Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11: Học Đại số với Geogebra (sách mới 2017)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Chính
Ngày gửi: 17h:41' 09-01-2019
Dung lượng: 56.8 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
BÀI 11: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGERA
Sách mới Năm 2018

1. Tính toán với các số hữu tỉ
Hiển thị chế độ tiếng việt : Các tùy chọn > ngôn ngữ > tiếng việt
Cửa sổ CAS có hai chế độ tính toán:Hiển thị > CAS > Chọn
Chế độ chính xác (phân số và căn thức)
Chế độ gần đúng (lấy xấp xỉ đúng gần nhất)

1. Tính toán với các số hữu tỉ
Chế độ gần đúng :
Các tùy chọn > làm tròn > số chữ số phần thập phân (2)
Vd: (1/2 + 3/4) = 1.25
2. Tính toán với biểu thức đại số , đơn thức, đa thức
Với đa thức : x,y,z … là tên các biến ( nên chọn chế độ chính xác )
Cần nhập chính xác các phép toán
Vd: 3xy+2xy^2; 3x*y+2x*y^2

2. Tính toán với biểu thức đại số , đơn thức, đa thức
Em có thể nhập trực tiếp đa thức hoặc định nghia chúng như một hàm số
Vd: A(x)=x^2+x+1
Vd: P(x,y)=x^2+x*y
Vd: Q(x)=2x^2+x-1
Ta có thể tính giá trị cụ thể của hàm số trên
Vd : A(1)3; A(-1)1; A(0)1; P(2,5)14; P+2*Q
3. Tạo điểm trên mặt phẳng tọa độ

Vào hiển thị > vùng làm việc > tích chọn
Phải chuột vào vùng làm việc > chọn hệ trục tọa độ ( hoặc lưới )
3. Tạo điểm trên mặt phẳng tọa độ

Tạo điểm bằng nhập lệnh
=(tọa độ x, tọa độ y)
:=(tọa độ x, tọa độ y)
Ví dụ: A=(2,3) , B:=(5,7)
Ta có thể di chuyển các điểm trên mặt phẳng
4. Hàm số và đồ thị hàm số

Cách nhập hàm số: :=
Vd: f=3x; a=1; g=ax+1
Trong đó f,g là hàm số , a là số
Vd: vẽ đồ thị y=a/x
Nhập lệnh a:=12, f:=a/x

4. Hàm số và đồ thị hàm số

Thay đổi thuộc tính của đồ thị hàm số
Thay đổi màu đồ thị hoặc chọn kiểu đường đồ thị
B1: chọn hàm số
B2: chọn màu đồ thị (hoặc chọn kiểu đường đồ thị )
 
Gửi ý kiến