Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Cao Hoàng Nhựt
Ngày gửi: 06h:52' 24-02-2022
Dung lượng: 8.4 MB
Số lượt tải: 365
Số lượt thích: 0 người
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
Hãy cho biết tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri?
Cho biết thành quả cách mạng Miền Bắc từ 1973 đến 1975?
Những thành quả của cách mạng Miền Bắc
có ý nghĩa như thế nào?
- Sau 2 năm (1973-1974), về cơ bản miền Bắc đã khôi phục xong các cơ sở kinh tế, mạng lưới giao thông … Kinh tế có bước phát triển.
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
Miền Bắc đã chi viện cho miền Nam như thế nào?
- Sau 2 năm (1973-1974), về cơ bản miền Bắc đã khôi phục xong các cơ sở kinh tế, mạng lưới giao thông … Kinh tế có bước phát triển.
- Trong 2 năm (1973-1974), miền Bắc đã đưa vào miền nam hàng chục tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, bộ đội ...
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM.
Chi viện cho Miền Nam
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
1. Âm mưu và hành động của Mĩ:
Sau Hiệp đinh Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch
có sự thay đổi như thế nào?
- Vẫn giữ lại 2 vạn cố vấn, lập bộ chỉ huy quân sự.
- Thúc đẩy quân đội Sài Gòn tiến hành chiến dịch”tràn ngập lãnh thổ”, mở các cuộc hành quân “bình định – lấn chiếm” vùng giải phóng.
Sau Hiệp đinh Pa-ri, Mĩ đã có âm mưu và hành động như thế nào?
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
1. Âm mưu và hành động của Mĩ:
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
1. Âm mưu và hành động của Mĩ:
Cuộc chiến đấu của quân và dân ta diễn ra như thế nào?
2. Cuộc chiến đấu của quân và dân ta:
- Trong giai đoạn đầu sau khi kí Hiệp định Pa-ri chúng ta bị mất đất, mất dân ở một số nơi.
- Đầu năm 1975, quan và dân ta giành thắng vang dội trong chiến dịch đánh Đường số 14 – Phước Long, giải phóng Đường 14 và toàn tỉnh Phước Long.
- Thực hiện nghị quyết của Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1973), từ cuối năm 1973, quân và dân ta kiên quyết đánh trả, bảo vệ vùng giải phóng, chủ động mở cuộc tiến công địch tại các căn cứ xuất phát của chúng .
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM.
1. Âm mưu và hành động của Mĩ:
2. Cuộc chiến đấu của quân và dân ta:
Dũng sĩ Miền Nam diệt Mĩ
Biẻu tình chống Mi
I. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá, ra sức chi viện cho miền Nam.
II. Đấu tranh chống địch” bình định lấn chiếm”tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Tư lệnh: Đại tướng
Văn Tiến Dũng
Bộ Chính trị đang họp bàn kế hoạch giải phóng miền Nam

Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam được Đảng đề ra trong hoàn cảnh nào?
- Cuối năm 1974 đầu năm 1975 lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng.
Sự sáng tao trong chủ trương được Đảng thể hiện ở những điểm nào?
- Đề ra kế hoạch giải phóng trong 2 năm (1975 – 1976) nhưng cũng nhấn mạnh ”Nếu có thời cơ… thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
a. Chiến dịch Tây Nguyên (04-3 đến 24-3-1975)
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
a. Chi?n d?ch Tõy Nguyờn
(04-3 d?n 24-3-1975)
- 4/3/1975, ta dỏnh nghi binh ? Play cu, Kon tum.
- 10/3/1975, ta t?n cụng Buụn Ma Thu?t, 11/3/1975 ginh th?ng l?i.
- 24/3/1975, Tõy Nguyờn du?c gi?i phúng.
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
a. Chiến dịch Tây Nguyên (04-3 đến 24-3-1975)
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21-3 đến 29-3-1975)
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
Quõn ta t?n cụng d?ch.
Quõn ta t?n cụng d?ch b?ng du?ng bi?n.
- Ngy 21/3, ta dỏnh d?ch ? Hu?, ch?n du?ng rỳt ch?y, bao võy d?ch ? thnh ph?.

