Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngọ Thu Huyền
Ngày gửi: 07h:32' 30-01-2019
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Phi Hùng)
Phần thứ nhất: Khởi động
Phần thứ hai: Vượt Chướng ngại vật
Phần thứ ba: Tăng tốc
Phần thứ tư: Thử sức cùng khán giả
Phần thứ năm: Về đích
Cấu trúc chương trình gồm 5 phần
KHỞI ĐỘNG
KHỞI ĐỘNG
Trong phần khởi động mỗi đội trả lời 6 câu hỏi .Mỗi câu trả lời trong vòng 5 giây, mỗi câu đúng được 10 điểm
GÓI CÂU HỎI 1
KHỞI ĐỘNG
GÓI CÂU HỎI 2
GÓI CÂU HỎI 3
GÓI CÂU HỎI 4
KHỞI ĐỘNG
Gói 1
5
4
3
2
1
0
Câu 1: Nghĩa của từ Halogen trong hóa học là gì?
Đáp án: sinh ra muối
KHỞI ĐỘNG – GÓI 1
5
4
3
2
1
0
Câu 2:
Flo là đơn chất chỉ có tính …
Đáp án: oxi hóa
KHỞI ĐỘNG – GÓI 1
5
4
3
2
1
0
Câu 3:
Brom đơn chất tồn tại ở trạng thái…
Đáp án: Trạng thái lỏng
KHỞI ĐỘNG – GÓI 1
5
4
3
2
1
0
Câu 4:
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của clo là …
Đáp án:3s23p5
KHỞI ĐỘNG – GÓI 1
5
4
3
2
1
0
Câu 5:
Vai trò của Na trong phản ứng Cl2+ Na là…
Đáp án: Chất khử
KHỞI ĐỘNG – GÓI 1
5
4
3
2
1
0
Câu 6:
Khối lượng mol phân tử của khí clo?
Đáp án: 71 g/mol
KHỞI ĐỘNG – GÓI 1
KHỞI ĐỘNG
Gói 2
5
4
3
2
1
0
Câu 1: Hơi iot có màu gì?
Đáp án: Màu tím
KHỞI ĐỘNG – GÓI 2
5
4
3
2
1
0
Câu 2:
Axit nào ăn mòn thủy tinh?
Đáp án: Axit HF
KHỞI ĐỘNG – GÓI 2
5
4
3
2
1
0
Câu 3:
Dựa vào đặc điểm nào AgBr được ứng dụng trong công nghệ nhiếp ảnh?
Đáp án: Phân hủy dưới ánh sáng
KHỞI ĐỘNG – GÓI 2
5
4
3
2
1
0
Câu 4:
Muối ăn được sản xuất trực tiếp từ …
Đáp án:Nước biển
KHỞI ĐỘNG – GÓI 2
5
4
3
2
1
0
Câu 5:
Tính chất đặc trưng của các đơn chất halogen?
Đáp án: Oxi hóa mạnh
KHỞI ĐỘNG – GÓI 2
5
4
3
2
1
0
Câu 6:
Trong phân tử HClO4 clo có số oxi hóa là?
Đáp án: +7
KHỞI ĐỘNG – GÓI 2
KHỞI ĐỘNG
Gói 3
5
4
3
2
1
0
Câu 1:
Iot đơn chất tồn tại ở trạng thái …
Đáp án: Rắn
KHỞI ĐỘNG – GÓI 3
5
4
3
2
1
0
Câu 2:
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Flo là …
Đáp án: 2s22p5
KHỞI ĐỘNG – GÓI 3
5
4
3
2
1
0
Câu 3:
Vai trò của Br2 khi tác dụng với nước là
Đáp án: Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa
KHỞI ĐỘNG – GÓI 3
5
4
3
2
1
0
Câu 4:
Khối lượng mol phân tử của HBr là…
Đáp án: 81 g/mol
KHỞI ĐỘNG – GÓI 3
5
4
3
2
1
0
Câu 5:
Hơi brom có màu gì?
Đáp án: Nâu đỏ
KHỞI ĐỘNG – GÓI 3
5
4
3
2
1
0
Câu 6:
Nguyên tố halogen nào chiếm hàm lượng cao nhất trong vỏ trái đất?
Đáp án: Clo
KHỞI ĐỘNG – GÓI 3
KHỞI ĐỘNG
GÓI 4
5
4
3
2
1
0
Câu 1:
Muối iot có hơn 90% khối lượng là hợp chất?
Đáp án: NaCl
KHỞI ĐỘNG – GÓI 4
5
4
3
2
1
0
Câu 2:
Vai trò của cồn iot trong điều trị vết thương hở ?
Đáp án: Sát trùng
KHỞI ĐỘNG – GÓI 4
5
4
3
2
1
0
Câu 3:
Trong các ion halogenua F-, Cl-, Br-, I- ion nào có tính khử mạnh nhất?
Đáp án: I-
KHỞI ĐỘNG – GÓI 4
5
4
3
2
1
0
Câu 4:
Công thức phân tử của clorua vôi?
Đáp án:CaOCl2
KHỞI ĐỘNG – GÓI 4
5
4
3
2
1
0
Câu 5:
Khối lượng mol phân tử của HCl?
Đáp án:36,5 g/mol
KHỞI ĐỘNG – GÓI 4
5
4
3
2
1
0
Câu 6:
Tên thường gọi của dung dịch gồm NaCl và NaClO?
Đáp án: Nước Javen
KHỞI ĐỘNG – GÓI 4
VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
Số 1: Đất nước nổi tiếng với rượu vang và những chú gà trống
Gô-loa?
Số 2: Một chỉ số của sức khỏe, đo bằng milimet thủy ngân?
Số 3: Clorua vôi có khả năng khử trùng do nó có tính chất gì?
Số 4:Để tái chế giấy người ta phải ngâm bột giấy vào dung dịch có tính …
Ô CHỮ: NƯỚC JAVEN
TĂNG TỐC
Câu 1: Số nào có thể điền vào dấu chấm (?)
19 35,5 ? 127
TĂNG TỐC
4
3
2
1
0
9
8
7
6
12
11
19
17
29
28
27
25
24
23
22
21
20
Đáp án:80
30
4
3
2
1
0
TĂNG TỐC
9
8
7
6
5
14
13
12
11
10
19
18
17
16
15
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
Câu 2: Trong các kim loại sau, kim loại nào không phản ứng với HCl?
A. Al B. Fe C. Na D. Cu
Đáp án: D.
30
4
3
2
1
0
Đáp án: B
TĂNG TỐC
9
8
7
6
5
14
13
12
11
10
19
18
17
16
15
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

