Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 6. How many lessons do you have today?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Huế
Ngày gửi: 12h:20' 31-10-2017
Dung lượng: 16.4 MB
Số lượt tải: 971
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
NOONG LUONG NO.1 PRIMARY SCHOOL
Class: 5A1
Teacher: Nguyen Minh Hue
My favourite subjects
Let`s sing.
I like Science
I like IT
I like Music
I like Maths
I like PE
I like English
I like Art
I like them all.
Thursday, 2nd November 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson 1: P1, 2
Vocabulary:
Geography: Địa lý
Thursday, 2nd November 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson 1: P1, 2
Vocabulary:
History: Lịch sử
Thursday, 2nd November 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson 1: P1, 2
Vocabulary:
Ethics: Đạo đức
Thursday, 2nd November 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson 1: P1, 2
Vocabulary:
Technical subject: Kĩ thuật
Lessons: Các tiết học
Ethics: Đạo đức

Geography: Địa lý

Technical subject: Kĩ thuật

History: Lịch sử
Lessons: Các tiết học
Geography:

History:

Ethics:

Technical subject:

- Lessons:
Địa lý
Lịch sử
Đạo đức
Kĩ thuật
Các tiết học
Technical subject
Ethics
Geography
History
Geography: Địa lý
History: Lịch sử
Ethics: Đạo đức
Technical subject: Kĩ thuật
Maths: Toán
Vietnamese: Tiếng Việt
English: Tiếng Anh
Music: Âm nhạc
IT: Tin học
PE: Thể dục
Art: Mĩ thuật
Science: Khoa học
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E
M
O
A
G
LEAVE ME OUT
G
A
M
E
r
g
e
i
G
o
Leave me out
a
p
h
y
s
i
g
h
n
l
E
Leave me out
h
c
i
h
o
Leave me out
t
E
s
s
h
t
s
M
a
Leave me out
H
y
r
o
t
c
s
i
Leave me out
u
c
h
i
s
Leave me out
M
Wednesday, 2nd November 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson 1: P1, 2
How many lessons do you have today?
I have four:Maths, Vietnamese, Music and PE.
Modal sentence:
How many lessons do you have today?

I have.....................................
three:
IT, Vietnamese and English
Sentence pattern:
How many lessons do you have today?
I have.................
Thursday, 2nd November 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson 1: P1, 2
TODAY
* Reorder the sentences:
các môn học
Toán
Tiếng Anh
Âm nhạc
Mĩ thuật
Khoa học
Tiếng Việt
Tin học
Đạo đức
Kĩ thuật
Lịch sử
Địa lý
Thể dục
HOMELINK
Learn by heart vocabulary and modal sentence.
Prepare for new lesson.
TIME`S UP!
THANKS FOR YOUR ATTENDANCE!
Thank you very much!
 
Gửi ý kiến