Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 7. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ (giữa thế kỉ XIX)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị diệp
Ngày gửi: 08h:45' 14-09-2018
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
1

BI 7

HOÀN THÀNH CMTS
Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ
GIỮA THẾ KỈ XIX
2
Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
3
1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức
Tình hình nước Đức
Giữa TK 19 Đức thành nước công nghiệp
Các ngành kinh tế kinh doanh theo phương thức TBCN.
Nước Đức bị chia xẻ thành nhiều vương quốc nhỏ cản trở kinh tế TBCN
4
Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
1864 Bi-xmác tấn công Đan Mạch.
1866 Bi-xmác gây chiến với Áo thành lập liên bang Bắc Đức.
1870-1871 Bi-xmác gây chiến với Pháp chiếm các bang miền Nam hoàn thành thống nhất Đức.
Company Logo
6
1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức
Bixmac
Company Logo
THPT PHAN CHU TRINH
Lễ thành lập Đế chế Đức
8
Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-lia
2. Cuộc đấu tranh thống nhất Italia
Diễn biến - Bài tập 3
9
Tình hình Italia trước khi thống nhất
Kinh tế lạc hậu, chậm phát triển.
Bị chia xẻ thành 7 vương quốc nhỏ do đế quốc Áo thống trị.
2. Cuộc đấu tranh thống nhất Italia
Nhiệm vụ
Giải phóng dân tộc khỏi sự cai trị của Áo, xoá bỏ sự cản trở của phong kiến.
Mở đường cho kinh tế TBCN phát triển.
10
4-1859 Ca-vua liên minh với Pháp chống Áo.
3-1860 miền Bắc sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê
4-1860 nhân dân ở Xi-xi-li-a cùng đội quân "Áo đỏ" của Ga-ri-ban-đi thống nhất được miền Nam.
1866 liên minh với Phổ chống Áo giải phóng được Vê-nê-xi-a.
1870 liên minh với Phổ chống Pháp giải phóng được Rô-ma.
Diễn biến
11
4-1860 nhân dân ở Xi-xi-li-a cùng đội quân "Áo đỏ" của Ga-ri-ban-đi thống nhất được miền Nam.
Company Logo
THPT PHAN CHU TRINH
THPT PHAN CHU TRINH
Company Logo
THPT PHAN CHU TRINH
Company Logo
THPT PHAN CHU TRINH
15
Vua Piêmontê tôn làm Quốc vương Em-ma-nu-en II
Ga-ri-ban-đi
Bá tước Ca-vua làm Thủ tướng

Lễ đăng quang của
hoàng đế Đức
16
CHU?N B? ễ NHAỉ
BAỉI 33 (TI?P THEO)

