Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Thắng
Ngày gửi: 21h:05' 05-04-2016
Dung lượng: 20.7 MB
Số lượt tải: 668
Số lượt thích: 0 người


Tiết 45 - BÀI 30:
HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973-1975)
MB chi viện cho MN
Kí hiệp định Paris 1973
Sau khi quan sát các bức tranh, em hãy diễn giải kiến thức đã học qua sơ đồ
HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973-1975)
Tiết 45- Bài 30
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “ BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM
III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC:
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam

2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3 – 24/3/1975).
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “ BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM
1. Âm mưu của Mĩ và chính quyến SG:
2. Nhận định của Đảng
Hành quân “ bình định, lấn chiếm"
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “ BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM
2. Nhận định của Đảng
1. Âm mưu của Mĩ và chính quyến SG:
3. Những thắng lợi của ta
Biểu tình chống Mĩ
Dũng sĩ Miền Nam diệt Mĩ
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “ BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM
2. Nhận định của Đảng
1. Âm mưu của Mĩ và chính quyến SG:
3. Những thắng lợi của ta
Chiến thắng Phước Long
6-1-1975
*K?t qu?:
=> ginh th?ng l?i l?n, gi?i phúng du?ng 14 v ton t?nh Phu?c Long
* ý nghia:
- S? l?n m?nh v kh? nang dỏnh th?ng c?a ta
- S? b?t l?c c?a quõn d?i Si Gũn
Chiến thắng Phước Long có
ý nghĩa lịch sử như thế nào?
Chiến thắng Phước Long
Tieát 45. Baøi 30:
HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ( 1973-1975)
III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc:
Em hãy cho biết kế hoạch giải phóng miền Nam của bộ chính trị trung ương Đảng ? Căn cứ vào đâu bộ chính trị lại có quyết định như vậy?
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam:
Kế hoạch: Giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 và 1976. "Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975"
Căn cứ: So sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng. Tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của.
Bộ Chính Trị Họp Bàn Kế Hoạch Giải Phóng Miền Nam
Tư lệnh : Đại tướng
Văn Tiến Dũng
III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng
hoàn toàn miền Nam

2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3 – 24/3/1975).
- Đúng đắn: được đề ra trên cơ sở nhận định đúng thời cơ, tranh thủ thời cơ đánh nhanh, để tránh thiệt hại.
- Linh hoạt: khi thực hiện kế hoạch, kế hoạch giải phóng đề ra là 2 năm, nhưng nhấn mạnh nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng trong năm 1975.
Những điểm đúng đắn và linh hoạt của Đảng ta trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam?
THẢO LUẬN
Đại tướng Văn Tiến Dũng
Chiến dịch Tây Nguyên (4-3 đến 24-3-1975)
- 4/3/1975, ta đánh nghi binh ở Plõy Cu, Kon Tum
- 10/3/1975, ta tấn công Buôn Ma Thuột, 11/3/1975 giành thắng lợi
- 24/3/1975,Tây Nguyên được gi?i phóng.
19
21
14
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
a. Chiến dịch Tây Nguyên ( 4/3 đến 24/3)
CHÚ GIẢI
Quân ta tiến công
Quân địch phản công
Quân địch rút chạy
7
Tại sao trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ta lại mở chiến dịch Tây Nguyên đầu tiên?
Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, nhưng địch ở đây có nhiều sơ hở, lực lượng của chúng yếu do nhận định sai hướng tiến công của ta vì đây là địa bàn xa miền Bắc.
- Ngày 10/3/1975, quân ta đánh trận mở màn then chốt ở Buôn Ma Thuột và nhanh chóng giành thắng lợi.
- Ngày 12/3, địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng bị thất bại.
a.Chiến dịch Tây Nguyên ( 4/3 - 24/3)
- Ngày 14/3, địch rút toàn bộ quân khỏi Tây nguyên về duyên hải miền Trung, bị quân ta truy kích tiêu diệt,
đến ngày 24/3, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.
19
7
14
Quân Giải phóng tiến vào Buôn Ma Thuột 11-3-1975
Lịch Sử 9
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Chiến dịch Tây Nguyên
- 14 -3 Thi?u ra rt kh?i Kon Tum, Pl y cu v tồn b? Ty nguyn v? gi? duyn h?i Nam Trung b?
Tổng Thống ngụy Nguyễn Văn Thiệu
Quân Ngụy rút chạy khỏi Tây Nguyên
* Chiến dịch Tây Nguyên
Lịch Sử 9
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Tượng đài chiến thắng Tây Nguyên
HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
( 1973-1975)
III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam,
giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc:
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam:
- Cuối năm 1974, đầu năm 1975, Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975, 1976. Nhưng cũng nhấn mạnh nếu có thời cơ, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975:
a. Chiến dịch Tây Nguyên ( 4-3?24-3-1975):
Ngày 10-3-1975, ta đánh trận mở màn then chốt ở Buôn Ma Thuột và nhanh chóng thắng lợi. Đến 24-3 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.
b.Chiến dịnh Huế- Đà Nẵng (21-3?3-4-1975)
.
Vì sao ta mở chiến dịch Huế - Đà Nẵng?
Vào giai đoạn cuối của chiến dịch Tây Nguyên , ta phát hiện địch chuẩn bị rút khỏi Quảng Trị, có khả năng bỏ cả Huế về giữ Đà Nẵng.
* Chiến dịch Huế- Đà Nẵng
Lịch Sử 9
Quân ta tấn
công địch
Quân ta tấn công địch bằng đường biển
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Ngày 21-3, ta đánh vào Huế, chặn đường rút chạy, bao vây địch trong thành phố
-