Câu 3: Tổng các hệ số tối giản của phản ứng:
MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O là:
A. 8 B. 9 C. 10 D.11
30
4
3
2
1
0
Câu 4: Cho 2,4 gam một kim loại hòa tan hết trong dung dịch HCl dư sinh ra 2,24 lít H2 ở đktc. Xác định khối lượng muối clorua thu được sau phản ứng?
Đáp án: 9,5 gam
( mmuối= mkl+ mCl-= 2,4 + 35,5.0,2= 9,5 gam)
TĂNG TỐC
9
8
7
6
5
14
13
12
11
10
19
18
17
16
29
28
VỀ ĐÍCH
GÓI CÂU HỎI 1
VỀ ĐÍCH
GÓI CÂU HỎI 2
GÓI CÂU HỎI 3
GÓI CÂU HỎI 4
10
4
3
2
1
0
Câu 1: (10đ)
Sắp xếp các HX sau theo thứ tự tính axit giảm dần: HF, HBr, HCl, HI?
Đáp án: HI, HBr, HCl, HF
VỀ ĐÍCH – GÓI 1
9
8
10
4
3
2
1
0
Câu 2: (10đ)
Tại sao rau luộc sẽ xanh hơn nếu ta cho thêm chút muối?

Đáp án: vì nước sẽ sôi ở nhiệt độ cao hơn 100oC một chút, diệp lục trong rau được giữ nguyên.
VỀ ĐÍCH – GÓI 1
GÓI CÂU HỎI
40 ĐIỂM
9
8
7
6
5
10
4
3
2
1
0
Câu 3: (10đ)
Chất dẻo có tên viết tắt PVC là hợp chất hữu cơ của halogen nào?
Đáp án: Clo
VỀ ĐÍCH – GÓI 1
9
8
7
6
5
10
4
3
2
1
0
Câu 1: (10đ) Sản phẩm của phản ứng
Fe+ Cl2 là chất nào?
Đáp án: FeCl3
VỀ ĐÍCH – GÓI 2
GÓI CÂU HỎI
40 ĐIỂM
9
8
7
6
5
10
4
3
2
1
0
Câu 2: (10đ)
Người ta dùng khí clo hay flo để điều chế Brom từ KBr?
Đáp án: Clo
VỀ ĐÍCH – GÓI 2
GÓI CÂU HỎI
40 ĐIỂM
9
8
7
6
5
10
4
3
2
1
0
Câu 3: (10đ)
Axit nào sau đây bốc khói mạnh trong không khí ẩm: HCl, H3PO4, HBr?
Đáp án:HCl
VỀ ĐÍCH – GÓI 2
GÓI CÂU HỎI
40 ĐIỂM
9
8
7
6
5
10
4
3
2
1
0
Câu 1: (10đ) Người nông dân sản xuất muối gọi là gì?
Đáp án: Diêm dân
VỀ ĐÍCH – GÓI 3
9
8
7
6
5
10
4
3
2
1
0
Câu 2: (10đ)
Trong phản ứng với nước, flo thể hiện tính chất hóa học gì?
Đáp án: oxi hóa mạnh
VỀ ĐÍCH – GÓI 3
9
8
7
6
5
10
4
3
2
1
0
Câu 3: (10đ) Bệnh gây ra do khẩu phần ăn thiếu muối iot?
Đáp án: Bướu cổ
VỀ ĐÍCH – GÓI 3
9
8
7
6
5
VỀ ĐÍCH
GÓI 4
10
4
3
2
1
0
Câu 1: (10đ) Tên gọi của KI là?
Đáp án: Kali iotua
VỀ ĐÍCH – GÓI 4
9
8
7
6
5
10
4
3
2
1
0
Câu 2: (10đ) Hiện tượng iot chuyển từ thể rắn sang thể khí gọi là?
Đáp án:Thăng hoa
VỀ ĐÍCH – GÓI 4
9
8
7
6
5
10
4
3
2
1
0
Câu 3: (10đ) Màu của khí clo?

Đáp Màu vàng lục
VỀ ĐÍCH – GÓI 4
9
8
7
6
5
 
Gửi ý kiến