NOI CHIEN ễ Mể

17
Bài 33 - Hoàn thành CMTS ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
Tình hình kinh tế của Đức và Italia giữa thế kỉ XIX khác nhau thế nào ?
Quá trình thống nhất ở Đức và Italia khác nhau thế nào?
Tại sao đó là những cuộc CMTS ?
Kiểm tra
18
3. Nội chiến ở Mĩ
Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Mĩ trước khi nội chiến ?
Câu hỏi
19
3. Nội chiến ở Mĩ
-Tình hình nước Mĩ
trước khi nội chiến ?
BÀI 33: HOÀN THÀNH CMTS Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ
GIỮA THẾ KỈ XIX
20
3. Nội chiến ở Mĩ
-Tình hình nước Mĩ
trước khi nội chiến
Miền Bắc phát triển
nền công nghiệp TBCN;
Miền Nam kinh tế đồn
điền dựa vào sự bóc lột
nô lệ.
Song ch? d? nô l? cản trở nề kinh tế TBCN phát triển.
Mâu thuẫn giữa tư sản, trại chủ ở Miền Bắc với chủ nô ở Miền Nam ngày càng gay gắt.
BÀI 33: HOÀN THÀNH CMTS Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ
GIỮA THẾ KỈ XIX
21
Ở miền Bắc công trường thủ công sản xuất rượu, dệt đay,
đồ thuỷ tinh, nghề luyện kim và đóng tàu rất phát triển
22
Ở miền Nam các chủ đồn điền bóc lột sức lao động của
nô lệ da đen để sản xuất lương thực, bông, mía, thuốc lá
23
3. Nội chiến ở Mĩ
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc nội chiến ở Mĩ ?
24
3. Nội chiến ở Mĩ
-Nguyên nhân trực tiếp
+Lin-côn đại diện Đảng
Cộng hoà trúng cử tổng
thống chủ trương bãi bỏ
chế độ nô lệ đe dọa quyền
lợi của chủ nô ở miền Nam
11 bang miền Nam tách khỏi Liên bang.
BÀI 33: HOÀN THÀNH CMTS Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ
GIỮA THẾ KỈ XIX
25
Bắt nô lệ
Bức tranh 1 nô lệ
Buôn bán nô lệ
bản đồ nước Mỹ năm 1861
A. Lin côn
26
3. Nội chiến ở Mĩ
-Diễn biến
+12/4/1861 nội chiến bùng
nổ ưu thế thuộc về Liên
bang.
+01/01/1863 Lin-côn ra sắc
lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ
=>nô lệ, nông dân tham gia
quân đội.
+09/4/1865 nội chiến kết
thúc, thắng lợi thuộc về
quân Liên bang.
BÀI 33: HOÀN THÀNH CMTS Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ
GIỮA THẾ KỈ XIX
27
3. Nội chiến ở Mĩ
-Ý nghĩa
+Là cuộc CMTS lần thứ 2
ở Mĩ.
+Xoá bỏ chế độ nô lệ ở miền
Nam tạo điều kiện cho CNTB
phát triển.
+Nền kinh tế Mĩ phát triển
nhanh sau nội chiến.
BÀI 33: HOÀN THÀNH CMTS Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ
GIỮA THẾ KỈ XIX
28
Đảng 3K
Tổng thống A.Lincôn bị ám sát
Cờ của Liên Bang và Hiệp Bang
29
Hình 4 t?ng th?ng Washington, Jefferson, Lincoln , Roosevelt
kh?c trên núi Rushmore
4. CẢI CÁCH NÔNG NÔ Ở NGA
Tình hình nước Nga trước cuộc cải cách
+ Là nước nông nghiệp lạc hậu, quan hệ phong kiến – nông nô chiếm địa vị thống trị.
+ Công nghiệp bắt đầu phát triển nhưng bị chế độ nông nô kìm hãm
+ Nga hoàng tăng cường chế độ chuyên chế
+ Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh Crưm.
=> Phải cải cách xóa bỏ chế độ nông nô
30
Cuộc chiến tranh
C- rưm
31
Nga hoàng Ni-cô-lai I
Nga hoàng A-lếch-xan-đ-rơ II
32

“Tốt hơn là hủy bỏ chế độ nông nô từ bên trên còn hơn là chờ cho đến khi nông nô tự giải phóng mình từ bên dưới.”
- 1861, Nga hoàng kí sắc lệnh giải phóng chế độ nông nô
- Tác dụng: tăng nguồn nhân công, sức sản xuất phát triển
- Hạn chế: nhiều nông nô không có đủ tiền chuộc thân phận
- Ý nghĩa: thủ tiêu chế độ nông nô, mở đường cho CNTB phát triển
33
34
Bài 33 - Hoàn thành CMTS ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
Tình hình kinh tế của Đức và Italia giữa thế kỉ XIX khác nhau thế nào ?
Quá trình thống nhất ở Đức và Italia khác nhau thế nào?
Tại sao đó là những cuộc CMTS ?
Kiểm tra
35
Bài 33 - Hoàn thành CMTS ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
Tình hình nước Mĩ trước khi nội chiến ?
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc nội chiến ?
Ý nghĩa của cuộc nội chiến ở Mĩ ?
Kiểm tra
 
Gửi ý kiến