- Sỏng 29/3, ta ti?n cụng D N?ng, 3 gi? chi?u D N?ng gi?i phúng
- 26-3 Huế được giải phóng
Quân ta tiến công địch
Quân ta tiến công địch bằng đường biển
Quân ta giải phóng cố đô huế
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21 - 29/3/1975)

sư đoàn tiến vào giải phóng Đà nẵng
Tieát 4 5. Baøi 30:
HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ( 1973-1975
III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam,
giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc:
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam:
- Cuối năm 1974, đầu năm 1975, Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975, 1976. Nhưng cũng nhấn mạnh nếu có thời cơ, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975:
a. Chiến dịch Tây Nguyên ( 4-3?24-3-1975):
Ngày 10-3-1975, ta đánh trận mở màn then chốt ở Buôn Ma Thuột và nhanh chóng thắng lợi. Đến 24-3 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.
- Cùng thời gian này ta giải phóng thị xã Tam Kì, Quảng Ngãi.
Ngày 21-3, quân ta tiến công Huế. Ngày 26-3,giải phóng thành phố và toàn tỉnhThừa Thiên
- Sáng ngày 29-3, giải phóng Đà Nẵng.
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh:
b.Chiến dịch Huế- Đà Nẵng(21-3?31-3-1975):
CHIẾN
THẮNG
BUÔN
THUỘT
3/1975
5
6
MA
VÒNG IV
4
1
2
3
TRÒ CHƠI NHẬN DIỆN LỊCH SỬ
Hiệp định Pari được kí vào ngày, tháng, năm nào?
27/1/1973
Đầu 1975, ta giành chiến thắng vang dội trong chiến dịch đánh đường 14, đó là chiến thắng nào?
Chiến thắng
Phước Long
Hành động phá hoại hiệp định Pari của chính quyền Sài Gòn sau 1973?
“ bình định, lấn chiếm”
Trong chiến dịch Tây Nguyên, ta đánh then chốt là ở đâu?
BUÔN MA THUỘT
Em biết gì về hai nhân vật này?
Chúng ta cùng xem và suy ngẫm
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
A. Bài vừa học:
Cu?c d?u tranh ch?ng "bỡnh b?nh - l?n chi?m", t?o th? v l?c, ti?n t?i gi?i phúng hon ton mi?n Nam di?n ra nhu th? no?
2. Ch? truong, k? ho?ch gi?i phúng hon ton mi?n Nam ?
3. Trỡnh by di?n bi?n chi?n d?ch Tõy Nguyờn trờn lu?c d? ?

B. Bài sắp học:
Bi 30: Hon thnh gi?i phúng mi?n Nam, th?ng nh?t d?t nu?c (1973-1975) (tt)

1. Trỡnh by chi?n d?ch Hu?- D N?ng v chi?n d?ch H? Chớ Minh trờn lu?c d??
2. Trỡnh by ý nghia l?ch s? v nguyờn nhõn th?ng l?i c?a cu?c khỏng chi?n ch?ng Mi, c?u nu?c (1954-1975)?

 
Gửi ý kiến