH)2và Ag2O/NH3.
2.Dãy gồm các chất tác dụng với Cu(OH)2 là?
A.Glucozo,fructozo,glyxerin,hexanol-1
B.Glucozo,Sobitol,Glyxerin,propanđiol-1,3
C.Glyxerin,glucozo,axit axetic,ancol benzylic,
D.Glucozo,axitgluconic,etylenglycol,fructozo.
A. Quỳ tím và Na.
B.Quỳ tím và Cu(OH)2.
1.Để phân biệt glucozo,Sobitol,axit gluconic ta dùng thuốc thử nào?
2/1/2010
Quy Hop 2
Bài cũ
A
B
C
D
Lên men
+B
H+,t0
Hỏi D là hợp chất nào?
A.CH3-CHOH-COOC2H5
OCOCH3
D.CH3-CHOH-COOCH3
3)_Cho dãy biến hoá sau:
A
B
Lên men
Lên men
C6H12O6
2/1/2010
Quy Hop 2
BÀI 2:Sacarozo: C12H22O11.
Đường sacarozo là hợp chất có CTCT, tíh chất,ứng dụng làm gì,được sản xuất như thế nào?
TRường THPT Quỳ Hợp 2
Bài hát :"Việt Nam Quê Hương Tôi" nhắc đến các loài cây công nghiệp nào?
Mời các em nghe bài hát sau!
2/1/2010
Quy Hop 2
I)Trạng thái tự nhiên.
Sacarozo có nhiều trong các loại thực vật nào?
2/1/2010
Quy Hop 2
I. Trạng thái thiên nhiên.
Saccarozơ là loại đường phổ biến nhất có trong cây mía, củ cải đường, cây thốt nốt.
Cây mía được trồng nhiều ở các nước nhiệt đới: Cuba, Việt Nam,...
Củ cải đường được trồng nhiều ở các nước ôn đới: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản ...
2/1/2010
Quy Hop 2
II)Tính chất vật lý.
Sacarozo hay đường mía có tính chất vật lý như thế nào?
2/1/2010
Quy Hop 2
II. tính chất vật lý.
Saccarozơ là chất rắn, không màu, không mùi, có vị ngọt, t0nc= 184 ? 1850C, tan tốt trong nửụực(ủoọ tan taờng theo nhieọt ủoọ),tan ớt trong rửụùu.
xem
Bao đường
2/1/2010
Quy Hop 2
III)Tính chất hoá học.
CTPT:C12H22O11.
CTCT:
O
Ô
OH
Sacarozo thuộc loại hợp chất gì?Có bao nhiêu nhóm -OH?Vậy sacarozo có tính chất hoá học nào?
2/1/2010
Quy Hop 2
Mô hình phân tử Sacarozo.
2/1/2010
Quy Hop 2
III)Tính chất hoá học
1)Phản ứng thuỷ phân.
C12H22O11+H2O
H+,t0
C6H12O6+C6H12O6
?-glucozo
?-Fructozo
2)Phản ứng với Cu(OH)2.
ddC12H22O11+Cu(OH)2
DD màu xanh lam
2/1/2010
Quy Hop 2
IV)Ứng Dụng.
Hãy cho biết sacarozo có những ứng dụng gì?
2/1/2010
Quy Hop 2
IV. ứng dụng
CN tráng gương, phích
Thức ăn cho người
Nguyên liệu để
pha chế thuốc
Nguyên liệu cho CN thực phẩm
2/1/2010
Quy Hop 2
V)Sản xuất đường mía.
Nhà máy đường sản xuất đường mía như thế nào?
Xem sơ đồ sau:
2/1/2010
Quy Hop 2
4 giai ñoaïn saûn xuaát ñöôøng mía.
gđ1
Cây mía
ép
Nước mía

H2O,ép
gđ2
Nước mía
Ca(OH)2
Khử màu
CaO.C12H22O11
DdC12H22O11
Tạp chất
gđ3
ddC12H22O11
SO2
NaHSO3
Ddkhông màu
Than
ddC12H22O11
gđ4
ddC12H22O11
Cô cạn
Li tâm
Đường kết tinh
Rỉ đường
C2H5OH
2/1/2010
Quy Hop 2
VI. Đồng phân của saccarozơ: Mantozơ
CTPT: C12H22O11
H
H
H
H
H
H
?-glucozo
?-glucozo
2/1/2010
Quy Hop 2
Tính chất hoá học
Qua CTCT hãy cho biết mantozo có tính chất hoá học nào?Giống và khác sacarozo ở điểm nào?
2/1/2010
Quy Hop 2
Tính chất hoá học.
Phản ứng Thuỷ phân.
C12H22O11+H2O
H+,t0
2C6H12O6
Mantozo
? -Glucozo
2/1/2010
Quy Hop 2
VI)Mantozo
CTCT mở vòng:
O
Mantozo có tính chất khác
Sacarozo ở điểm nào?
Tác dụng với Ag2O/NH3
2/1/2010
Quy Hop 2
Điều chế Mantozo.
Điều chế:Mantozo được điều chế bằng cách nào?
THUỶ PHÂN TINH BỘT
nhờ men amylaza(có trong mầm lúa)
2/1/2010
Quy Hop 2
Bài tập.
.
1)Dãy các chất đều tham gia pứ thuỷ phân là?
A)Glucozo,fructozo,glyxerin,sacarozo.
B)Sacarozo,mantozo,lypit,etylaxetat.
C)Fructozo,etylaxetat,mantozo,phenol.
D)Mantozo,etanal,benzylaxetat,sacarozo.
2/1/2010
Quy Hop 2
Bài tập
2)Để phân biệt mantozo và sacarozo ta dùng thuốc thử?
A).Ag2O/NH3
B).Quỳ tím
C).H2SO4,Ag2O/NH3
D) Cu(OH)2
3)Để phân biệt sacarozo và fructozo ta dùng thuốc thử?
A)Ag2O/NH3 và Cu(OH)2
B).H2SO4(l)và Ag2O/NH3
C)Ag2O/NH3
D)Cu(OH)2
2/1/2010
Quy Hop 2
Bài tập
4)Đốt cháy hoàn toàn 0,171gam gluxit A,thu được 0,264gam CO2 và 0,099gam H2O .Biết MA<350 đ.v.c và A có phản ứng tráng bạc.
A là:
A)glucozo
B)Fructozo
D)Mantozo
C)sacarozo
2/1/2010
Quy Hop 2
Bài Tập Về Nhà
Bài tập 1,2,3(SGK)
2/1/2010
Quy Hop 2
Cám ơn các em!
Chúc các em học tốt!
Gửi ý kiến