Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:50' 26-09-2021
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Môn : Lịch sử - 9
Trường thcs hương vinh
Giáo viên : Trần Đình Anh
Bài 30. Tiết 45: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
NHÓM
NHÓM 1-2: Hãy cho biết tình hình nước ta sau Hiệp định Pa- ri?
NHÓM 3-4: Cho biết thành quả cách mạng Miền Bắc từ 1973 đến 1975?
NHÓM 5-6: Những thành quả của cách mạng Miền Bắc có ý nghĩa như thế nào?
Bài 30. Tiết 45: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri.
Mĩ rút quân về nước.
Miền Bắc hoà bình, Miền Nam vẫn trong tình trạng chiến tranh.
So sánh lực lượng cách mạng có lợi cho ta.
Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế chi viện cho Miền Nam
Bài 30. Tiết 45: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri.
2. Thành quả của cách mạng Miền Bắc (1973-1975).
Cuối 1973, Miền Bắc gỡ xong bom, mìn, thuỷ lôi.
Sau 2 năm (1973-1974) về cơ bản Miền Bắc khôi phục xong các cơ sở kinh tế, văn hoá và mạng lưới giao thông…kinh tế có bước phát triển.
Chi viện cho Miền Nam (1973- 1974) hàng chục vạn tấn vũ khí, đạn dược, quân trang, lương thực, hàng chục vạn bộ đội, cán bộ…
Bài 30. Tiết 45: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri.
2. Thành quả của cách mạng Miền Bắc (1973-1975).
Chi viện cho Miền Nam
Bài 30. Tiết 45: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri.
2. Thành quả của cách mạng Miền Bắc (1973-1975).
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
NHÓM
NHÓM 1 + 2: Nêu tình hình ta và địch sau Hiệp định Pa- ri ở Miền Nam?
NHÓM 3 + 4 : Trình bày kết quả, ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống địch “Bình định- lấn chiếm” của ta?
NHÓM 5 + 6: Tại các vùng giải phóng, nhân dân miền Nam đã có những việc làm gì để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam? Ý nghĩa của những việc làm đó?
Bài 30. Tiết 45: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri.
2. Thành quả của cách mạng Miền Bắc (1973-1975).
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
Tình hình địch- ta ở Miền Nam sau Hiệp định Pa-ri.
Âm mưu và hành động của Mĩ- Nguỵ:
Mĩ: Sau Hiệp định Pa-ri, Mĩ vẫn giữ hơn 2 vạn cố vấn, lập bộ chỉ huy quân sự và tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn
Nguỵ: Được Mĩ thúc đẩy, đã ra sức phá hoại Hiệp định Pa-ri, tiến hành chiến dịch “Tràn ngập lãnh thổ”, mở các cuộc hành quân “Bình định- lấn chiếm” vùng giải phóng.
Bài 30. Tiết 45: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri.
2. Thành quả của cách mạng Miền Bắc (1973-1975).
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
Tình hình địch- ta ở Miền Nam sau Hiệp định Pa-ri.
Âm mưu và hành động của Mĩ- Nguỵ:
Bài 30. Tiết 45: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri.
2. Thành quả của cách mạng Miền Bắc (1973-1975).
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
Tình hình địch- ta ở Miền Nam sau Hiệp định Pa-ri.
Âm mưu và hành động của Mĩ- Nguỵ:
b. Ta:
Kiên quyết chống lại chiến dịch “Bình định- lấn chiếm” và âm mưu “tràn ngập lãnh thổ” của địch.
Chủ trương đánh địch trên cả 3 mặt trận: Chính trị, quân sự, ngoại giao.
Bài 30. Tiết 45: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri.
2. Thành quả của cách mạng Miền Bắc (1973-1975).
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
Tình hình địch- ta ở Miền Nam sau Hiệp định Pa-ri.