- Sỏng 29/3, ta t?n cụng D N?ng, 3 gi? chi?u, D N?ng gi?i phúng.
- Ngy 26/3, Hu? du?c gi?i phúng.
Quõn ta t?n cụng d?ch.
Quõn ta t?n cụng d?ch b?ng du?ng bi?n.
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
a. Chiến dịch Tây Nguyên (04-3 đến 24-3-1975)
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21-3 đến 03-02-1975)
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4-1975)
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
Lu?c d? chi?n d?ch H? Chớ Minh
CHú THíCH
Vùng ta kiểm soát
Vùng địch kiểm soát
Hệ thống tử thủ
của địch
SU GONG
H TIN
2-5-1975
PHAN RANG
PHAN THI?T
- Từ 16/4 đến 21/4, ta chọc thủng tuyến phòng ngoài của địch
- 11h 30 ngy 30/4, Si Gũn hon ton gi?i phúng.11h 30 ngy 30/4, Si Gũn hon ton gi?i phúng.
- 17h ngy 26/4, chi?n d?ch H? Chớ Minh b?t d?u.
- 10h 45 ngy 30/4, ta ti?n vo dinh D?c L?p.
XUN L?C
Lu?c d? chi?n d?ch H? Chớ Minh
D­ương Văn Minh tuyên bố đầu hàng
Cảnh hỗn loạn tháo chạy khỏi Sài Gòn
Cảnh hỗn loạn tháo chạy khỏi Sài Gòn
Nhân dân Sài Gòn mừng thắng lợi
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Chiến dịch Tây Nguyên
(04-3 đến 24-3-1975)
Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
(21-3 đến 29-3-1975)
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Chiến dịch Hồ Chí Minh
(26-4 đến 30-4-1975)
Gồm những chiến dịch nào?
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 –
1. Ý nghĩa lịch sử
a. Đối với dân tộc:
- Kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và đấu tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước.
Mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên CNXH.
b. Đối với Quốc tế:
- Là nguồn cổ vũ to lớn đối với dân tộc trên thế giới.
- Mang tính thời đại sâu sắc, là chiến công vĩ đại của thế kỷ XX
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Th?ng l?i dú mói mói ghi vo l?ch s? dõn t?c ta m?t trong nh?ng trang chúi l?i nh?t, m?t bi?u tu?ng sỏng ng?i v? s? ton th?ng c?a ch? nghia anh hựng cỏch m?ng v trớ tu? con ngu?i, di vo l?ch s? th? gi?i nhu m?t chi?n cụng vi d?i c?a th? k? XX, m?t s? ki?n cú t?m quan tr?ng qu?c t? to l?n v cú tớnh th?i d?i sõu s?c.
1. Ý nghĩa lịch sử
2. Nguyên nhân thắng lợi
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối chiến thuật, chiến lược đúng đắn.
- Có lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm của nhân dân.
- Tinh thần đoàn kết chiến đấu giữa 3 nước Đông Dương và sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng hoà bình dân chủ trên thế giới.
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 –
BÀI TẬP
- Bài tập 1:Hãy điền thời gian vào ô trống cho đúng:

a. Ngày ……………….………….Buôn Ma Thuột giải phóng.

b. Ngày…………………………….Quảng Nam giải phóng

c. Ngày…………………………….Huế giải phóng.

d. Ngày ……………………………Đà Nẵng giải phóng.

e. Ngày ……………………………Sài Gòn giải phóng.

10 - 3 - 1975
24 - 3 - 1975
26 - 3 -1975
29 - 3 - 1975
30 - 4 - 1975
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
BÀI TẬP
Bài tập 2: Hãy điền sự kiện lịch sử vào ô trống

a. Ngày 16-4-1975: …………………………………………………

b. Ngày 21-4-1975: …………………………………………………….

c.10h 45 ngày 30-4-1975: ………………………………………...

d.11h30 ngày 30-4-1975: ……………………………………………..

e. Ngày 02-5-1975: ……………………………………………………
Phòng tuyến Phan Rang bị chọc thủng.
Giải phóng Xuân Lộc, Nguyễn Văn Thiệu từ chức Tổng thống.
Quân ta tiến vào dinh Độc Lập.
Miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Sài Gòn hoàn toàn giải phóng
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
Dương Văn Minh - Tổng Thống cuối cùng chính quyền Sài Gòn
Đây là nhân
vật nào?
BÀI TẬP
Bài 30. : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
DẶN DÒ
- Học bài tìm hiểu thêm SGK, lược đồ về 3 chiến dịch Tây Nguyên, Huế- Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh, nắm nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước(1954-1975).
- Chuẩn bị bài mới
 
Gửi ý kiến