Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 10. Hoá trị

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hiền Hậu
Ngày gửi: 22h:21' 11-08-2015
Dung lượng: 348.0 KB
Số lượt tải: 296
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy xác định hoá trị của cacbon trong mỗi hợp chất sau:
a/ CH4
b/ CO
Đáp án:

a/ C có hóa trị IV
b/ C có hóa trị II
Tiết 14: HÓA TRỊ ( Tiếp theo)
Cho biết công thức dạng chung của hợp chất hai nguyên tố?
Nếu đặt a là hóa trị của A, b là hóa trị của B
ta có thể viết công thức chung của hợp chất
như thế nào?
AxBy
AxBy
a b
Cho: PV ; NIV ; AlIII ; (SO4)II ; CaII ; (OH)I
Hãy điền bảng sau:
5 . II
2. V
Tiết 14: HÓA TRỊ ( Tiếp theo)
1 . IV
2. III
1. II
3 . II
2 . I
2 . II
Em hãy so sánh các tích của mỗi hợp chất?
=
AxBy
a b
Ta có biểu thức: x.a = y.b
Quy tắc hóa trị:
“Trong công thức hóa học:
tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này
bằng
tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia”.
AxBy
a b
Tiết 14: HÓA TRỊ ( Tiếp theo)
BT1: Tính hóa trị của P trong mỗi hợp chất sau:
a/ P2O3 b/ P2O5
Đáp án:
a/ P2O3 ta có a = (3.II):2 = III

b/ P2O5 ta có a = (5.II):2 = V


a II
a II
BT2: Tính hóa trị của kim loại trong mỗi hợp chất sau:
a/ Al(OH)3 b/ Ca3(PO4)2
Tiết 14: HÓA TRỊ ( Tiếp theo)
Đáp án:
a/ Al(OH)3 ta có a = (3.I):1 = III

b/ Ca3(PO4)2 ta có a = (2.III):3 = II


a I
a III
BT3: Lập CTHH của hợp chất gồm:
a/ Na(I) và S(II)
b/ Fe(III) và (OH) (I)
c/ Ca(II) và (PO4)(III)
d/ Al(III) và (PO4)(III)
Đáp án:
a/ Na2S
b/ Fe(OH)3
c/ Ca3(PO4)2
d/ AlPO4
BT4: Cho biết CTHH nào sai, hãy sửa lại cho đúng:
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1- Bài tập về nhà:
- Thuộc Quy tắc hóa trị, viết được biểu thức của quy tắc hóa trị.
- Làm hết các bài tập.
2- Chuẩn bị trước bài sau “Luyện tập”.
 
Gửi ý kiến