Âm mưu và hành động của Mĩ- Nguỵ:
b. Ta:
Biẻu tình chống Mi
Dũng sĩ Miền Nam diệt Mĩ
Bài 30. Tiết 45: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
Tình hình địch- ta ở Miền Nam sau Hiệp định Pa-ri.
2. Cuộc đấu tranh chống địch lấn chiếm.
Trong giai đoạn đầu Hiệp đinh Pa-ri, ta mất đất, mất dân ở một số nơi.
Thực hiện Nghị quyết 21 của BCH TW Đảng (7/1973), từ cuối năm 1973, quân và dân ta kiên quyết đánh trả địch, bảo vệ vùng giải phóng, chủ động mở cuộc tiến công địch tại các căn cứ xuát phát của chúng.
Bài 30. Tiết 45: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
Tình hình địch- ta ở Miền Nam sau Hiệp định Pa-ri.
2. Cuộc đấu tranh chống địch lấn chiếm.
- Đầu năm 1975, quân ta giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch đánh đường 14 và giải phóng toàn tỉnh Phước Long
- Tại các khu giải phóng: nhân dân đẩy mạnh sản xuất về mọi mặt.
Bài 30. Tiết 45: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
Tình hình địch- ta ở Miền Nam sau Hiệp định Pa-ri.
2. Cuộc đấu tranh chống địch lấn chiếm.
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri.
- Mĩ rút quân về nước.
- Miền Bắc hoà bình, Miền Nam vẫn trong tình trạng chiến tranh.
- So sánh lực lượng cách mạng có lợi cho ta.
- Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế chi viện cho Miền Nam
2. Thành quả của cách mạng Miền Bắc (1973-1975).
- Cuối 1973, Miền Bắc gỡ xong bom, mìn, thuỷ lôi.
- Sau 2 năm (1973-1974) về cơ bản Miền Bắc khôi phục xong các cơ sở kinh tế, văn hoá và mạng lưới giao thông…kinh tế có bước phát triển.
- Chi viện cho Miền Nam (1973- 1974) hàng chục vạn tấn vũ khí, đạn dược, quân trang, lương thực, hàng chục vạn bộ đội, cán bộ…
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
1. Tình hình địch- ta ở Miền Nam sau Hiệp định Pa-ri.
a. Âm mưu và hành động của Mĩ- Nguỵ:
- Mĩ: Sau Hiệp định Pa-ri, Mĩ vẫn giữ hơn 2 vạn cố vấn, lập bộ chỉ huy quân sự và tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn
- Nguỵ: được Mĩ thúc đẩy, đã ra sức phá hoại Hiệp định Pa-ri, tiến hành chiến dịch “Tràn ngập lãnh thổ”, mở các cuộc hành quân “Bình định- lấn chiếm” vùng giải phóng.
b. Ta:
- Kiên quyết chống lại chiến dịch “Bình định- lấn chiếm” và âm mưu “tràn ngập lãnh thổ” của địch.
- Chủ trương đánh địch trên cả 3 mặt trận: Chính trị, quân sự, ngoại giao.
2. Cuộc đấu tranh chống địch lấn chiếm.
- Trong giai đoạn đầu Hiệp đinh Pa-ri, ta mất đất, mất dân ở một số nơi.
- Thực hiện Nghị quyết 21 của BCH TW Đảng (7/1973), từ cuối năm 1973, quân và dân ta kiên quyết đánh trả địch, bảo vệ vùng giải phóng, chủ động mở cuộc tiến công địch tại các căn cứ xuát phát của chúng.
- Đầu năm 1975, quân ta giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch đánh đường 14 và gải tỉnh Phước Long.
- Tại các khu giải phóng: nhân dân đẩy mạnh sản xuất về mọi mặt.
BÀI TẬP
1. "Bất kể trong tình huống nào , con đường giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng là con đường bạo lực ". Đó là nội dung của nghị quyết nào ? thời gian nào ?
a. Nghị quyết 15 của trung ương đảng - 1/ 1959
b. Nghị quyết 23 của trung ương đảng - 3/ 1975
c. Nghị quyết 19 của trung ương đảng - 1/ 1973
d. Nghị quyết 21 của trung ương đảng - 7/ 1973

2. Quân ta giải phóng toàn tỉnh Phước Long vào thời gian nào ?
a. Cuối 1973 đầu 1974 b. cuối 1974 đầu 1975
c. Cuối 1975 d. Đầu 1973

Xin chào và HẹN GặP LạI!
 
Gửi ý kiến